پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 00:00

QG65-KAXY-12,0-CAN-CM

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG65-KAXY-12,0-CAN-CM

 • با خروجیCANOPEN 
 • خروجی کانکتور M12
 • دقت بین 0.2 تا 0.4درجه
 • ولتاژ تغذیه 10تا 30 ولت DC
 • رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SeNSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب
پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 00:00

QG65-KAXY-4,0-CAN-CM

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG65-KAXY-4,0-CAN-CM

 • با خروجیCANOPEN 
 • ولتاژ تغذیه 10تا 30 ولت DC
 • رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب
یکشنبه, 02 اسفند 1394 ساعت 00:00

QG65-KAXY-1,7-CAN-CM

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG65-KAXY-1,7-CAN-CM

 

 • با خروجیCANOPEN 
 • خروجی کانکتور M12
 • دقت بین 0.2 تا 0.4درجه
 • ولتاژ تغذیه 10تا 30 ولت DC
 • رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب
یکشنبه, 02 اسفند 1394 ساعت 00:00

QG65-KAXY-12.0-AV-CM

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG65-KAXY-12,0-AV-CM

 • با خروجیCANOPEN 
 • خروجی کانکتور M12
 • دقت بین 0.1 الی 0.2درجه
 • ولتاژ تغذیه 0.5 تا 4.5 ولت DC
 • رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب