نمایش موارد بر اساس برچسب: خازن اسنابر

پنج شنبه, 07 شهریور 1398 00:00

خازن اسنابر آی جی بی تی IGBT

اسنابرها Snubbers مدارهای جذب کننده انرژی هستند که برای سرکوب جرقه های ولتاژ ناشی از inducuctance مدار ، هنگامی که سوئیچ الکتریکی یا مکانیکی باز می شود، استفاده می شود. شایع ترین مدار snubber یک خازن اسنابر  snubber  و مقاومت است که به صورت سری در طول سوییچ ترانزیستور متصل می شوند.

خازن اسنابر IGBT  | خازن DC

 • مناسب برای IGBT / خازن اسنابر IGBT
 • 3300µF , 400Vdc
 • دارای ولتاژ 400 ولت DC
 • دمای کارکرد 85 درجه
 • دارای ریپل جریانی کم
 • مناسب برای شارژر و ups و فیلتر
 • مناسب برای مدارهای تشدید مخزن.
 • مناسب برای خروجی پل دیود

اطلاعات خازن الکترولیتی را از لینک آن ببینید.

اطلاعات بیشتر درباره خازن اسنابر را از لینک آن بخوانید.

خازن اسنابر

انواع خازن اسنابر Snubber | خازن DC

خازن اسنابر 0.47 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 0.47µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 0.68 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 0.68µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1250 ولت DC | خازن 1µF , 1250Vdc

خازن اسنابر 3 میکرو فاراد 1250 ولت DC | خازن 3µF , 1250Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 1µF , 1000Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 1µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 2.2 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 2.2µF , 1000Vdc

خازن اسنابر 1.5 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 1.5µF , 1000Vdc

خازن اسنابر آی جی بی تی IGBT

خرید خازن اسنابر | خرید خازن DC

برای خرید این خازن ها با میکروفاراد های مختلف با شماره های زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098 
33993009 21 0098

برای مشاهده ویدیو خازن اسنابر به انتهای صفحه مراجعه کنید.

منتشرشده در خازن اسنابر Snubber
پنج شنبه, 07 شهریور 1398 00:00

خازن اسنابر 1.5 میکرو فاراد 1000 ولت DC

اسنابرها Snubbers مدارهای جذب کننده انرژی هستند که برای سرکوب جرقه های ولتاژ ناشی از inducuctance مدار ، هنگامی که سوئیچ الکتریکی یا مکانیکی باز می شود، استفاده می شود. شایع ترین مدار snubber یک خازن اسنابر  snubber  و مقاومت است که به صورت سری در طول سوییچ ترانزیستور متصل می شوند.

اطلاعات خازن الکترولیتی را از لینک آن ببینید.

خازن snubber اسنابر 1.5 میکرو فاراد | خازن DC

 • مناسب برای IGBT / خازن اسنابر IGBT
 • 1.5µF , 1000Vdc
 • دارای ولتاژ 1000 ولت DC
 • دمای کارکرد 85 درجه
 • دارای ریپل جریانی کم
 • مناسب برای شارژر و ups و فیلتر
 • مناسب برای مدارهای تشدید مخزن.
 • مناسب برای خروجی پل دیود

اطلاعات بیشتر درباره خازن اسنابر را از لینک آن بخوانید.

خازن اسنابر

انواع خازن اسنابر Snubber | خازن DC

خازن اسنابر 0.47 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 0.47µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 0.68 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 0.68µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1250 ولت DC | خازن 1µF , 1250Vdc

خازن اسنابر 3 میکرو فاراد 1250 ولت DC | خازن 3µF , 1250Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 1µF , 1000Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 1µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 2.2 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 2.2µF , 1000Vdc

خازن اسنابر 1.5 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 1.5µF , 1000Vdc

خازن اسنابر آی جی بی تی IGBT

خرید خازن اسنابر | خرید خازن DC

برای خرید این خازن ها با میکروفاراد های مختلف با شماره های زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098 
33993009 21 0098

برای مشاهده ویدیو خازن اسنابر به انتهای صفحه مراجعه کنید.

