دفتر مرکزی:
تهران، لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری ، مجتمع تجاری تهران الکتریک، طبقه اول واحد 203

تماس با شرکت

واحد بازرگانی:
33993009 21 0098

واحد حسابداری:
33992998 21 0098

واحد فروش:
33999193 21 0098
33993055 21 0098
وب سایت:
www.peymanelc.com
فکس:
36057593 21 0098

تماس با ما

واحد فروش:
33999193 21 0098
33993055 21 0098
واحد حسابداری:
33992998 21 0098
واحد بازرگانی:
33993009 21 0098
فکس:
36057593 21 0098
پست الکترونیک:
info@peymanelc.com

دفتر مرکزی:
تهران، لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری ، مجتمع تجاری تهران الکتریک، طبقه اول واحد 203