آدرس وب سایت جدید بازرگانی پیمان الکتریک : http://peymanelectric.com

سه شنبه, 07 آذر 1396 ساعت 00:00

سرج ارستر V50-B+C/3-280

سرج ارستر

ارستر 5093627  سه فاز با کلاس حفاظتی B+C مدل V50-B+C/3-280

 • ارستر حفاظت از فاز
 • تحمل ولتاژ 230V
 • جریان تخلیه نامی 30KA
 • جریان تخلیه کل 50KA
 • سیستم حفاظتیIP20
 • دارای کنتاکت الکتریکی برای آلارم
 • دارای ماژول مجزا و قابل تعویض
 • دارای نشانگر خطای مکانیکی (FLAG)
 • در انواع مدل تک پل، دو پل، سه پل و چهار پل
 • قابلیت تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتی گراد
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125A
 • طراحی کامپکت و قابل استفاده برای تمام سیستم های توزیع
 • ظرفیت بالای تخلیه به واسطه‌ی به کارگیری تکنولوژی SPARK GAP

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با ارستر OBO به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در کلاس B+C
سه شنبه, 07 آذر 1396 ساعت 00:00

سرج ارستر V25-B+C 3+NPE+FS

ارستر5094510

 

سرج ارستر 5094510  کلاس B+C، تیپ 2+1، سه فاز و نول با  کنتاکت کمکی  مدل V25-B+C 3+NPE+FS

 • ارستر حفاظت ازسه فاز و نول
 • ریموت کنترل خروجی
 • تحمل ولتاژ 230V
 • جریان تخلیه نامی 30KA
 • جریان تخلیه کل 150KA
 • سیستم حفاظتیIP20
 • دارای کنتاکت الکتریکی برای آلارم
 • دارای ماژول مجزا و قابل تعویض
 • دارای نشانگر خطای مکانیکی (FLAG)
 • در انواع مدل تک پل، دو پل، سه پل و چهار پل
 • قابلیت تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتی گراد
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 160A
 • طراحی کامپکت و قابل استفاده برای تمام سیستم های توزیع
 • ظرفیت بالای تخلیه به واسطه‌ی به کارگیری تکنولوژی SPARK GAP

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با ارستر OBO به انتهای صفحه مراجعه نمایید. 

منتشرشده در کلاس B+C
سه شنبه, 07 آذر 1396 ساعت 00:00

ارستر V25-B+C 1+NPE+FS

ارستر 5094444

 

ارستر 5094444 کلاس  B+C، تیپ 2+1، فاز و نول با کنتاکت کمکی مدل V25-B+C 1+NPE+FS

 • ارستر حفاظت ازتک فاز و نول
 • با تحمل ولتاژ 230V
 • دارای جریان تخلیه نامی 30KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50KA
 • سیستم حفاظتیIP20
 • دارای کنتاکت الکتریکی برای آلارم
 • دارای ماژول مجزا و قابل تعویض
 • دارای نشانگر خطای مکانیکی (FLAG)
 • در انواع مدل تک پل، دو پل، سه پل و چهار پل
 • قابلیت تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتی گراد
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 160A
 • طراحی کامپکت و قابل استفاده برای تمام سیستم های توزیع
 • ظرفیت بالای تخلیه به واسطه‌ی به کارگیری تکنولوژی SPARK GAP

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با ارستر OBO به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در کلاس B+C
سه شنبه, 07 آذر 1396 ساعت 00:00

ارستر V50-3+NPE+FS-280

 

ارستر 5093531

ارستر 5093531 سه فاز با کلاس حفاظتی B+C مدل V50-3+NPE+FS-280 

 • ارستر حفاظت از فاز
 • با تحمل ولتاژ 280V
 • دارای جریان تخلیه نامی 30KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50KA
 • سیستم حفاظتیIP20
 • دارای کنتاکت الکتریکی برای آلارم
 • دارای ماژول مجزا و قابل تعویض
 • دارای نشانگر خطای مکانیکی (FLAG)
 • در انواع مدل تک پل، دو پل، سه پل و چهار پل
 • قابلیت تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتی گراد
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 160A
 • طراحی کامپکت و قابل استفاده برای تمام سیستم های توزیع
 • ظرفیت بالای تخلیه به واسطه‌ی به کارگیری تکنولوژی SPARK GAP

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با ارستر OBO به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در کلاس B+C
سه شنبه, 07 آذر 1396 ساعت 00:00

ارستر V50-3+NPE+FS-280

ارستر

ارستر 5093533  سه فاز با کلاس حفاظتی B+C  مدل V50-3+NPE+FS-280

 • ارستر حفاظت از فاز
 • تحمل ولتاژ 280V
 • جریان تخلیه نامی 30KA
 • جریان تخلیه کل 50KA
 • سیستم حفاظتیIP20
 • دارای کنتاکت الکتریکی برای آلارم
 • دارای ماژول مجزا و قابل تعویض
 • دارای نشانگر خطای مکانیکی (FLAG)
 • در انواع مدل تک پل، دو پل، سه پل و چهار پل
 • قابلیت تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتی گراد
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 160A
 • طراحی کامپکت و قابل استفاده برای تمام سیستم های توزیع
 • ظرفیت بالای تخلیه به واسطه‌ی به کارگیری تکنولوژی SPARK GAP

