نمایش موارد بر اساس برچسب: ترانس دیوسر IME

چهارشنبه, 22 مرداد 1393 00:00

مولتی فانکشن میتر - پاورآنالایزر

ترانس دیوسر IME

 شرکت IME ایتالیا تولیید کننده انواع مولتی فانکشن میتر - پاور آنالایزر جهت اندازه گیری وات ، وار، ولتاژ ، جریان، کیلو ولت آمپر با قابلیت اتصال مبدل های تبدیل MODBUS,PROFIBUSS,RS485,RS232 و به همراه خروجی انالوگ به صورت تک کاناله و دو کاناله.  

 

NEMO 96HD+

 

  OutPut  

    InPut   

AUX

   Ordering Code   

    20-0-20mA - 0-5mA - 0-10mA - 0-20mA - 4-20mA - 5-0-5mA - 10-0-10mA        

0-10V - 10-0-10V - 1-5V

1-5A

80-690V 

 80-265V/AC

110-300V/DC

MF96021

20-0-20mA - 0-5mA - 0-10mA - 0-20mA - 4-20mA - 5-0-5mA - 10-0-10mA        

0-10V - 10-0-10V - 1-5V

1-5A

80-690V

11-60V/DC

MF96022

 

OutPut

InPut

Description

 Codice

 Code

 

 

مبدل RS485 IME

   

   IF96001   

 

 

 

مبدل RS232 IME

   

   IF96002

 

2 energy pulse output

 

         مبدل impulsi IME         

 

   IF96003

 

   2 analogue outputs 0.4 - 20mA   

 

    0.4-20mA    

 

 مبدل  analogue  

   IF96004

2 allarmi

 

مبدل allarmi

 

   IF95005

 

 

 

مبدل Neutral current

 

   IF96006

 

     مبدل PROFIBUS

 

   IF96007

 

  

pdfNemo 96 Hd+ دانلود کاتالوگnemo interface

Nemo interface دانلود کاتالوگ

منتشرشده در ترانس دیوسر
چهارشنبه, 18 تیر 1393 01:41

ترانس دیوسر اکتیو و راکتیو

ترانس دیوسر IME

 شرکت IME ایتالیا تولیید کننده انواع ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو می باشد ترانسدیوسر توان اکتیو سه فاز (Active power) و  ترانسدیوسر راکتیو (REACTIVE POWER)جهت تبدیل مقادیر خوانده شده توان مصرفی قابل استفاده می باشد.

 

ime active

 

 

  OutPut  

    InPut   

AUX

   Ordering Code   

    20-0-20mA - 0-5mA - 0-10mA - 0-20mA - 4-20mA - 5-0-5mA - 10-0-10mA        

0-10V - 10-0-10V - 1-5V

0-1A

80-500V 

 115V/AC

TM8PO2110

20-0-20mA - 0-5mA - 0-10mA - 0-20mA - 4-20mA - 5-0-5mA - 10-0-10mA        

0-10V - 10-0-10V - 1-5V

0-5A

80-500V

115V/AC

TM8PO2120

20-0-20mA - 0-5mA - 0-10mA - 0-20mA - 4-20mA - 5-0-5mA - 10-0-10mA        

0-10V - 10-0-10V - 1-5V

0-1A

80-500V

230-240V/AC

TM8PO3110

20-0-20mA - 0-5mA - 0-10mA - 0-20mA - 4-20mA - 5-0-5mA - 10-0-10mA        

0-10V - 10-0-10V - 1-5V

0-5A

80-500V

230-240V/AC

TM8PO3120

20-0-20mA - 0-5mA - 0-10mA - 0-20mA - 4-20mA - 5-0-5mA - 10-0-10mA        

0-10V - 10-0-10V - 1-5V

0-1A

80-500V

         20-150V/DC          

TM8POH110

20-0-20mA - 0-5mA - 0-10mA - 0-20mA - 4-20mA - 5-0-5mA - 10-0-10mA        

0-10V - 10-0-10V - 1-5V

0-5A

80-500V

 20-150V/DC  

TM8POH120

20-0-20mA - 0-5mA - 0-10mA - 0-20mA - 4-20mA - 5-0-5mA - 10-0-10mA        

0-10V - 10-0-10V - 1-5V

0-1A

80-500V

150-250V/DC

TM8POL110

20-0-20mA - 0-5mA - 0-10mA - 0-20mA - 4-20mA - 5-0-5mA - 10-0-10mA        

0-10V - 10-0-10V - 1-5V

0-5A

80-500V

150-250V/DC

TM8POL120

 

ime active 

 

منتشرشده در ترانس دیوسر
چهارشنبه, 16 ارديبهشت 1394 00:00

ترانس دیوسر ولتاژ

ترانس دیوسر IME

شرکت IME ایتالیا تولید کننده انواع ترانس دیوسر ولتاژ (Voltage Trancduser) ، ترانس جریان(CT) ، میترهای اندازه گیری می باشد. ترانس دیوسرهای ولتاژ می تواند با دریافت ورودی های ولتاژ مختلف به صورت تک فاز و سه فاز با پاسخگویی 100 میلی ثانیه در خروجی  رنج های مختلف را ارائه دهد و  می توان خروجی به دست آمده را در نمایش گرها ، سیستم های PLC  و تجهیزات کنترلی مورد استفاده قرار داد.

