شارژر باتری 24 ولت 25 آمپر اتوماتیک ، کنترل مراحل شارژ را به عهده داشته و نسبت به ظرفیت انرژی داخلی باطری ، جریان خروجی را افزایش یا کاهش می دهد تا باطری در بهترین حالت ممکن شارژ گردد. شارژر اتوماتیک باطری با دارا بودن سیستم هوشمند شارژ ، روند شارژ را در هنگام پر شدن باتری ، به صورت خودکار متوقف می کند و از این طریق از شارژ بیش از حد (over charge) و کاهش عمر باطری جلوگیری می نماید.

خرید و فروش دستگاه شارژر باطری از نکات مهمی است که باید در زمان انتخاب بهترین دستگاه به آن توجه نمود و از فروشگاه های معتبر آن را خریداری کرد.

ویژگی شارژر باطری هوشمند :

 • فرکانس : 47 الی 63 هرتز
 • ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت AC
 • ولتاژ خروجی : 13.4 الی 15.8 ولت DC

شارژر باطری اتوماتیک در ولتاژ های 12 – 24 – 48 ولت و جریان های 25 – 30 – 20 – 18 – 12 – 10 – 6 آمپر ارائه می شود.

شارژر باطری 24 ولت

انواع شارژر باتری:

 • شارژر باتری  12 ولت
 • شارژر باتری 24 ولت
 • شارژر باتری 48 ولت
 • شارژر باتری ماشین / خودرو
 • شارژر باتری موتورسیکلت
 • شارژر باطری دوربین مدار بسته
 • شارژر باطری ماشین شارژی کودک
 • شارژر باطری دزدگیر

 خرید و قیمت شارژر باطری

جهت دریافت خرید و قیمت شارژر باطری با شماره زیر تماس بگیرید.


33992998 21 0098
33993009 21 0098

شارژر باتری 24 ولت 30 آمپر اتوماتیک ، کنترل مراحل شارژ را به عهده داشته و نسبت به ظرفیت انرژی داخلی باطری ، جریان خروجی را افزایش یا کاهش می دهد تا باطری در بهترین حالت ممکن شارژ گردد. شارژر اتوماتیک باطری با دارا بودن سیستم هوشمند شارژ ، روند شارژ را در هنگام پر شدن باتری ، به صورت خودکار متوقف می کند و از این طریق از شارژ بیش از حد (over charge) و کاهش عمر باطری جلوگیری می نماید.

خرید و فروش دستگاه شارژر باطری از نکات مهمی است که باید در زمان انتخاب بهترین دستگاه به آن توجه نمود و از فروشگاه های معتبر آن را خریداری کرد.

ویژگی شارژر باطری هوشمند :

 • فرکانس : 47 الی 63 هرتز
 • ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت AC
 • ولتاژ خروجی : 13.4 الی 15.8 ولت DC

شارژر باطری اتوماتیک در ولتاژ های 12 – 24 – 48 ولت و جریان های 25 – 30 – 20 – 18 – 12 – 10 – 6 آمپر ارائه می شود.

شارژر باطری 24 ولت

انواع شارژر باتری:

 • شارژر باتری  12 ولت
 • شارژر باتری 24 ولت
 • شارژر باتری 48 ولت
 • شارژر باتری ماشین / خودرو
 • شارژر باتری موتورسیکلت
 • شارژر باطری دوربین مدار بسته
 • شارژر باطری ماشین شارژی کودک
 • شارژر باطری دزدگیر

 خرید و قیمت شارژر باطری

جهت دریافت خرید و قیمت شارژر باطری با شماره زیر تماس بگیرید.


33992998 21 0098
33993009 21 0098

شارژر باتری 24 ولت 18 آمپر اتوماتیک ، کنترل مراحل شارژ را به عهده داشته و نسبت به ظرفیت انرژی داخلی باطری ، جریان خروجی را افزایش یا کاهش می دهد تا باطری در بهترین حالت ممکن شارژ گردد. شارژر اتوماتیک باطری با دارا بودن سیستم هوشمند شارژ ، روند شارژ را در هنگام پر شدن باتری ، به صورت خودکار متوقف می کند و از این طریق از شارژ بیش از حد (over charge) و کاهش عمر باطری جلوگیری می نماید.