منتشرشده در خازن اسنابر Snubber
پنج شنبه, 07 شهریور 1398 00:00

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 2000 ولت DC

اسنابرها Snubbers مدارهای جذب کننده انرژی هستند که برای سرکوب جرقه های ولتاژ ناشی از inducuctance مدار ، هنگامی که سوئیچ الکتریکی یا مکانیکی باز می شود، استفاده می شود. شایع ترین مدار snubber یک خازن اسنابر  snubber  و مقاومت است که به صورت سری در طول سوییچ ترانزیستور متصل می شوند.

اطلاعات خازن الکترولیتی را از لینک آن ببینید.

خازن snubber اسنابر 1 میکرو فاراد | خازن DC

 • مناسب برای IGBT / خازن اسنابر IGBT
 • 1µF , 2000Vdc
 • دارای ولتاژ 2000 ولت DC
 • دمای کارکرد 85 درجه
 • دارای ریپل جریانی کم
 • مناسب برای شارژر و ups و فیلتر
 • مناسب برای مدارهای تشدید مخزن.
 • مناسب برای خروجی پل دیود

اطلاعات بیشتر درباره خازن اسنابر را از لینک آن بخوانید.

خازن اسنابر

انواع خازن اسنابر Snubber | خازن DC

خازن اسنابر 0.47 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 0.47µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 0.68 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 0.68µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1250 ولت DC | خازن 1µF , 1250Vdc

خازن اسنابر 3 میکرو فاراد 1250 ولت DC | خازن 3µF , 1250Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 1µF , 1000Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 1µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 2.2 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 2.2µF , 1000Vdc

خازن اسنابر 1.5 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 1.5µF , 1000Vdc

خازن اسنابر آی جی بی تی IGBT

خرید خازن اسنابر | خرید خازن DC

برای خرید این خازن ها با میکروفاراد های مختلف با شماره های زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098 
33993009 21 0098

برای مشاهده ویدیو خازن اسنابر به انتهای صفحه مراجعه کنید.

منتشرشده در خازن اسنابر Snubber
پنج شنبه, 07 شهریور 1398 00:00

خازن اسنابر 3 میکرو فاراد 1500 ولت DC

اسنابرها Snubbers مدارهای جذب کننده انرژی هستند که برای سرکوب جرقه های ولتاژ ناشی از inducuctance مدار ، هنگامی که سوئیچ الکتریکی یا مکانیکی باز می شود، استفاده می شود. شایع ترین مدار snubber یک خازن اسنابر  snubber  و مقاومت است که به صورت سری در طول سوییچ ترانزیستور متصل می شوند.

اطلاعات خازن الکترولیتی را از لینک آن ببینید.

خازن snubber اسنابر 3 میکرو فاراد | خازن DC

 • مناسب برای IGBT / خازن اسنابر IGBT
 • 3µF , 1500Vdc
 • دارای ولتاژ 1500 ولت DC
 • دمای کارکرد 85 درجه
 • دارای ریپل جریانی کم
 • مناسب برای شارژر و ups و فیلتر
 • مناسب برای مدارهای تشدید مخزن.
 • مناسب برای خروجی پل دیود

اطلاعات بیشتر درباره خازن اسنابر را از لینک آن بخوانید.

خازن اسنابر

انواع خازن اسنابر Snubber | خازن DC

خازن اسنابر 0.47 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 0.47µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 0.68 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 0.68µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1250 ولت DC | خازن 1µF , 1250Vdc

خازن اسنابر 3 میکرو فاراد 1250 ولت DC | خازن 3µF , 1250Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 1µF , 1000Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 1µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 2.2 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 2.2µF , 1000Vdc

خازن اسنابر 1.5 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 1.5µF , 1000Vdc

خازن اسنابر آی جی بی تی IGBT

خرید خازن اسنابر | خرید خازن DC

برای خرید این خازن ها با میکروفاراد های مختلف با شماره های زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098 
33993009 21 0098

برای مشاهده ویدیو خازن اسنابر به انتهای صفحه مراجعه کنید.

