پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 00:00

QG65-KAXY-12,0-CAN-CM

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG65-KAXY-12,0-CAN-CM

 • با خروجیCANOPEN 
 • خروجی کانکتور M12
 • دقت بین 0.2 تا 0.4درجه
 • ولتاژ تغذیه 10تا 30 ولت DC
 • رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SeNSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب
پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 00:00

QG65-KAXY-4,0-CAN-CM

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG65-KAXY-4,0-CAN-CM

 • با خروجیCANOPEN 
 • ولتاژ تغذیه 10تا 30 ولت DC
 • رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب
یکشنبه, 02 اسفند 1394 ساعت 00:00

QG65-KAXY-1,7-CAN-CM

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG65-KAXY-1,7-CAN-CM

 

 • با خروجیCANOPEN 
 • خروجی کانکتور M12
 • دقت بین 0.2 تا 0.4درجه
 • ولتاژ تغذیه 10تا 30 ولت DC
 • رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب
یکشنبه, 02 اسفند 1394 ساعت 00:00

QG65-KAXY-1,0-CAN-CM

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG65-KAXY-1,0-CAN-CM

 • با خروجیCANOPEN 
 • خروجی کانکتور M12
 • دقت بین 0.1 درجه
 • ولتاژ تغذیه 10تا 30 ولت DC
 • رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب
یکشنبه, 02 اسفند 1394 ساعت 00:00

QG65-KAXY-12.0-AV-CM

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG65-KAXY-12,0-AV-CM

 • با خروجیCANOPEN 
 • خروجی کانکتور M12
 • دقت بین 0.1 الی 0.2درجه
 • ولتاژ تغذیه 0.5 تا 4.5 ولت DC
 • رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب
یکشنبه, 02 اسفند 1394 ساعت 00:00

QG65-KAXY-8.0-AI-CM

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG65-KAXY-8.0-AI-CM

 • خروجی کانکتور M12
 • جریان خروجی 4 الی 20 میلی آمپر
 • ولتاژ تغذیه 0.5 تا 4.5 ولت DC
 • رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب
یکشنبه, 02 اسفند 1394 ساعت 00:00

QG65-KAXY-1,0-AV-CM

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG65-KAXY-1.0-AI-CM

 • خروجی کانکتور M12
 • خروجی 0.5 الی 4.5 ولت
 • ولتاژ تغذیه 5 ولت به صورت DC
 • رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی CE, EMC , UL , TUV
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب
یکشنبه, 02 اسفند 1394 ساعت 00:00

QG30-KAX-0,5E-AV-K-5V

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG30-KAX-0,5E-AV-K-5V

 • خروجی کانکتور M12
 • و خروجی 0.5 الی 4.5 ولت
 • ولتاژ تغذیه 5 ولت DC
 • رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب
یکشنبه, 02 اسفند 1394 ساعت 00:00

QG40N-KAXYZh-12,0-AV-PT

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG40N-KAXYZh-12,0-AV-PT

 • خروجی کانکتور M12
 • و خروجی 0.5 الی 4.5 ولت
 • دقت بین 0.2 الی 0.4 درجه
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب
یکشنبه, 02 اسفند 1394 ساعت 00:00

QG40N-KAXYZh-12,0-AI-PT

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG40N-KAXYZH-12,0-AI-PT

 • خروجی کانکتور M12
 • خروجی 0.5 الی 4.5 ولت
 • جریان خروجی 4 تا 20 میلی آمپر
 • دقت بین 0.2 الی 0.4 درجه
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب
صفحه1 از3