ترانس دیوسر جریان

ترانس دیوسر جریان

شرکت IME ایتالیا تولید کننده انواع ترانس دیوسر(Current Trancduser) ، ترانس جریان(CT) ، میترهای اندازه گیری می باشد. ترانس دیوسرهای جریان (مبدل) می تواند با دریافت ورودی های مختلف و تبدیل انواع سیگنال های آنالوگ با دقت بالا مورد استفاده قرار گیرد همچنین با پشتیبانی از سیگنال ها و رنج های مختلف اندازه گیری در خروجی می توان خروجی به دست آمده را در نمایش گرها ، سیستم های PLC  و تجهیزات کنترلی مورد استفاده قرار داد.

TM3IL30 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3IL30 دارای ولتاژ ورودی 250-150 ولت DC دارای جریان ورودی 1-0 آمپر قابل استفاده در تابلو های کنترل ، جهت برقراری ایمنی بالا قابلیت اندازه گیری سیگنال های مستقیم و سیگنال های متناوب سینوسی و پیچیده و تغییر شکل یافته و سیگنال خروجی
TM3IL10 - 4.0 out of 5 based on 2 votes
ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3IL10 دارای ولتاژ ورودی 250-150 ولت DC دارای جریان ورودی 1-0 آمپر قابل استفاده در تابلو های کنترل ، جهت برقراری ایمنی بالا قابلیت اندازه گیری سیگنال های مستقیم و سیگنال های متناوب سینوسی و پیچیده و تغییر شکل یافته و سیگنال خروجی
TM3IH30 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3IH30 دارای ولتاژ ورودی 150-20 ولت AC دارای جریان ورودی 5-0 آمپر قابل استفاده در تابلو های کنترل ، جهت برقراری ایمنی بالا قابلیت اندازه گیری سیگنال های مستقیم و سیگنال های متناوب سینوسی و پیچیده و تغییر شکل یافته و سیگنال خروجی
TM3IH10 - 5.0 out of 5 based on 2 votes
ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3IH10 دارای ولتاژ ورودی 150-20 ولت AC دارای جریان ورودی 1-0 آمپر قابل استفاده در تابلو های کنترل ، جهت برقراری ایمنی بالا قابلیت اندازه گیری سیگنال های مستقیم و سیگنال های متناوب سینوسی و پیچیده و تغییر شکل یافته و سیگنال خروجی
TM3I330 - 3.0 out of 5 based on 1 vote
ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3I330 دارای ولتاژ ورودی 240-230 ولت AC دارای جریان ورودی 5-0 آمپر قابل استفاده در تابلو های کنترل ، جهت برقراری ایمنی بالا قابلیت اندازه گیری سیگنال های مستقیم و سیگنال های متناوب سینوسی و پیچیده و تغییر شکل یافته و سیگنال خروجی
ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3I310 دارای ولتاژ ورودی 240-230 ولت AC دارای جریان ورودی 1-0 آمپر قابل استفاده در تابلو های کنترل ، جهت برقراری ایمنی بالا قابلیت اندازه گیری سیگنال های مستقیم و سیگنال های متناوب سینوسی و پیچیده و تغییر شکل یافته و سیگنال خروجی
TM3I230 - 4.0 out of 5 based on 2 votes
ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3I230 دارای ولتاژ ورودی 115 ولت AC دارای جریان ورودی 5-0 آمپر قابل استفاده در تابلو های کنترل ، جهت برقراری ایمنی بالا قابلیت اندازه گیری سیگنال های مستقیم و سیگنال های متناوب سینوسی و پیچیده و تغییر شکل یافته و سیگنال خروجی
TM3I210 - 1.0 out of 5 based on 1 vote
ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3I210 دارای ولتاژ ورودی 115 ولت AC دارای جریان ورودی 1-0 آمپر قابل استفاده در تابلو های کنترل ، جهت برقراری ایمنی بالا قابلیت اندازه گیری سیگنال های مستقیم و سیگنال های متناوب سینوسی و پیچیده و تغییر شکل یافته و سیگنال خروجی

تماس با ما

واحد فروش:
33999193 21 0098
33993055 21 0098
واحد حسابداری:
33992998 21 0098
واحد بازرگانی:
33993009 21 0098
فکس:
36057593 21 0098
پست الکترونیک:
info@peymanelc.com

دفتر مرکزی:
تهران، لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری ، مجتمع تجاری تهران الکتریک، طبقه اول واحد 203