ترانس دیوسر ولتاژ

 

  OutPut  

    InPut   

AUX

   Ordering Code   

       4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA        

2-10V - 0-10V - 0-5V

0-100V 

 115V/AC

TM3U210

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

 0-110V

115V/AC

TM3U220

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

0-120V

115V/AC

TM3U230

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

0-250V

115V/AC

TM3U270

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

0-400V

         115V/AC          

TM3U290

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

0-440V

 115V/AC  

TM3U2A0

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-500V 

115V/DC

TM3U2C0

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-100V

230-240V/DC

TM3U310

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-110V 

230-240V/DC

TM3U320

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-120V

230-240V/DC

TM3U330

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-250V 

230-240V/DC

TM3U370

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-400V

230-240V/DC

TM3U390

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-440V 

230-240V/DC

TM3U3A0

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V 0-10V - 0-5V 

0-500V

230-240V/DC

TM3U3C0

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-100V 

20-150V/DC

48V/AC

TM3UH10

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-110V

20-150V/DC

48V/AC

TM3UH20

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-120V 

20-150V/DC

48V/AC

TM3UH30

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-250V

20-150V/DC

48V/AC

TM3UH70

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-400V 

20-150V/DC

48V/AC

TM3UH90

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-440V

20-150V/DC

48V/AC

TM3UHA0

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-500V 

20-150V/DC

48V/AC

TM3UHC0

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-100V

150-250V/DC

TM3UL10

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-110V 

150-250V/DC

TM3UL20

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-120V

150-250V/DC

TM3UL30

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-250V 

150-250V/DC

TM3UL70

4-20mA - 0-20mA 0-10mA 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-400V

150-250V/DC

TM3UL90

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-440V 

150-250V/DC

TM3ULA0

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-500V

150-250V/DC

TM3ULC0

ترانسدیوسر 

 

منتشرشده در ترانس دیوسر
دوشنبه, 14 ارديبهشت 1394 19:18

ترانس دیوسر جریان

ترانس دیوسر IME

شرکت IME ایتالیا تولید کننده انواع ترانس دیوسر(Current Trancduser) ، ترانس جریان(CT) ، میترهای اندازه گیری می باشد. ترانس دیوسرهای جریان (مبدل) می تواند با دریافت ورودی های مختلف و تبدیل انواع سیگنال های آنالوگ با دقت بالا مورد استفاده قرار گیرد همچنین با پشتیبانی از سیگنال ها و رنج های مختلف اندازه گیری در خروجی می توان خروجی به دست آمده را در نمایش گرها ، سیستم های PLC  و تجهیزات کنترلی مورد استفاده قرار داد.

ترانس دیوسر جریان

 

      Catalog       OutPut  

    InPut   

AUX

   Ordering Code   

فیوز BUSSMANN

       4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA        

2-10V - 0-10V - 0-5V

0-1A 

115V/AC

TM3I210

فیوز BUSSMANN 

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

 0-5A

115V/AC

TM3I230
فیوز BUSSMANN 

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

0-1A

230-240V/AC

TM3I310
 فیوز BUSSMANN

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

0-5A

230-240V/AC

TM3I330
فیوز BUSSMANN 

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

0-1A

         20-150V/DC        

48V/AC  

TM3IH10

 فیوز BUSSMANN

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

0-5A

 20-150V/DC

48V/AC  

TM3IH30
فیوز BUSSMANN 

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-1A 

150-250V/DC

TM3IL10
فیوز BUSSMANN 

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V 

0-5A

150-250V/DC

TM3IL30
 فیوز BUSSMANN

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

 0-1.2A   115V/AC  TM3I220 
 فیوز BUSSMANN  4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

 0-6A   115V/AC TM3I240 
فیوز BUSSMANN   4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

  0-1.2A  230-240V/AC   TM3I320 
 فیوز BUSSMANN

 4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

 0-6A 230-240V/AC  TM3I340  
فیوز BUSSMANN 

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

0-1.2A 

20-150V/DC

48V/AC  

 TM3IH20
 فیوز BUSSMANN

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

  0-6A

20-150V/DC

48V/AC  

 TM3IH40  
 فیوز BUSSMANN

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

 0-1.2A   150-250V/DC

TM3IL20 

فیوز BUSSMANN 

4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA

2-10V - 0-10V - 0-5V

   0-6A 150-250V/DC   TM3IL40 
منتشرشده در ترانس دیوسر