×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 985

نمایش موارد بر اساس برچسب: ترانسدیوسر ولتاژ

یکشنبه, 26 بهمن 1393 00:00

ترانسدیوسر ولتاژ TM3ULC0

ترانسدیوسر ولتاژ TM3ULC0 با ورودی 0 - 500 ولت ، با تغذیه 150 - 250 ولت DC ، با خروجی 4-20 mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر


مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3ULC0

تغذیه :150 -250 ولت DC

ولتاژ ورودی : 0-500 V


ترانسدیوسر ولتاژ


دانلود کاتالوگ

ترانسدیوسر ولتاژ

منتشرشده در ترانس دیوسر ولتاژ
یکشنبه, 26 بهمن 1393 00:00

ترانسدیوسر ولتاژ TM3ULA0

ترانسدیوسر ولتاژ TM3ULA0 با ورودی 0 - 440 ولت ، با تغذیه 150 - 250 ولت DC ، با خروجی 4-20 mA - 0-20 mA - 0-10 mA - 0-5 mA 2-10 V - 0-10 V - 0-5 V میلی آمپر


مدل :ترانسدیوسر ولتاژTM3ULA0

تغذیه :150-250 ولت DC

ولتاژ ورودی : 0-440 V


ترانسدیوسر ولتاژ


دانلود کاتالوگ

ترانسدیوسر ولتاژ

منتشرشده در ترانس دیوسر ولتاژ
یکشنبه, 26 بهمن 1393 00:00

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL90

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL90 با ورودی 0 - 400 ولت ، با تغذیه 150 - 250 ولت DC ، با خروجی 4-20 mA - 0-20 mA - 0-10 mA - 0-5 mA 2-10 V - 0-10 V - 0-5 V میلی آمپر


مدل : ترانسدیوسر ولتاژTM3UL90

تغذیه :150 -250 ولت DC

ولتاژ ورودی : 0-400 V


ترانسدیوسر ولتاژ


دانلود کاتالوگ

منتشرشده در ترانس دیوسر ولتاژ
یکشنبه, 26 بهمن 1393 00:00

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL70

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL70 با ورودی 0 - 250 ولت ، با تغذیه 150 - 250 ولت DC ، با خروجی 4-20 mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر


مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL70

تغذیه : 150-250 ولت DC

ولتاژ ورودی : 0-250 V


ترانسدیوسر ولتاژ


دانلود کاتالوگ

ترانسدیوسر ولتاژ

منتشرشده در ترانس دیوسر ولتاژ
یکشنبه, 26 بهمن 1393 00:00

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL30

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL30 با ورودی 0 - 120 ولت ، با تغذیه 150 - 250 ولت DC ، با خروجی 4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر


مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL30

تغذیه : 150-250 ولت DC

ولتاژ ورودی : 0-120 V


ترانسدیوسر ولتاژ


دانلود کاتالوگ

ترانسدیوسر ولتاژ

منتشرشده در ترانس دیوسر ولتاژ
یکشنبه, 26 بهمن 1393 00:00

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL20

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL20 با ورودی 0 - 110 ولت ، با تغذیه 150 - 250 ولت DC ، با خروجی 4-20 mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر


مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL20

تغذیه : 150-250 ولت DC

ولتاژ ورودی : 0-110 V


ترانسدیوسر ولتاژ


دانلود کاتالوگ

ترانسدیوسر ولتاژ

منتشرشده در ترانس دیوسر ولتاژ
دوشنبه, 27 بهمن 1393 00:00

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL10

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL10 با ورودی 0 - 100 ولت ، با تغذیه 150 - 250 ولت DC ، با خروجی 4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر


مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL10

تغذیه : 150-250 ولت DC

ولتاژ ورودی : 0-100 V


ترانسدیوسر ولتاژ


دانلود کاتالوگ

ترانسدیوسر ولتاژ

منتشرشده در ترانس دیوسر ولتاژ
یکشنبه, 26 بهمن 1393 00:00

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UHC0

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UHC0 با ورودی 0 - 500 ولت ، با تغذیه 20 - 150 ولت DC و 48 ولت AC با خروجی 4-20 mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر


مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3UHC0

تغذیه : 20-115 ولت DC

48 ولت AC

ولتاژ ورودی : 0-500 V


ترانسدیوسر ولتاژ


دانلود کاتالوگ

ترانسدیوسر ولتاژ

منتشرشده در ترانس دیوسر ولتاژ
یکشنبه, 26 بهمن 1393 00:00

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UHA0

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UHA0 با ورودی 0 - 440 ولت ، با تغذیه 20 - 150 ولت DC و 48 ولت AC ، با خروجی 4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر


مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3UHA0

تغذیه : 20-115 ولت DC

48 ولت AC

ولتاژ ورودی : 0-440 Vدانلود کاتالوگ

ترانسدیوسر ولتاژ

منتشرشده در ترانس دیوسر ولتاژ
یکشنبه, 26 بهمن 1393 00:00

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UH90

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UH90 با ورودی 0 - 400 ولت ، با تغذیه 20 - 150 ولت DC و 48 ولت AC با خروجی 4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر


مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3UH90

تغذیه 20-115 ولت DC

48 ولت AC

ولتاژ ورودی : 0-400 V


ترانسدیوسر ولتاژ


دانلود کاتالوگ

ترانسدیوسر ولتاژ

منتشرشده در ترانس دیوسر ولتاژ
صفحه1 از4