×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 489

نمایش موارد بر اساس برچسب: فروش سوئیچ شیب

دوشنبه, 03 اسفند 1394 00:00

QG40N-KIXh-040S-ASP-CM

 سوئیچ شیب با برند SENSSORS-DIS با کد سفارش QG40N-KIXh-040S-ASP-CM

 • خروجی کانکتور M12
 • خروجی PNP
 • دقت 5 درجه
 • ولتاژ تغذیه 8 الی 30 ولتDC
 • رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانیCE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سوئیچ شیب
دوشنبه, 03 اسفند 1394 00:00

QG40N-KDXYOh-002-ASN-CM

 سوئیچ شیب با برند SENSSORS-DIS با کد سفارش QG40N-KDXYOh-002-ASN-CM

 • خروجی کانکتورM12
 • خروجی NPN
 • دقت بین 0.1 الی 0.2 درجه
 • ولتاژ تغذیه 8 الی 30 ولتDC
 • رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانیCE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سوئیچ شیب
دوشنبه, 03 اسفند 1394 00:00

QG40N-KDXYh-002-ASN-CM

 سوئیچ شیب با برند SENSSORS-DIS با کد سفارش QG40N-KDXYh-002-ASN-CM

 • خروجی کانکتورM12
 • خروجی NPN
 • دقت بین 0.2 الی 0.4 درجه
 • ولتاژ تغذیه 8 الی 30 ولتDC
 • رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانیCE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سوئیچ شیب
دوشنبه, 03 اسفند 1394 00:00

QG76-SD-001..025H-ASP-CM

 سوئیچ شیب با برند SENSSORS-DIS با کد سفارش QG76-SD-001..025H-ASP-CM

 • خروجی کانکتورM12
 • خروجی PNP
 • ولتاژ تغذیه 8 الی 30 ولتDC
 • رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانیCE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سوئیچ شیب
دوشنبه, 03 اسفند 1394 00:00

QG40N-KDXYOh-002-004-ASP-CM

 سوئیچ شیب با برند SENSSORS-DIS با کد سفارش QG40N-KDXYOh-002-004-ASP-CM

 • خروجی کانکتورM12
 • خروجی PNP
 • دقت بین 0.2 الی 0.4 درجه
 • ولتاژ تغذیه 8 الی 30 ولتDC
 • رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانیCE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سوئیچ شیب
دوشنبه, 03 اسفند 1394 00:00

QG40N-KDXYh-010-ASP-PT

 سوئیچ شیب با برند SENSSORS-DIS با کد سفارش QG40N-KDXYh-010-ASP-PT

 • خروجی کانکتورM12
 • خروجی PNP
 • دقت بین 0.5 الی 0.9 درجه
 • ولتاژ تغذیه 8 الی 30 ولتDC
 • رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانیCE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سوئیچ شیب
دوشنبه, 03 اسفند 1394 00:00

QG40N-KDXYOh-002-ASP-CM

 سوئیچ شیب با برند SENSSORS-DIS با کد سفارش QG40N-KDXYOh-002-ASP-CM

 • خروجی کانکتورM12
 • خروجی PNP
 • دقت بین 0.2 الی 0.4 درجه
 • ولتاژ تغذیه 8 الی 30 ولتDC
 • رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانیCE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سوئیچ شیب
دوشنبه, 03 اسفند 1394 00:00

QG40N-KDXYh-080-ASN-CM

 سوئیچ شیب با برند SENSSORS-DIS با کد سفارش QG40N-KDXYh-080-ASN-CM

 • خروجی کانکتورM12
 • خروجی NPN
 • دقت بین 0.5 الی 0.9 درجه
 • ولتاژ تغذیه 8 الی 30 ولتDC
 • رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانیCE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سوئیچ شیب
دوشنبه, 03 اسفند 1394 00:00

QG40N-KDXYh-080-ASP-CM

 سوئیچ شیب با برند SENSSORS-DIS با کد سفارش QG40N-KDXYh-080-ASP-CM

 • خروجی کانکتورM12
 • خروجی PNP
 • دقت بین 0.5 الی 0.9 درجه
 • ولتاژ تغذیه 8 الی 30 ولتDC
 • رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانیCE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سوئیچ شیب