خرید و فروش دستگاه شارژر باطری از نکات مهمی است که باید در زمان انتخاب بهترین دستگاه به آن توجه نمود و از فروشگاه های معتبر آن را خریداری کرد.

ویژگی شارژر باطری هوشمند :

 • فرکانس : 47 الی 63 هرتز
 • ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت AC
 • ولتاژ خروجی : 13.4 الی 15.8 ولت DC

شارژر باطری اتوماتیک در ولتاژ های 12 – 24 – 48 ولت و جریان های 25 – 30 – 20 – 18 – 12 – 10 – 6 آمپر ارائه می شود.

شارژر باطری 24 ولت

انواع شارژر باتری:

 • شارژر باتری  12 ولت
 • شارژر باتری 24 ولت
 • شارژر باتری 48 ولت
 • شارژر باتری ماشین / خودرو
 • شارژر باتری موتورسیکلت
 • شارژر باطری دوربین مدار بسته
 • شارژر باطری ماشین شارژی کودک
 • شارژر باطری دزدگیر

 خرید و قیمت شارژر باطری

جهت دریافت خرید و قیمت شارژر باطری با شماره زیر تماس بگیرید.


33992998 21 0098
33993009 21 0098

شارژر باطری 12 ولت 18 آمپر اتوماتیک ، کنترل مراحل شارژ را به عهده داشته و نسبت به ظرفیت انرژی داخلی باطری ، جریان خروجی را افزایش یا کاهش می دهد تا باطری در بهترین حالت ممکن شارژ گردد. شارژر اتوماتیک باطری با دارا بودن سیستم هوشمند شارژ ، روند شارژ را در هنگام پر شدن باتری ، به صورت خودکار متوقف می کند و از این طریق از شارژ بیش از حد (over charge) و کاهش عمر باطری جلوگیری می نماید.

خرید و فروش دستگاه شارژر باطری از نکات مهمی است که باید در زمان انتخاب بهترین دستگاه به آن توجه نمود و از فروشگاه های معتبر آن را خریداری کرد.

ویژگی شارژر باطری هوشمند :

 • فرکانس : 47 الی 63 هرتز
 • ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت AC
 • ولتاژ خروجی : 13.4 الی 15.8 ولت DC

شارژر باطری اتوماتیک در ولتاژ های 12 – 24 – 48 ولت و جریان های 25 – 30 – 20 – 18 – 12 – 10 – 6 آمپر ارائه می شود.

شارژر باطری 12 ولت

انواع شارژر باتری:

 • شارژر باتری  12 ولت
 • شارژر باتری 24 ولت
 • شارژر باتری 48 ولت
 • شارژر باتری ماشین / خودرو
 • شارژر باتری موتورسیکلت
 • شارژر باطری دوربین مدار بسته
 • شارژر باطری ماشین شارژی کودک
 • شارژر باطری دزدگیر

 خرید و قیمت شارژر باطری

جهت دریافت خرید و قیمت شارژر باطری با شماره زیر تماس بگیرید.


33992998 21 0098
33993009 21 0098

شارژر باطری 12 ولت 12 آمپر اتوماتیک ، کنترل مراحل شارژ را به عهده داشته و نسبت به ظرفیت انرژی داخلی باطری ، جریان خروجی را افزایش یا کاهش می دهد تا باطری در بهترین حالت ممکن شارژ گردد. شارژر اتوماتیک باطری با دارا بودن سیستم هوشمند شارژ ، روند شارژ را در هنگام پر شدن باتری ، به صورت خودکار متوقف می کند و از این طریق از شارژ بیش از حد (over charge) و کاهش عمر باطری جلوگیری می نماید.

خرید و فروش دستگاه شارژر باطری از نکات مهمی است که باید در زمان انتخاب بهترین دستگاه به آن توجه نمود و از فروشگاه های معتبر آن را خریداری کرد.

ویژگی شارژر باطری هوشمند :

 • فرکانس : 47 الی 63 هرتز
 • ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت AC
 • ولتاژ خروجی : 13.4 الی 15.8 ولت DC

شارژر باطری اتوماتیک در ولتاژ های 12 – 24 – 48 ولت و جریان های 25 – 30 – 20 – 18 – 12 – 10 – 6 آمپر ارائه می شود.

