دیود تریستور

دیود تریستور

مدل های دیود تریستور سمیکرون :

 SKKH 57/08 E, SKKH 57/12 E, SKKH 57/14 E, SKKH 57/16 E, SKKH 57/18 E ,SKKH 57/20E H4, SKKH 57/22E H4, SKKH 92/12 E, SKKH 92/08 E, SKKH 92/14 E, SKKH 92/16 E, SKKH 92/18 E, SKKH 106/08 E, SKKH 106/12 E, SKKH 106/14 E, SKKH 106/16 E, SKKH 106/18 E, SKKH 162/08 E, SKKH 162/12 E, SKKH 162/14 E, SKKH 162/16 E, SKKH 162/18 E ,SKKH 162/20 E H4, SKKH 162/22 E H4, SKKH 172/16 E ,SKKH 172/12 E ,SKKH 172/08 E ,SKKH 172/06 E ,SKKH 172/04 E , SKKH 273/12 E , SKKH 273/16 E , SKKH 273/18 E , SKKH 330/18 E ,SKKH 330/16 E ,SKKH 330/12 E, SKKH 330/06 ,SKKH 323/12 E, SKKH 323/16 E ,SKKH 323/08 E, SKKH 323/06 E

دیود تریستور SKKH 330 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
دیود تریستور SKKH 323 - 2.0 out of 5 based on 1 vote
دیود تریستور SKKH 106 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
دیود تریستور SKKH 92 - 5.0 out of 5 based on 1 vote

تماس با ما

واحد فروش:
33999193 21 0098
33993055 21 0098
واحد حسابداری:
33992998 21 0098
واحد بازرگانی:
33993009 21 0098
فکس:
36057593 21 0098
پست الکترونیک:
info@peymanelc.com

دفتر مرکزی:
تهران، لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری ، مجتمع تجاری تهران الکتریک، طبقه اول واحد 203