ترانس دیوسر ولتاژ

ترانس دیوسر ولتاژ

شرکت IME ایتالیا تولید کننده انواع ترانس دیوسر ولتاژ (Voltage Trancduser) ، ترانس جریان(CT) ، میترهای اندازه گیری می باشد. ترانس دیوسرهای ولتاژ می تواند با دریافت ورودی های ولتاژ مختلف به صورت تک فاز و سه فاز با پاسخگویی 100 میلی ثانیه در خروجی  رنج های مختلف را ارائه دهد و  می توان خروجی به دست آمده را در نمایش گرها ، سیستم های PLC  و تجهیزات کنترلی مورد استفاده قرار داد.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U210 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
  مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3U210 تغذیه :  115V/AC ولتاژ ورودی : 0-100V   ترانسدیوسر ولتاژ TM3U210 با ورودی 0 - 100 ولت ، با تغذیه 115 ولت AC ، با خروجی 20-4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA-2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر برخی از ویژگی های ترانسدیوسر ولتاژ 100 - 0 ولت IME ایتالیا : …
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U220 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
  مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3U220 تغذیه :  115V/AC ولتاژ ورودی : 0-110V   ترانسدیوسر ولتاژ TM3U220 با ورودی 0 - 110 ولت ، با تغذیه 115 ولت AC ، با خروجی 4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر برخی از ویژگی های ترانسدیوسر ولتاژ 110 - 0 ولت IME ایتالیا : …
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U230 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
    مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3U230 تغذیه :  115V/AC ولتاژ ورودی : 0-120V ترانسدیوسر ولتاژ TM3U230 با ورودی 0 - 120 ولت ، با تغذیه 115 ولت AC ، با خروجی 4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر برخی از ویژگی های ترانسدیوسر ولتاژ سه فاز 120 - 0 ولت IME ایتالیا…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U270 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
  مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3U270 تغذیه :  115V/AC ولتاژ ورودی : 0-250V ترانسدیوسر ولتاژ TM3U270 با ورودی 0 - 250 ولت ، با تغذیه 115 ولت AC ، با خروجی 4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر برخی از ویژگی های ترانسدیوسر ولتاژ سه فاز 250 - 0 ولت IME…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U290 - 4.0 out of 5 based on 1 vote
  مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3U290 تغذیه :  115V/AC ولتاژ ورودی : 0-400V   دانلود کاتالوگ : ترانسدیوسر ولتاژ TM3U290 ترانسدیوسر ولتاژ TM3U290 با ورودی 0 - 400 ولت ، با تغذیه 115 ولت AC ، با خروجی 4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر  دانلود کاتالوگ          
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U2A0 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
  مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3U2A0 تغذیه :  115V/AC ولتاژ ورودی : 0-440V   دانلود کاتالوگ : ترانسدیوسر ولتاژ TM3U2A0 ترانسدیوسر ولتاژ TM3U2A0 با ورودی 0 - 440 ولت ، با تغذیه 115 ولت AC ، با خروجی 4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر   دانلود کاتالوگ        …
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U2C0 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
  مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3U2C0 تغذیه :  115V/AC ولتاژ ورودی : 0-500V   دانلود کاتالوگ : ترانسدیوسر ولتاژ TM3U2C0 ترانسدیوسر ولتاژ TM3U2C0 با ورودی 0 - 500 ولت ، با تغذیه 115 ولت AC ، با خروجی 4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر   دانلود کاتالوگ          
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U310 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
  مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3U310 تغذیه : 240-230 ولت DC ولتاژ ورودی : 0-100V   دانلود کاتالوگ : ترانسدیوسر ولتاژ TM3U310 ترانسدیوسر ولتاژ  TM3U310 با ورودی 0 - 100 ولت ، با تغذیه 230 - 240 ولت DC ، با خروجی 4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر   دانلود…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U320 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
  مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3U320 تغذیه :  240-230 ولت DC ولتاژ ورودی : 0-110V   دانلود کاتالوگ : ترانسدیوسر ولتاژ TM3U320 ترانسدیوسر ولتاژ TM3U320 با ورودی 0 - 110 ولت ، با تغذیه 230 - 240 ولت DC ، با خروجی 4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر  دانلود کاتالوگ  …
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U330 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
  مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3U330 تغذیه :  240-230 ولت DC ولتاژ ورودی : 0-120V   دانلود کاتالوگ : ترانسدیوسر ولتاژ TM3U330 ترانسدیوسر ولتاژ TM3U330 با ورودی 0 - 120 ولت ، با تغذیه 230 - 240 ولت DC ، با خروجی 4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5Vمیلی آمپر  دانلود کاتالوگ  …
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U370 - 4.5 out of 5 based on 2 votes
  مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3U370 تغذیه :  230-240 ولت DC ولتاژ ورودی : 0-250V   دانلود کاتالوگ : ترانسدیوسر ولتاژ TM3U370 ترانسدیوسر ولتاژ TM3U370 با ورودی 0 - 250 ولت ، با تغذیه 230 - 240 ولت DC ، با خروجی 4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر  دانلود کاتالوگ  …
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U390 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
  مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3U390 تغذیه :  230-240 ولت DC ولتاژ ورودی : 0-400V   دانلود کاتالوگ : ترانسدیوسر ولتاژ TM3U390 ترانسدیوسر ولتاژ TM3U390 با ورودی 0 - 400 ولت ، با تغذیه 230 - 240 ولت DC ، با خروجی 4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر  دانلود کاتالوگ  …
صفحه 1 از 3

تماس با ما

واحد فروش:
33999193 21 0098
33993055 21 0098
واحد حسابداری:
33992998 21 0098
واحد بازرگانی:
33993009 21 0098
فکس:
36057593 21 0098
پست الکترونیک:
info@peymanelc.com

دفتر مرکزی:
تهران، لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری ، مجتمع تجاری تهران الکتریک، طبقه اول واحد 203