منتشرشده در خازن اسنابر Snubber
پنج شنبه, 07 شهریور 1398 00:00

خازن اسنابر 2.2 میکرو فاراد 1000 ولت DC

اسنابرها Snubbers مدارهای جذب کننده انرژی هستند که برای سرکوب جرقه های ولتاژ ناشی از inducuctance مدار ، هنگامی که سوئیچ الکتریکی یا مکانیکی باز می شود، استفاده می شود. شایع ترین مدار snubber یک خازن اسنابر  snubber  و مقاومت است که به صورت سری در طول سوییچ ترانزیستور متصل می شوند.

اطلاعات خازن الکترولیتی را از لینک آن ببینید.

خازن snubber اسنابر 2.2 میکرو فاراد | خازن DC

 • مناسب برای IGBT / خازن اسنابر IGBT
 • 2.2µF , 1000Vdc
 • دارای ولتاژ 1000 ولت DC
 • دمای کارکرد 85 درجه
 • دارای ریپل جریانی کم
 • مناسب برای شارژر و ups و فیلتر
 • مناسب برای مدارهای تشدید مخزن.
 • مناسب برای خروجی پل دیود

اطلاعات بیشتر درباره خازن اسنابر را از لینک آن بخوانید.

خازن اسنابر

انواع خازن اسنابر Snubber | خازن DC

خازن اسنابر 0.47 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 0.47µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 0.68 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 0.68µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1250 ولت DC | خازن 1µF , 1250Vdc

خازن اسنابر 3 میکرو فاراد 1250 ولت DC | خازن 3µF , 1250Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 1µF , 1000Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 1µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 2.2 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 2.2µF , 1000Vdc

خازن اسنابر 1.5 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 1.5µF , 1000Vdc

خازن اسنابر آی جی بی تی IGBT

خرید خازن اسنابر | خرید خازن DC

برای خرید این خازن ها با میکروفاراد های مختلف با شماره های زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098 
33993009 21 0098

برای مشاهده ویدیو خازن اسنابر به انتهای صفحه مراجعه کنید.

منتشرشده در خازن اسنابر Snubber
پنج شنبه, 07 شهریور 1398 00:00

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1000 ولت DC

اسنابرها Snubbers مدارهای جذب کننده انرژی هستند که برای سرکوب جرقه های ولتاژ ناشی از inducuctance مدار ، هنگامی که سوئیچ الکتریکی یا مکانیکی باز می شود، استفاده می شود. شایع ترین مدار snubber یک خازن اسنابر  snubber  و مقاومت است که به صورت سری در طول سوییچ ترانزیستور متصل می شوند.

خازن snubber اسنابر 1 میکرو فاراد | خازن DC

 • مناسب برای IGBT / خازن اسنابر IGBT
 • 1µF , 1000Vdc
 • دارای ولتاژ 1000 ولت DC
 • دمای کارکرد 85 درجه
 • دارای ریپل جریانی کم
 • مناسب برای شارژر و ups و فیلتر
 • مناسب برای مدارهای تشدید مخزن.
 • مناسب برای خروجی پل دیود

اطلاعات بیشتر درباره خازن اسنابر را از لینک آن بخوانید.

