ترانس دیوسر ولتاژ

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
ترانس دیوسر ولتاژ - 5.0 out of 5 based on 2 votes

ترانس دیوسر IME

شرکت IME ایتالیا تولید کننده انواع ترانس دیوسر ولتاژ (Voltage Trancduser) ، ترانس جریان(CT) ، میترهای اندازه گیری می باشد. ترانس دیوسرهای ولتاژ می تواند با دریافت ورودی های ولتاژ مختلف به صورت تک فاز و سه فاز با پاسخگویی 100 میلی ثانیه در خروجی  رنج های مختلف را ارائه دهد و  می توان خروجی به دست آمده را در نمایش گرها ، سیستم های PLC  و تجهیزات کنترلی مورد استفاده قرار داد.

ترانس دیوسر ولتاژ

 

  OutPut  

    InPut   

AUX

   Ordering Code   

       4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA        

2-10V - 0-10V - 0-5V

0-100V 

 115V/AC

TM3U210

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

 0-110V

115V/AC

TM3U220

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

0-120V

115V/AC

TM3U230

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

0-250V

115V/AC

TM3U270

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

0-400V

         115V/AC          

TM3U290

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

0-440V

 115V/AC  

TM3U2A0

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-500V 

115V/DC

TM3U2C0

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-100V

230-240V/DC

TM3U310

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-110V 

230-240V/DC

TM3U320

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-120V

230-240V/DC

TM3U330

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-250V 

230-240V/DC

TM3U370

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-400V

230-240V/DC

TM3U390

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-440V 

230-240V/DC

TM3U3A0

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V 0-10V - 0-5V 

0-500V

230-240V/DC

TM3U3C0

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-100V 

20-150V/DC

48V/AC

TM3UH10

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-110V

20-150V/DC

48V/AC

TM3UH20

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-120V 

20-150V/DC

48V/AC

TM3UH30

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-250V

20-150V/DC

48V/AC

TM3UH70

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-400V 

20-150V/DC

48V/AC

TM3UH90

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-440V

20-150V/DC

48V/AC

TM3UHA0

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-500V 

20-150V/DC

48V/AC

TM3UHC0

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-100V

150-250V/DC

TM3UL10

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-110V 

150-250V/DC

TM3UL20

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-120V

150-250V/DC

TM3UL30

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-250V 

150-250V/DC

TM3UL70

4-20mA - 0-20mA 0-10mA 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-400V

150-250V/DC

TM3UL90

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-440V 

150-250V/DC

TM3ULA0

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-500V

150-250V/DC

TM3ULC0

ترانسدیوسر 

 

خواندن 1792 دفعه

تماس با ما

واحد فروش:
33999193 21 0098
33993055 21 0098
واحد حسابداری:
33992998 21 0098
واحد بازرگانی:
33993009 21 0098
فکس:
36057593 21 0098
پست الکترونیک:
info@peymanelc.com

دفتر مرکزی:
تهران، لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری ، مجتمع تجاری تهران الکتریک، طبقه اول واحد 203