آدرس وب سایت جدید بازرگانی پیمان الکتریک : http://peymanelectric.com

کوپلینگ آلومینیومی SRBA 32C  8 به 10

 1. ارتفاع 39 میلی متر
 2. قطر داخلی 32 میلی متر
 3. ماکسیمم دور 5,000RPM
 4. تحمل گشتاور 2.6 الی 5.2 نیوتون بر متر

SRB 22C 8*8

کوپلینگ آلومینیومی SRBA 32C  8 به 8

 1. ارتفاع 39 میلی متر
 2. قطر داخلی 32 میلی متر
 3. ماکسیمم دور 5,000RPM
 4. تحمل گشتاور 2.6 الی 5.2 نیوتون بر متر

SRB 22C 8*8

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)


ارستر فتوولتاییک V50-B+C 2-PHFS900 با کد سفارش 5094758 نوع 2+1

 • ارستر حفاظت از اینورتر و پنل خورشیدی
 • قابلیت تحمل ولتاژ DC900V
 • دارای جریان تخلیه نامی 30KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50KA
 • دارای سیستم حفاظتی IP20
 • دارای استانداردهای جهانی CE و VDE
 • قابلیت تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتی گراد

 جهت مشاهده ویدیو مرتبط با ارستر OBO به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)


ارستر فتوولتاییک V50-B+C 2-PH900 با کد سفارش 50974574 نوع 2+1

 • ارستر حفاظت از اینورتر و پنل خورشیدی
 • قابلیت تحمل ولتاژ DC900V
 • دارای جریان تخلیه نامی 30KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50KA
 • دارای سیستم حفاظتی IP20
 • دارای استانداردهای جهانی CE و VDE
 • قابلیت تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتی گراد

 جهت مشاهده ویدیو مرتبط با ارستر OBO به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)


ارستر فتوولتاییک V50-B+C 2-PHFS600 با کد سفارش 5093629 نوع 2+1

 • ارستر حفاظت از اینورتر و پنل خورشیدی
 • قابلیت تحمل ولتاژ DC600V
 • دارای جریان تخلیه نامی 30KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50KA
 • دارای سیستم حفاظتی IP20
 • دارای استانداردهای جهانی CE و VDE
 • قابلیت تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتی گراد

 جهت مشاهده ویدیو مرتبط با ارستر OBO به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

obo ارستر فتوولتاییک


ارستر فتوولتاییک V25-B+C 3-PHFS900 با کد سفارش 5097448 نوع 2+1

 • ارستر حفاظت از اینورتر و پنل خورشیدی
 • قابلیت تحمل ولتاژ DC900V
 • دارای جریان تخلیه نامی 30KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50KA
 • دارای سیستم حفاظتی IP20
 • دارای استانداردهای جهانی CE و VDE
 • قابلیت تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتی گراد

ارستر فتوولتاییک obo

 جهت مشاهده ویدیو مرتبط با ارستر OBO به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

obo ارستر فتوولتاییک


ارستر فتوولتاییک V25-B+C 3-PH900 با کد سفارش 5097447 نوع 2+1

 • ارستر حفاظت از اینورتر و پنل خورشیدی
 • قابلیت تحمل ولتاژ DC900V
 • دارای جریان تخلیه نامی 30KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50KA
 • دارای سیستم حفاظتی IP20
 • دارای استانداردهای جهانی CE و VDE
 • قابلیت تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتی گراد

ارستر فتوولتاییک obo

 جهت مشاهده ویدیو مرتبط با ارستر OBO به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)


ارستر فتوولتاییک V50-B+C 2-PH600 با کد سفارش 5093628 نوع 2+1

 • ارستر حفاظت از اینورتر و پنل خورشیدی
 • قابلیت تحمل ولتاژ DC600V
 • دارای جریان تخلیه نامی 30KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50KA
 • دارای سیستم حفاظتی IP20
 • دارای استانداردهای جهانی CE و VDE
 • قابلیت تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتی گراد

 جهت مشاهده ویدیو مرتبط با ارستر OBO به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

obo ارستر فتوولتاییک


ارستر فتوولتاییک V50-B+C 3-PH600 با کد سفارش 5093625 نوع 2+1

 • ارستر حفاظت از اینورتر و پنل خورشیدی
 • قابلیت تحمل ولتاژ DC600V
 • دارای جریان تخلیه نامی 30KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50KA
 • دارای سیستم حفاظتی IP20
 • دارای استانداردهای جهانی CE و VDE
 • قابلیت تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتی گراد

ارستر فتوولتاییک obo

 جهت مشاهده ویدیو مرتبط با ارستر OBO به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ارستر فتوولتاییک


ارستر فتوولتاییک V50-B+C 3-PH600 با کد سفارش 5093623 نوع 2+1

 • ارستر حفاظت از اینورتر و پنل خورشیدی
 • قابلیت تحمل ولتاژ DC600V
 • دارای جریان تخلیه نامی 30KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50KA
 • دارای سیستم حفاظتی IP20
 • دارای استانداردهای جهانی CE و VDE
 • قابلیت تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتی گراد

ارستر فتولتاییک

 جهت مشاهده ویدیو مرتبط با ارستر OBO به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

صفحه 1 از 92

تماس با ما

واحد فروش:
33999193 21 0098
33993055 21 0098
واحد حسابداری:
33992998 21 0098
واحد بازرگانی:
33993009 21 0098
فکس:
36057593 21 0098
پست الکترونیک:
info@peymanelc.com

دفتر مرکزی:
تهران، لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری ، مجتمع تجاری تهران الکتریک، طبقه اول واحد 203