پنج شنبه, 14 تیر 1397 ساعت 00:00

ترانس متغیر چیست؟

ترانس متغیر چیست؟


ترانس متغیر یا ترانسفورماتور (Variac) ، وظیفه کنترل ولتاژ AC را بر عهده دارد. خروجی ارائه شده توسط ترانس متغیر، برای کاربردهای حساس الکترونیکی ایده آل است. ترانس متغیر (Variac) باعث افزایش ولتاژ خروجی بیش از دو برابر ولتاژ ورودی می شود.

 ترانس متغیر

ترانسفورماتورهای متغیر (Variable transformers) ترانسفورماتورهایی هستند که می توانند مقادیر مختلف ولتاژ را از همان ولتاژ ورودی خارج کنند. ترانسفورماتور متغیرانواع مختلفی شامل ترانسفورماتور متغیر تکفاز و ترانسفورماتور متغیر سه فاز دارد که بعضی از آنها با مشخصات خاصی ساخته می شوند.

 ترانس متغیر

ترانس متغیر (Variac) نیاز به ورودی AC و خروجی AC دارد. همچنین، این دستگاه بر روی میزان چرخه از منبع خروجی تاثیر نخواهد گذاشت. اگر سیستم جریان 60Hz باشد، ترانسفورماتور اتوماتیک (Variac) تغییر نخواهد کرد، خروجی 60Hz ناشی از ولتاژ انتخابی خواهد بود که می تواند از طریق ولتاژسنج نصب شده روی صفحه نمایش ، کنترل شود.

 ترانس متغیر

ترانسفورماتور متغیر در مواردی که ولتاژ خروجی با شکل موج سینوسی ثابت تنظیم باشد، استفاده می شود. ترانسفورماتور متغیر DELTA شکل موج ولتاژ خروجی را ارائه می دهد که یک نوع تولید دقیق شکل موج ولتاژ ورودی اعمال شده است.

 ترانس متغیر

لغزنده بر روی شفت نصب می شود اما در مقابل آن به طور الکتریکی عایق شده است. ترانسفورماتور متغیر با کمک نگهدارنده ذغال به عنوان یک سینک حرارتی می کند. ترانسفورماتورهای متغیر شامل طیف گسترده ای از مدل های تک فاز هستند.

 ترانس متغیر

مدل های استاندارد شامل ولتاژ ورودی از 120 ولت AC تا 480 ولت AC می باشد. همچنین این مقدار تا فرکانس 2000 هرتز می تواند جایگزین شود. واحد های ویژه برای ولتاژ تا 1000 وات در دسترس هستند . آنها با ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی و تعداد فازها طبقه بندی می شوند.

مشاهده لیست محصولات ترانس متغیر

منتشرشده در مقالات
پنج شنبه, 25 خرداد 1396 ساعت 00:00

ترانسفورماتور متغیر

ترانسفورماتور متغیر، ترانسفورماتوری است که می تواند مقدار های مختلفی از ولتاژ را از ولتاژ ورودی منتشر سازد. نسخه های تجاری از این ترانسفورماتور وجود دارد و نسخه های است که به سادگی به عنوان ترانسفورماتور متغیر به فروش می رسد، که برخی از آنها به مشخصات سفارشی ساخته می شوند.
ترانسفورماتور متغیر کاربردهای زیادی دارد. اساسا، در هر برنامه ای که در آن مقدار ولتاژی که بار الکتریکی دریافت می کند باید هنگام انتشار متفاوت باشد، به احتمال زیاد ترانسفورماتور متغیر استفاده شده است.

ترانسفورماتور متغیر
این نوع از ترانسفورماتور متغیر برای بالا و پایین بردن سرعت موتورهای الکتریکی به کار برده می شوند و نور را  روشن تر و یا کم نور و یا به شبیه سازی شرایط خاص به طوری که روش های مختلف تست می تواند انجام شود. ترانسفورماتور متغیر یک نوع اتوترانسفورماتورمی باشد  که ترانسفورماتوری است که  دو سیم پیچ طراحی هسته ندارد. انواع ترانسفورماتور متغیر اغلب اوقات با صفه شماره گیر کنترل می شوند، که به آنها اجازه می دهد به عنوان دیمر روشنایی و در برنامه های کاربردی دیگر که در آن کنترل دقیق بر میزان ولتاژ که یک بار دریافت مورد نظر است کنترل می شود.