شارژر باطری 12 ولت

انواع شارژر باتری:

 • شارژر باتری  12 ولت
 • شارژر باتری 24 ولت
 • شارژر باتری 48 ولت
 • شارژر باتری ماشین / خودرو
 • شارژر باتری موتورسیکلت
 • شارژر باطری دوربین مدار بسته
 • شارژر باطری ماشین شارژی کودک
 • شارژر باطری دزدگیر

 خرید و قیمت شارژر باطری

جهت دریافت خرید و قیمت شارژر باطری با شماره زیر تماس بگیرید.


33992998 21 0098
33993009 21 0098

شارژر باطری 12 ولت 10 آمپر اتوماتیک ، کنترل مراحل شارژ را به عهده داشته و نسبت به ظرفیت انرژی داخلی باطری ، جریان خروجی را افزایش یا کاهش می دهد تا باطری در بهترین حالت ممکن شارژ گردد. شارژر اتوماتیک باطری با دارا بودن سیستم هوشمند شارژ ، روند شارژ را در هنگام پر شدن باتری ، به صورت خودکار متوقف می کند و از این طریق از شارژ بیش از حد (over charge) و کاهش عمر باطری جلوگیری می نماید.

خرید و فروش دستگاه شارژر باطری از نکات مهمی است که باید در زمان انتخاب بهترین دستگاه به آن توجه نمود و از فروشگاه های معتبر آن را خریداری کرد.

ویژگی شارژر باطری هوشمند :

 • فرکانس : 47 الی 63 هرتز
 • ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت AC
 • ولتاژ خروجی : 13.4 الی 15.8 ولت DC

شارژر باطری اتوماتیک در ولتاژ های 12 – 24 – 48 ولت و جریان های 25 – 30 – 20 – 18 – 12 – 10 – 6 آمپر ارائه می شود.

شارژر باطری 12 ولت

انواع شارژر باتری:

 • شارژر باتری  12 ولت
 • شارژر باتری 24 ولت
 • شارژر باتری 48 ولت
 • شارژر باتری ماشین / خودرو
 • شارژر باتری موتورسیکلت
 • شارژر باطری دوربین مدار بسته
 • شارژر باطری ماشین شارژی کودک
 • شارژر باطری دزدگیر

 خرید و قیمت شارژر باطری

جهت دریافت خرید و قیمت شارژر باطری با شماره زیر تماس بگیرید.


33992998 21 0098
33993009 21 0098

شارژر باطری 12 ولت 6 آمپر اتوماتیک ، کنترل مراحل شارژ را به عهده داشته و نسبت به ظرفیت انرژی داخلی باطری ، جریان خروجی را افزایش یا کاهش می دهد تا باطری در بهترین حالت ممکن شارژ گردد. شارژر اتوماتیک باطری با دارا بودن سیستم هوشمند شارژ ، روند شارژ را در هنگام پر شدن باتری ، به صورت خودکار متوقف می کند و از این طریق از شارژ بیش از حد (over charge) و کاهش عمر باطری جلوگیری می نماید.

خرید و فروش دستگاه شارژر باطری از نکات مهمی است که باید در زمان انتخاب بهترین دستگاه به آن توجه نمود و از فروشگاه های معتبر آن را خریداری کرد.

ویژگی شارژر باطری هوشمند :

 • فرکانس : 47 الی 63 هرتز
 • ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت AC
 • ولتاژ خروجی : 13.4 الی 15.8 ولت DC

شارژر باطری اتوماتیک در ولتاژ های 12 – 24 – 48 ولت و جریان های 25 – 30 – 20 – 18 – 12 – 10 – 6 آمپر ارائه می شود.

شارژر باطری 12 ولت

انواع شارژر باتری:

 • شارژر باتری  12 ولت
 • شارژر باتری 24 ولت
 • شارژر باتری 48 ولت
 • شارژر باتری ماشین / خودرو
 • شارژر باتری موتورسیکلت
 • شارژر باطری دوربین مدار بسته
 • شارژر باطری ماشین شارژی کودک
 • شارژر باطری دزدگیر

 خرید و قیمت شارژر باطری

جهت دریافت خرید و قیمت شارژر باطری با شماره زیر تماس بگیرید.


