نمایش موارد بر اساس برچسب: خرید سنسور دما

سه شنبه, 25 مهر 1396 00:00

ترموسوئیچ هیتر

ترموسوئیچ یا سوئیچ حرارتی ( ترموسوئیچ هیتر ) وسیله ای است که برای اندازه گیری درجه حرارت مورد استفاده می گیرد.عملکرد ترموسوئیچ ( ترمودیسک هیتر ) نسبت به تغییرات دما در یک محیط بسته و یا در فضای باز متغیر است چرا که ترموسوئیچ ( ترمودیسک هیتر ) بر اساس دمای تعریف شده باز و بسته می شود. برخی از انواع ترموسوئیچ مکانیکی و برخی دیگر الکتریکی هستند .

سنسور حرارتی هیتر

این وسیله طوری طراحی شده است که هنگامیکه دما از حد معینی بالاتر می رود دستگاه را خاموش و زمانی که دما از حد معینی پایین تر بیاید دستگاه را روشن می نماید. ترموسوئیچ ( ترمودیسک هیتر ) مستقل از منبع جریان عمل می کند.در ترموسوئیچ ( ترمودیسک هیتر ) یک دیسک متشکل از دو فلز بکار رفته است که دمای مشخصی برای آنها تعریف شده است، هنگامی که به دمای مورد نظر برسد این دو دیسک فلزی به هم میخورند و باعث قطع شدن جریان الکتریکی می شوند.


ترموسوئیچ هیتر


برخی از انواع ترموسوئیچ ( ترمودیسک هیتر ) دارای دو نوار فلزی می باشند که از پشت به یکدیگر متصل می باشند. از آنجایی که فلز ها و آلیاژ های مختلف به میزان متفاوتی به هنگام گرما و سرما منقبض و منبسط می شوند ، انبساط یکی از این نوار های فلزی نوار دیگر را به شکل منحنی در می آورد. تغییر شکل در نوار فلزی میتواند برای تکمیل مدار ، ارسال سیگنال الکتریکی و انجام طیف وسیعی از وظایف طراحی شده باشد یا اینکه یک اثر مکانیکی داشته باشد و باعث باز یا بسته شدن یک مدار شود.


ترمودیسک هیتر

انواع مختلف ترموسوئیچ عبارتند از : ترموسوئیچ سیمی ، ترموسوئیچ قابلمه ای ، ترموسوئیچ ریست دار و ترموسوئیچ ( ترمودیسک هیتر ) با تحمل دمای بالا


ترموسوئیچ ( ترمودیسک هیتر ) 250 ولت 20 آمپر 50 درجه


ترموسوئیچ ( ترمودیسک هیتر ) 250 ولت 20 آمپر 60 درجه


ترموسوئیچ هیتر


ترموسوئیچ ( ترمودیسک هیتر ) 250 ولت 20 آمپر 105 درجه


ترموسوئیچ ( ترمودیسک هیتر ) 250 ولت 20 آمپر 120 درجه


ترموسوئیچ ( ترمودیسک هیتر ) 250 ولت 20 آمپر 130 درجه


ترمودیسک هیتر


ترموسوئیچ حرارتی ( ترمودیسک هیتر ) 40 درجه NC/NO/آساهی


ترموسوئیچ حرارتی ( ترمودیسک هیتر ) 50 درجه NC/NO/آساهی


ترموسوئیچ حرارتی ( ترمودیسک هیتر ) 60 درجه NC/NO/آساهی


ترموسوئیچ حرارتی ( ترمودیسک هیتر ) 70 درجه NC/NO/آساهی


ترموسوئیچ


ترموسوئیچ حرارتی ( ترمودیسک هیتر ) 80 درجه NC/NO/آساهی


ترموسوئیچ حرارتی ( ترمودیسک هیتر ) 90 درجه NC/NO/آساهی


ترموسوئیچ حرارتی ( ترمودیسک هیتر ) 100 درجه NC/NO/آساهی


ترموسوئیچ حرارتی ( ترمودیسک هیتر ) 110 درجه NC/NO/آساهی


ترموسوئیچ


ترموسوئیچ حرارتی ( ترمودیسک هیتر ) 120 درجه NC/NO/آساهی


ترموسوئیچ حرارتی ( ترمودیسک هیتر ) 130 درجه NC/NO/آساهی


ترموسوئیچ حرارتی ( ترمودیسک هیتر ) 140 درجه NC/NO/آساهی


ترموسوئیچ حرارتی ( ترمودیسک هیتر ) 150 درجه NC/NO/آساهیترموسوئیچ هیتر

ترموسوئیچ هیتر

ترموسوئیچ هیتر

مشاهده مقالات مربوط به ترموسوئیچ :

ترموسوئیچ چیست ؟


ترموستات یا سنسور حرارتی


ترموسوئیچ (Thermo Switch)


ترموستات | ترموسوییچ Thermostat


لیست ترموسوئیچ های آساهی پیمان الکتریک

منتشرشده در مقالات
سه شنبه, 17 دی 1392 00:00

ترموسوئیچ چیست؟

ترموسوئیچ کنترل کننده ی الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بسته . معمولا آنرا به دستگاهای گرم یا سرد ساز متصل می کنند ، تا با قطع و وصل دستگاه آن فضا را دردمای تظیم شده ثابت نگه دارد .هنگا می که دما به نقطه ی تنظیم برسد ترموستات مدار برقی دستگاه را قطع می کند و وقتی دما 3 الی 5 درجه از نقطه ی تنظیم پایین تر رود دوباره مدار را نصف می کند و دستگاه شروع به کار می کند. دو نمونه ترموستات موجود می باشد:

• الکترومکانیکی
• الکتریکی

الکترومکانیکی:
این نوع ترموستات ( ترموسوئیچ هیتر ) با استفاده از فرمان حسگر حرارتی توسط یک سری روابط مکانیکی به میکرو سوییچ سبب قطع و وصل مدار الکتریکی می شود.
الکتریکی:
این نوع ترموستات (ترمودیسک هیتر) فرمان دریافت شده از سنسور دمایی را توسط جریان الکتریکی به یک رله مینیاتوری منتقل و سبب قطع و وصل جریان الکتریکی می شود.

ترموسوئیچ (Thermo Switch) ، ترموسوئیچ سیمی، ترموسوئیچ قابلمه ای ، ترموسوئیچ ریست دار و ترموسوئیچ با تحمل دمای بالا.

ترموسوئیچ  پیچی ریست دار

( ترموسوئیچ Thermo Switch) یا سوئیچ حرارتی ( ترموسوئیچ هیتر ) وسیله ای است که برای اندازه گیری درجه حرارت مورد استفاده می گیرد.عملکرد ترموسوئیچ نسبت به تغییرات دما در یک محیط بسته و یا در فضای باز متغیر است چرا که ترموسوئیچ بر اساس دمای تعریف شده باز و بسته می شود. برخی از انواع ترموسوئیچ مکانیکی و برخی دیگر الکتریکی هستند . این وسیله طوری طراحی شده است که هنگامیکه دما از حد معینی بالاتر می رود دستگاه را خاموش و زمانی که دما از حد معینی پایین تر بیاید دستگاه را روشن می نماید. ترموسوئیچ مستقل از منبع جریان عمل می کند.در ترموسوئیچ یک دیسک متشکل از دو فلز بکار رفته است که دمای مشخصی برای آنها تعریف شده است، هنگامی که به دمای مورد نظر برسد این دو دیسک فلزی به هم میخورند و باعث قطع شدن جریان الکتریکی می شوند.

شماتیک داخلی ترموسوئیچبرخی از انواع ترموسوئیچ دارای دو نوار فلزی می باشند که از پشت به یکدیگر متصل می باشند. از آنجایی که فلز ها و آلیاژ های مختلف به میزان متفاوتی به هنگام گرما و سرما منقبض و منبسط می شوند ، انبساط یکی از این نوار های فلزی نوار دیگر را به شکل منحنی در می آورد. تغییر شکل در نوار فلزی میتواند برای تکمیل مدار ، ارسال سیگنال الکتریکی و انجام طیف وسیعی از وظایف طراحی شده باشد یا اینکه یک اثر مکانیکی داشته باشد و باعث باز یا بسته شدن یک مدار شود.

شماتیک داخلی ترموسوئیچ

انواع مختلف ترموسوئیچ عبارتند از : ترموسوئیچ سیمی ، ترموسوئیچ قابلمه ای ، ترموسوئیچ ریست دار و ترموسوئیچ هیتر ( ترمودیسک هیتر ) با تحمل دمای بالا.

ترموسوئیچ 250 ولت 20 آمپر 50 درجه
ترموسوئیچ 250 ولت 20 آمپر 60 درجه
ترموسوئیچ 250 ولت 20 آمپر 105 درجه
ترموسوئیچ 250 ولت 20 آمپر 120 درجه
ترموسوئیچ 250 ولت 20 آمپر 130 درجه
ترموسوئیچ حرارتی 40 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی 50 درجه NC/NO/آساهی

ترموسوئیچ هیتر

ترموسوئیچ حرارتی 60 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی 70 درجه NC/NO/آساهی

ترموسوئیچ حرارتی 80 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی90 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی 100 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی 110 درجه NC/NO/آساهی

ترموسوئیچ قابلمه ای ریست دار
حرارتی 120 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی 130 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی 140 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی 150 درجه NC/NO/آساهی


ترموسوئیچ us 6118

ترموسوئیچ قابلمه ای us 602
ترموسوئیچ پیچی

قیمت ترموسوئیچ ها نسبت به متریال داخلی آنها متفاوت می باشد به عنوان مثال ترموسوئیچ های آساهی ژاپن با دارا بودن کنتاکت داخلی مس و طلای استفاده شده در آن و کیفیت بالاترکه این امر باعث دقت در عملکرد و تعداد دفعات تست آن که بالای 100.000 بار می باشد و مانع از اکسید شدن در فضاهای مرطوب می شود.
توجه داشته باشید ترموسوئیچ هایی که متریال آنها از مس و نقره باشد باعث اکسید شدن و از کار افتادن ترموسوئیچ مورد استفاده می شود. همچنین قیمت ترموسوئیچ ها می تواند نسبت به تحمل آمپر آن متفاوت باشد که این آمپر می تواند بین 2 الی 60 آمپر باشد.
شرکت آساهی ژاپن یکی از برترین تولید کننده های ترموسوئیچ در جهان است.

برای خرید محصولات ترموسوئیچ با شماره های زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098
33993009 21 0098

منتشرشده در مقالات