آدرس وب سایت جدید بازرگانی پیمان الکتریک : http://peymanelectric.com

Interface

Interface

مبدل موترونا SI 251 (مبدل انکودر سینوسی کسینوسی) دارای خروجی A, /A, B, /B, Z, /Z (RS422 / TTL) و A, B, Z (18 … 30 V HTL) دارای ورودی سینوسی فرکانس  از 0 الی 400 کیلو هرتز دارای منبع تغذیه 18 الی 30 ولت DC
مبدل موترونا SV 211 ، جداکننده سیگنال سینوسی کسینوسی با 4 خروجی سینوسی کسینوسی دارای منبع تغذیه 5 ولت  جهت پشتیبانی انکودر مناسب برای دریافت فرکانس های ورودی تا 500 کیلو هرتز دارای منبع تغذیه 17 الی 30 ولت DC
مبدل موترونا SV 210 ، توزیع کننده سیگنال / جداکننده و مبدل افزایشی برای سیگنال های انکودر سینوسی کسینوسی دارای منبع تغذیه 5 ولت یا  24ولت جهت پشتیبانی انکودر مناسب برای دریافت فرکانس های ورودی تا 500 کیلو هرتز دارای منبع تغذیه 17 الی 30 ولت DC
مبدل موترونا FM260 ، افزاینده ضربه و فرکانس برای استفاده با انواع انکودر افزایشی و سنسور دارای ورودی جامع برای سیگنال های A، B، Z انکودر افزایشی و یا A، / A، B، / B، Z، / Z با هر دو سطح TTL و یا فرمت RS422 و یا سطح HTL. همچنین…
مبدل موترونا GI 210 دارای کلید تبدیل برای دو انکودر SSI و یک واحد هدف (SSI Master) دارای منبع تغذیه 12 الی 30 ولت DC
مبدل موترونا GV471 جداکننده پالس های نوسان دار برای انکودرهای افزایشی - دارای 4 یا 8 کانال خروجی دارای منبع تغذیه 10 الی 30 ولت DC دارای 1 کانال ورودی انکودر  (A, /A, B, /B, Z, /Z) دارای سطح خروجی قابل انتخاب (RS422 / TTL / HTL) دارای سطح ورودی قابل…
مبدل موترونا GV470 جداکننده پالس های نوسان دار برای انکودرهای افزایشی - دارای 4 یا 8 کانال خروجی دارای منبع تغذیه 10 الی 30 ولت DC دارای 1 کانال ورودی انکودر  (A, /A, B, /B, Z, /Z) دارای سطح خروجی قابل انتخاب (RS422 / TTL / HTL) دارای سطح ورودی قابل…
مبدل موترونا GV481 جداکننده پالس برای انکودرهای افزایشی - با قابلیت جداسازی به طور ساده یا کامل دارای منبع تغذیه 10 الی 30 ولت DC دارای سطح ورودی قابل انتخاب از میان RS422, TTL و HTL دارای 1 کانال ورودی انکودر  (A, /A, B, /B, Z, /Z)
مبدل موترونا GV480 جداکننده پالس برای انکودرهای افزایشی - با قابلیت جداسازی به طور ساده یا کامل دارای منبع تغذیه 10 الی 30 ولت DC دارای سطح ورودی قابل انتخاب از میان RS422, TTL و HTL دارای 1 کانال ورودی انکودر  (A, /A, B, /B, Z, /Z)
مبدل موترونا GV461 جداکننده پالس برای انکودرهای افزایشی - با قابلیت جداسازی به طور ساده یا کامل دارای منبع تغذیه 10 الی 30 ولت DC دارای سطح ورودی قابل انتخاب از میان RS422, TTL و HTL دارای 1 کانال ورودی انکودر  (A, /A, B, /B, Z, /Z)
مبدل موترونا GV460 جداکننده پالس برای انکودرهای افزایشی - با قابلیت جداسازی به طور ساده یا کامل دارای منبع تغذیه 10 الی 30 ولت DC دارای سطح ورودی قابل انتخاب از میان RS422, TTL و HTL دارای 1 کانال ورودی انکودر  (A, /A, B, /B, Z, /Z)
مبدل موترونا GV151 دارای منبع تغذیه 18 الی 30 ولت DC دارای فرکانس ورودی بالا از 0 الی 400 کیلو هرتز دارای 6 کانال خروجی  (A, /A, B, /B, Z, /Z)
صفحه 1 از 4

تماس با ما

واحد فروش:
33999193 21 0098
33993055 21 0098
واحد حسابداری:
33992998 21 0098
واحد بازرگانی:
33993009 21 0098
فکس:
36057593 21 0098
پست الکترونیک:
info@peymanelc.com

دفتر مرکزی:
تهران، لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری ، مجتمع تجاری تهران الکتریک، طبقه اول واحد 203