33992998 21 0098
33993009 21 0098

شارژر باطری 24 ولت 6 آمپر اتوماتیک ، کنترل مراحل شارژ را به عهده داشته و نسبت به ظرفیت انرژی داخلی باطری ، جریان خروجی را افزایش یا کاهش می دهد تا باطری در بهترین حالت ممکن شارژ گردد. شارژر اتوماتیک باطری با دارا بودن سیستم هوشمند شارژ ، روند شارژ را در هنگام پر شدن باتری ، به صورت خودکار متوقف می کند و از این طریق از شارژ بیش از حد (over charge) و کاهش عمر باطری جلوگیری می نماید.

خرید و فروش دستگاه شارژر باطری از نکات مهمی است که باید در زمان انتخاب بهترین دستگاه به آن توجه نمود و از فروشگاه های معتبر آن را خریداری کرد.

ویژگی شارژر باطری هوشمند :

 • فرکانس : 47 الی 63 هرتز
 • ولتاژ ورودی : 220 الی 240 ولت AC
 • ولتاژ خروجی : 13.4 الی 15.8 ولت DC

شارژر باطری اتوماتیک در ولتاژ های 12 – 24 – 48 ولت و جریان های 25 – 30 – 20 – 18 – 12 – 10 – 6 آمپر ارائه می شود.

شارژر باطری 24 ولت

انواع شارژر باتری:

 • شارژر باتری  12 ولت
 • شارژر باتری 24 ولت
 • شارژر باتری 48 ولت
 • شارژر باتری ماشین / خودرو
 • شارژر باتری موتورسیکلت
 • شارژر باطری دوربین مدار بسته
 • شارژر باطری ماشین شارژی کودک
 • شارژر باطری دزدگیر

 خرید و قیمت شارژر باطری

جهت دریافت خرید و قیمت شارژر باطری با شماره زیر تماس بگیرید.


33992998 21 0098
33993009 21 0098

شرکت نورگرن Norgren  تولید کننده و تأمین کننده محصولات پنوماتیک و کنترل حرکت سیال ، برای اتوماسیون صنعتی ، علوم زندگی و زیست محیطی، انرژی ، ریلی ، وسایل نقلیه تجاری و بخش های مواد غذایی و آشامیدنی است.

انواع محصولات نورگرن :

 • شیر ایزو نورگرن Norgren Subbase Valve
 • شیر کتابی نورگرن Norgren Inline And Manifold Valve
 • شیر دستی مکانیکی نورگرن Norgren Manual/Mechanical Valve

شیر برقی Norgren

 • شیر ماژولی نورگرن Norgren Valve Manifolds
 • شیر برقی سری KIP نورگرن Norgren KIP Series Solenoid Valve
 • شیر پروپرشنال نورگرن Norgren Proportional Valve
 • شیر اطمینان نورگرن Norgren Safety Valve
 • شیر ایزو نورگرن
 • شیر پنوماتیک نورگرن 
 • جک پنوماتیک نورگرن
 • شیر پنوماتیک Norgren
 • رگلاتور پنوماتیک نورگرن NORGREN
 • واحد مراقبت پنوماتیک نورگرن NORGREN
 • جک پنوماتیک نورگرن NORGREN 
 • رگلاتور R07 نورگرن NORGREN

شیر پروپرشنال کنترل جریان نورگرن

شرکت نورگرین Norgren، با ارائه مزایایی در دقت ، طول عمر و عملکرد ، کاربران را قادر می سازد به سرعت و به طور مؤثر نسبت به تغییر نیازها از طریق هوش داخلی پاسخ دهند. نقاط تنظیم فشار از طریق IO-Link نیز ، قابل دستیابی و از راه دور قابل برنامه ریزی هستند و میزان دید بالایی از طریق چراغ های LED و نمایشگرهای دیجیتال دارند. سنسورهای فشار الکترونیکی مخصوصاً در کاربردهایی که سوئیچ فشار مکانیکی کلاسیک مناسب نیستند، بسیار مفید هستند.

شیرهای برقی نورگرن با کیفیت بسیار بالا از جنس  استیل برای استفاده در محیط های سنگین سیال ، مانند روغن و گاز و کنترل سیالات ، ایده آل باشند.