ترانسفورماتور متغیر

 

 انواع ترانسفورماتور متغیر دلتا DELTA :

ترانسفورماتور متغیر (اتوترانس) تک فاز :

ترانسفورماتور متغیر 0.2 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارشMST-0.2KVAجهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 1 آﻣﭙﺮبا خروجی ثابت 0 الی 300 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانسفورماتور متغیر 0.5 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارشMST-0.5KVAجهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 2 آﻣﭙﺮبا خروجی ثابت 0 الی 300ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانسفورماتور متغیر 1 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارشMST-1KVAجهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 4 آﻣﭙﺮبا خروجی ثابت 0 الی 300 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانسفورماتور متغیر 3 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارشMST-3KVAجهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 12 آﻣﭙﺮبا خروجی ثابت 0 الی 300ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانسفورماتور متغیر 5 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارشMST-5KVAجهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 20 آﻣﭙﺮبا خروجی ثابت 0 الی 300ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانسفورماتور متغیر 10 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارشMST-10KVAجهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 40 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت0 الی 300 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانسفورماتور متغیر 15 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارشMST-15KVAجهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 60 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت 0 الی 300ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانسفورماتور متغیر

 

ترانسفورماتور متغیر (اتوترانس) سه فاز :

ترانسفورماتور متغیر 1.5 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STT-1.5KVAجهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 2 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت 0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانسفورماتور متغیر 3 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STT-3KVA جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 4 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت 0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانسفورماتور متغیر 6 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STT-6KVA جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 8 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت 0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانسفورماتور متغیر 9 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 12 آﻣﭙﺮ STT-9KVA با خروجی ثابت 0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانسفورماتور متغیر 15 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 20 آﻣﭙﺮ STT-15KVA با خروجی ثابت 0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانسفورماتور متغیر 20 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارشSTT-20KVAجهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 32 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانسفورماتور متغیر 30 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STT-30KVA جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 40 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت 0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانسفورماتور متغیر 40 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STT-40KVA جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 50 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت 0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانسفورماتور متغیر

 

ترانسفورماتور متغیر، با توجه به دستگیره کنترل خود دارای ویژگی اجازه برای تغییر ولتاژ بسیار آرام و پیوسته می باشند. این آنها را به طور قابل توجهی از دستگاه های دیجیتالی کنترل متفاوت ساخته است ، که در حالت خروجی بر اساس یک بازه خاص کم و زیاد می شوند.
در آزمایش، این واقعیت است که ترانسفورماتور متغیر می تواند برای تغییر ولتاژ در گردش درجات خوب بسیار مفید باشد. این امکان به افراد اجازه می دهد تا آزمون هایی برای ولتاژهای پایین نسبت به ولتاژهای سطح خیلی پایین انجام دهند و یا به راحتی آن ولتاژ را به میزان بالاتری افزایش دهند که ترکیبی که در حال آزمایش است  برای عمکلرد خود طراحی شود.

ترانسفورماتور متغیرترانسفورماتور متغیربه عنوان دستگاه مجزا استفاده نمی شود. با این حال آنها در دستگاه های مختلف متعدد که در آن جدایی از ولتاژ منبع است به اندازه کنترل مقدار ولتاژ که برای بارگیری فراهم می شود نگرانی ندارد. نگرانی در ترانسفورماتور متغیر به عنوان ارائه کنترل بیش از مقدار ولتاژ است که به یک بار ارائه شده است. این دستگاه ها، تحت نام تجاری Variac، حس مشترک اوایل قرن 20 و در میان اجزای الکتریکی رایج امروز هستند.

ترانسفورماتور متغیر

 

مشاهده لیست محصولات ترانسفورماتور متغیر

برای آگاهی از تازه ترین اخبار فناوری صنعت برق کلیک نمایید.

منتشرشده در مقالات