خازن اسنابر

انواع خازن اسنابر Snubber | خازن DC

خازن اسنابر 0.47 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 0.47µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 0.68 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 0.68µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1250 ولت DC | خازن 1µF , 1250Vdc

خازن اسنابر 3 میکرو فاراد 1250 ولت DC | خازن 3µF , 1250Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 1µF , 1000Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 1µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 2.2 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 2.2µF , 1000Vdc

خازن اسنابر 1.5 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 1.5µF , 1000Vdc

خازن اسنابر آی جی بی تی IGBT

خرید خازن اسنابر | خرید خازن DC

برای خرید این خازن ها با میکروفاراد های مختلف با شماره های زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098 
33993009 21 0098

منتشرشده در خازن اسنابر Snubber
پنج شنبه, 07 شهریور 1398 00:00

خازن اسنابر 3 میکرو فاراد 1250 ولت DC

اسنابرها Snubbers مدارهای جذب کننده انرژی هستند که برای سرکوب جرقه های ولتاژ ناشی از inducuctance مدار ، هنگامی که سوئیچ الکتریکی یا مکانیکی باز می شود، استفاده می شود. شایع ترین مدار snubber یک خازن اسنابر  snubber  و مقاومت است که به صورت سری در طول سوییچ ترانزیستور متصل می شوند.

خازن snubber اسنابر 3 میکرو فاراد | خازن DC

 • مناسب برای IGBT / خازن اسنابر IGBT
 • 3µF , 1250Vdc
 • دارای ولتاژ 1250 ولت DC
 • دمای کارکرد 85 درجه
 • دارای ریپل جریانی کم
 • مناسب برای شارژر و ups و فیلتر
 • مناسب برای مدارهای تشدید مخزن.
 • مناسب برای خروجی پل دیود

اطلاعات بیشتر درباره خازن اسنابر را از لینک آن بخوانید.

خازن اسنابر

انواع خازن اسنابر Snubber | خازن DC

خازن اسنابر 0.47 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 0.47µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 0.68 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 0.68µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1250 ولت DC | خازن 1µF , 1250Vdc

خازن اسنابر 3 میکرو فاراد 1250 ولت DC | خازن 3µF , 1250Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 1µF , 1000Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 1µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 2.2 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 2.2µF , 1000Vdc

خازن اسنابر 1.5 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 1.5µF , 1000Vdc

خازن اسنابر آی جی بی تی IGBT

خرید خازن اسنابر | خرید خازن DC

برای خرید این خازن ها با میکروفاراد های مختلف با شماره های زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098 
33993009 21 0098

منتشرشده در خازن اسنابر Snubber
پنج شنبه, 07 شهریور 1398 00:00

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1250 ولت DC

اسنابرها Snubbers مدارهای جذب کننده انرژی هستند که برای سرکوب جرقه های ولتاژ ناشی از inducuctance مدار ، هنگامی که سوئیچ الکتریکی یا مکانیکی باز می شود، استفاده می شود. شایع ترین مدار snubber یک خازن اسنابر  snubber  و مقاومت است که به صورت سری در طول سوییچ ترانزیستور متصل می شوند.

خازن snubber اسنابر 1 میکرو فاراد | خازن DC

 • مناسب برای IGBT / خازن اسنابر IGBT
 • 1µF , 1250Vdc
 • دارای ولتاژ 1250 ولت DC
 • دمای کارکرد 85 درجه
 • دارای ریپل جریانی کم
 • مناسب برای شارژر و ups و فیلتر
 • مناسب برای مدارهای تشدید مخزن.
 • مناسب برای خروجی پل دیود

اطلاعات بیشتر درباره خازن اسنابر را از لینک آن بخوانید.

خازن اسنابر

انواع خازن اسنابر Snubber | خازن DC

خازن اسنابر 0.47 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 0.47µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 0.68 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 0.68µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1250 ولت DC | خازن 1µF , 1250Vdc

خازن اسنابر 3 میکرو فاراد 1250 ولت DC | خازن 3µF , 1250Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 1µF , 1000Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 1µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 2.2 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 2.2µF , 1000Vdc

خازن اسنابر 1.5 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 1.5µF , 1000Vdc

خازن اسنابر آی جی بی تی IGBT

خرید خازن اسنابر | خرید خازن DC

برای خرید این خازن ها با میکروفاراد های مختلف با شماره های زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098 
33993009 21 0098

منتشرشده در خازن اسنابر Snubber
پنج شنبه, 07 شهریور 1398 00:00

خازن اسنابر 0.68 میکرو فاراد 2000 ولت DC

اسنابرها Snubbers مدارهای جذب کننده انرژی هستند که برای سرکوب جرقه های ولتاژ ناشی از inducuctance مدار ، هنگامی که سوئیچ الکتریکی یا مکانیکی باز می شود، استفاده می شود. شایع ترین مدار snubber یک خازن اسنابر  snubber  و مقاومت است که به صورت سری در طول سوییچ ترانزیستور متصل می شوند.