برخی از کدهای نورگرین Norgren:

 • 0250811 رگلاتور پنوماتیک نورگرن NORGREN
 • 03060102 رگلاتور پنوماتیک نورگرن NORGREN
 • 0574767 رگلاتور پنوماتیک نورگرن NORGREN
 • 0862170 جک پنوماتیک نورگرن NORGREN
 • 0882112 جک پنوماتیک نورگرن NORGREN
 • 0881200000000000 جک پنوماتیک نورگرن NORGREN

شیر کتابی نورگرن

 • 0883200-23683098 شیر نورگرن
 • 11-204-100 شیر نورگرن
 • 2112250-1300 شیر نورگرن
 • 210252 شیر نورگرن
 • 2402450130123050 شیر نورگرن
 • 2402650150012500 شیر برقی نورگرن
 • 2403350150012500 شیر برقی نورگرن
 • 2623100305302400 شیر برقی نورگرن
 • 26254559000002400 شیر ایزو نورگرن
 • 520496479082050 شیر ایزو نورگرن

شیر اطمینان هریون


همچنین جهت مشاهده مقالات دیگر پیمان الکتریک اینجا کلیک نمایید.

شیر برقی پنوماتیک نورگرن Norgren ، وسیله ای است که برای کنترل یا تعدیل جریان هوا (یا یک گاز بی اثر دیگر) در یک سیستم پنوماتیک استفاده می شود. انواع شیر برقی پنوماتیک نورگرن ، این کار را با کنترل هوا یا گاز در منبع ، تنظیم عبور آن در صورت لزوم به لوله یا دستگاه های سیستم پنوماتیک خودکار انجام می دهند.

یک محرک پنوماتیک عمدتاً از پیستون یا دیافراگم تشکیل شده است که جریان را ایجاد می کند. محرک پنوماتیک هوا را در قسمت بالایی استوانه نگه می دارد و باعث می شود فشار هوا ، دیافراگم یا پیستون را مجبور به حرکت دریچه یا چرخش کنترل شیر کند.

البته انتخاب مناسب برای خرید و فروش شیر برقی نورگرن هم از مواردی است که باید در نظر گرفت و از فروشگاه های معتبر آن را خریداری نمود.

شیر برقی Norgren

شیر برقی جهت یاب پنوماتیک نورگرن، در اندازه ها ، سبک ها و پیکربندی های بسیاری موجود است. در انتهای اساسی طیف ، شیر برقی ساده ای است که جریان آزاد را در یک جهت امکان پذیر می کند و از جریان در جهت معکوس جلوگیری می کند. شیر برقی نورگرن را می توان در هر نقطه پس از گیرنده تا درون خود یک شیر کنترل جریان نصب کرد.

نحوه عملکرد شیر الکتریکی نورگرن مجهز به یک محرک با زاویه الکتریکی:

محرک الکتریکی زاویه صفحه سوپاپ را برای کنترل و تنظیم روشن و خاموش کردن شیر و جریان خط لوله می چرخاند. چرخش شافت خروجی محرک الکتریکی کمتر از یک دایره است ، یعنی کمتر از 360 درجه که معمولاً 90 درجه برای تحقق فرآیند باز و بسته شدن شیر است. این نوع شیر الکتریکی عمدتا دریچه پروانه ای ، دریچه توپ ، شیر پلاگین و غیره است.

 شیر برقی Norgren

برخی از کدهای شیر برقی نورگرن:

شیر برقی نورگرن 160233848       

شیر برقی نورگرن 150232818 

شیر برقی نورگرن 150233828       

شیر برقی نورگرن 150234848       

شیر برقی نورگرن 150238838       

شیر برقی نورگرن 150204828       

شیر برقی نورگرن 150208848       

شیر برقی نورگرن 172233838

شیر برقی نورگرن 160234828

شیر برقی نورگرن 160234838

شیر برقی نورگرن 160236828       

شیر برقی نورگرن 160236838       

شیر برقی نورگرن 160230518       

شیر برقی نورگرن 160232848  


همچنین جهت مشاهده مقالات دیگر پیمان الکتریک اینجا کلیک نمایید.

صفحه1 از141