دلتا سه فاز

دلتا سه فاز

مشخصات فنی ترانس متغیر و واریابل سه فاز دلتا

ترانس متغیر (اتوترانس) سه فاز :

ترانس متغیر 1.5 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STT-1.5KVAجهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 2 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت 0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانس متغیر 3 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STT-3KVA جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 4 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت 0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانس متغیر 6 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STT-6KVA جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 8 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت 0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانس متغیر 9 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 12 آﻣﭙﺮ STT-9KVA با خروجی ثابت 0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانس متغیر 15 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 20 آﻣﭙﺮ STT-15KVA با خروجی ثابت 0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانس متغیر 20 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارشSTT-20KVAجهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 32 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانس متغیر 30 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STT-30KVA جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 40 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت 0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانس متغیر 40 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STT-40KVA جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 50 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت 0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

 

اتو ترانس دلتا سه فاز - 3.7 out of 5 based on 3 votes
        اتوترانس سه فاز دلتا اتوترانس سه فاز 1.5KVA با خروجی 2A قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 520 ولت به همراه   صفحه دیجیتال    Model:STT-1.5  Power: 1.5KVA             InputVoltage:380V        OutputVoltage:0-520V Current Output: 2 A               اتوترانس سه فاز 3KVA با خروجی…
اتوترانس دلتا سه فاز STT-1.5 - 1.0 out of 5 based on 1 vote
ترانسفورماتور متغیر  1.5 کیلو وات با کد سفارش STT-1.5KVA به صورت سه فاز  • با خروجی 2 آمپر برای هر فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ • قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
ترانسفورماتور متغیر 3 کیلو وات با کد سفارش STT-3KVA به صورت سه فاز  • با خروجی 4 آمپر برای هر فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ • قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
ترانسفورماتور متغیر 6 کیلو وات با کد سفارش STT-6KVA به صورت سه فاز  • با خروجی 8 آمپر برای هر آمپر• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ • قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
اتوترانس دلتا سه فاز STT-9 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
ترانسفورماتور متغیر 9 کیلو وات با کد سفارش STT-9KVA به صورت سه فاز  • با خروجی 12 آمپر برای هر فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ • قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
ترانسفورماتور متغیر 15 کیلو وات با کد سفارش STT-15KVA به صورت سه فاز  • با خروجی20 آمپر برای هر فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ • قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
اتوترانس دلتا سه فاز STT-20 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
ترانسفورماتور متغیر 20 کیلو وات با کد سفارش STT-20KVA به صورت سه فاز  • با خروجی 32 آمپر• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ • قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
اتوترانس دلتا سه فاز STT-30 - 3.5 out of 5 based on 2 votes
ترانسفورماتور متغیر 30 کیلو وات با کد سفارش STT-30KVA به صورت سه فاز  • با خروجی40 آمپر برای هر فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ • قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
اتوترانس دلتا سه فاز STT-40 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
ترانسفورماتور متغیر 40 کیلو وات با کد سفارش STT-40KVA به صورت سه فاز  • با خروجی 50 آمپر برای هر فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ • قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

تماس با ما

واحد فروش:
33999193 21 0098
33993055 21 0098
واحد حسابداری:
33992998 21 0098
واحد بازرگانی:
33993009 21 0098
فکس:
36057593 21 0098
پست الکترونیک:
info@peymanelc.com

دفتر مرکزی:
تهران، لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری ، مجتمع تجاری تهران الکتریک، طبقه اول واحد 203