خازن snubber اسنابر 0.68 میکرو فاراد | خازن DC

 • مناسب برای IGBT / خازن اسنابر IGBT
 • 0.68µF , 2000Vdc
 • دارای ولتاژ 2000 ولت DC
 • دمای کارکرد 85 درجه
 • دارای ریپل جریانی کم
 • مناسب برای شارژر و ups و فیلتر
 • مناسب برای مدارهای تشدید مخزن.
 • مناسب برای خروجی پل دیود

اطلاعات بیشتر درباره خازن اسنابر را از لینک آن بخوانید.

خازن اسنابر

انواع خازن اسنابر Snubber | خازن DC

خازن اسنابر 0.47 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 0.47µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 0.68 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 0.68µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1250 ولت DC | خازن 1µF , 1250Vdc

خازن اسنابر 3 میکرو فاراد 1250 ولت DC | خازن 3µF , 1250Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 1µF , 1000Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 1µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 2.2 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 2.2µF , 1000Vdc

خازن اسنابر 1.5 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 1.5µF , 1000Vdc

خازن اسنابر آی جی بی تی IGBT

خرید خازن اسنابر | خرید خازن DC

برای خرید این خازن ها با میکروفاراد های مختلف با شماره های زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098 
33993009 21 0098

منتشرشده در خازن اسنابر Snubber
چهارشنبه, 06 شهریور 1398 00:00

خازن اسنابر 0.47 میکرو فاراد 2000 ولت DC

اسنابرها Snubbers مدارهای جذب کننده انرژی هستند که برای سرکوب جرقه های ولتاژ ناشی از inducuctance مدار ، هنگامی که سوئیچ الکتریکی یا مکانیکی باز می شود، استفاده می شود. شایع ترین مدار snubber یک خازن اسنابر  snubber  و مقاومت است که به صورت سری در طول سوییچ ترانزیستور متصل می شوند.

خازن snubber اسنابر 0.47 میکرو فاراد | خازن DC

 • مناسب برای IGBT / خازن اسنابر IGBT
 • 0.47µF , 2000Vdc
 • دارای ولتاژ 2000 ولت DC
 • دمای کارکرد 85 درجه
 • دارای ریپل جریانی کم
 • مناسب برای شارژر و ups و فیلتر
 • مناسب برای مدارهای تشدید مخزن.
 • مناسب برای خروجی پل دیود

اطلاعات بیشتر درباره خازن اسنابر را از لینک آن بخوانید.

خازن اسنابر

انواع خازن اسنابر Snubber | خازن DC

خازن اسنابر 0.47 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 0.47µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 0.68 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 0.68µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1250 ولت DC | خازن 1µF , 1250Vdc

خازن اسنابر 3 میکرو فاراد 1250 ولت DC | خازن 3µF , 1250Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 1µF , 1000Vdc

خازن اسنابر 1 میکرو فاراد 2000 ولت DC | خازن 1µF , 2000Vdc

خازن اسنابر 2.2 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 2.2µF , 1000Vdc

خازن اسنابر 1.5 میکرو فاراد 1000 ولت DC | خازن 1.5µF , 1000Vdc

خازن اسنابر آی جی بی تی IGBT

خرید خازن اسنابر | خرید خازن DC

برای خرید این خازن ها با میکروفاراد های مختلف با شماره های زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098 
33993009 21 0098

منتشرشده در خازن اسنابر Snubber
صفحه1 از3