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با ارستر OBO به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در کلاس B+C
سه شنبه, 07 آذر 1396 ساعت 00:00

ارستر v25 B+C 1-280

ارستر OBO کلاس B+C کد 5094418

ارستر 5094418 تک فاز با کلاس حفاظتی B+C مدل v25 B+C 1-280

 • ارستر حفاظت از فاز
 • تحمل ولتاژ 230V
 • جریان تخلیه نامی 25KA
 • جریان تخلیه کل 50KA
 • سیستم حفاظتیIP20
 • دارای کنتاکت الکتریکی برای آلارم
 • دارای ماژول مجزا و قابل تعویض
 • دارای نشانگر خطای مکانیکی (FLAG)
 • در انواع مدل تک پل، دو پل، سه پل و چهار پل
 • قابلیت تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتی گراد
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 160A
 • طراحی کامپکت و قابل استفاده برای تمام سیستم های توزیع
 • ظرفیت بالای تخلیه به واسطه‌ی به کارگیری تکنولوژی SPARK GAP

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با ارستر OBO به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در کلاس B+C
سه شنبه, 07 آذر 1396 ساعت 00:00

ارستر v25 B+C 3+NPE

ارستر

ارستر 5094463  تک فاز با کلاس حفاظتی B+C مدل v25 B+C 3+NPE

 • ارستر حفاظت از فاز
 • تحمل ولتاژ 230V
 • جریان تخلیه نامی 25KA
 • جریان تخلیه کل 50KA
 • سیستم حفاظتیIP20
 • دارای کنتاکت الکتریکی برای آلارم
 • دارای ماژول مجزا و قابل تعویض
 • دارای نشانگر خطای مکانیکی (FLAG)
 • در انواع مدل تک پل، دو پل، سه پل و چهار پل
 • قابلیت تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتی گراد
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 160A
 • طراحی کامپکت و قابل استفاده برای تمام سیستم های توزیع
 • ظرفیت بالای تخلیه به واسطه‌ی به کارگیری تکنولوژی SPARK GAP

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با ارستر OBO به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در کلاس B+C
سه شنبه, 07 آذر 1396 ساعت 00:00

ارستر OBO کلاس B+C کد 5094463

5094463 ارستر

ارستر v25 B+C 3+NPE تک فاز با کلاس حفاظتی B+C با کد سفارش 5094463 

 • ارستر حفاظت از فاز
 • با تحمل ولتاژ 230V
 • دارای جریان تخلیه نامی 25KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50KA
 • قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 160A
 • با سیستم حفاظتیIP20

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با ارستر OBO به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در کلاس B+C
یکشنبه, 05 آذر 1396 ساعت 00:00

ارستر V20-C 1-280

ارستر OBO کلاس C کد 5094618

 ارستر 5094618 با کلاس حفاظتی C  مدل    V20-C 1-280

 • ارستر حفاظت از فاز
 • تحمل ولتاژ 230V
 • جریان تخلیه نامی 20KA
 • جریان تخلیه کل 20KA
 • سیستم حفاظتیIP20
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر125A
 • قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد

سرج ارستر کلاس C  طوری طراحی شده است که رابط میان هادی سیستم الکتریکی و و زمین باشد و میزان اضافه ولتاژ در دستگاه الکتریکی را کاهش دهد. سرج ارستر کلاس C  تک قطبی بوده و برای محافظت از تجهیزات الکتریکی  در هنگام تغییر ولتاژ ناشی از رعد و برق به کار میرود. این سرج ارستر به دلیل آنکه دارای وریستور اکسید فلزی می باشد از ظرفیت تخلیه بالایی برخوردار است. 

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با ارستر OBO به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در کلاس C
یکشنبه, 05 آذر 1396 ساعت 00:00

ارستر V20-C 1+FS-280

ارستر OBO کلاس C کد 5094727
ارستر 5094727 با کلاس حفاظتی C مدل   V20-C 1+FS-280 

 • ارستر حفاظت از فاز
 • ریموت کنترل خروجی
 • تحمل ولتاژ 230V
 • جریان تخلیه نامی 20KA
 • جریان تخلیه کل 20KA
 • سیستم حفاظتیIP20
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125A
 • قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد

سرج ارستر کلاس C  طوری طراحی شده است که رابط میان هادی سیستم الکتریکی و و زمین باشد و میزان اضافه ولتاژ در دستگاه الکتریکی را کاهش دهد. سرج ارستر کلاس C  تک قطبی بوده و برای محافظت از تجهیزات الکتریکی  در هنگام تغییر ولتاژ ناشی از رعد و برق به کار میرود. این سرج ارستر به دلیل آنکه دارای وریستور اکسید فلزی می باشد از ظرفیت تخلیه بالایی برخوردار است. 

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با ارستر OBO به انتهای صفحه مراجعه نمایید. 

منتشرشده در کلاس C
صفحه 1 از 8

تماس با ما

واحد فروش:
33999193 21 0098
33993055 21 0098
واحد حسابداری:
33992998 21 0098
واحد بازرگانی:
33993009 21 0098
فکس:
36057593 21 0098
پست الکترونیک:
info@peymanelc.com

دفتر مرکزی:
تهران، لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری ، مجتمع تجاری تهران الکتریک، طبقه اول واحد 203