یکشنبه, 14 آذر 1395 ساعت 00:00

اینترفیس کد LW 218

مبدل موترونا LW 218 به صورت ماژول فیبر نوری برای انتقال قوی در انکودر SSI یا سیگنال های سنسور

 • دارای درجه حفاظتی IP20
 • دارای منبع تغذیه 5 ولت DC یا 10 الی 30 ولت DC
 • مناسب برای اینترفیس RS422 افزایشی ، انکودر و سنسورهای 5 ولت TTL یا 10 الی 30 ولت HTL

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
یکشنبه, 14 آذر 1395 ساعت 00:00

اینترفیس کد LW 217

مبدل موترونا LW 217 به صورت ماژول فیبر نوری برای انتقال قوی در انکودر SSI یا سیگنال های سنسور

 • دارای درجه حفاظتی IP20
 • دارای منبع تغذیه 5 ولت DC یا 10 الی 30 ولت DC
 • مناسب برای اینترفیس RS422 افزایشی ، انکودر و سنسورهای 5 ولت TTL یا 10 الی 30 ولت HTL

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
یکشنبه, 14 آذر 1395 ساعت 00:00

اینترفیس کد LW 216

مبدل موترونا LW 216 به صورت ماژول فیبر نوری برای انتقال قوی در انکودر SSI یا سیگنال های سنسور

 • دارای درجه حفاظتی IP20
 • دارای منبع تغذیه 5 ولت DC یا 10 الی 30 ولت DC
 • مناسب برای اینترفیس RS422 افزایشی ، انکودر و سنسورهای 5 ولت TTL یا 10 الی 30 ولت HTL

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
یکشنبه, 14 آذر 1395 ساعت 00:00

اینترفیس کد LW 215

مبدل موترونا LW 215 به صورت ماژول فیبر نوری برای انتقال قوی در انکودر SSI یا سیگنال های سنسور

 • دارای درجه حفاظتی IP20
 • دارای منبع تغذیه 5 ولت DC یا 10 الی 30 ولت DC
 • مناسب برای اینترفیس RS422 افزایشی ، انکودر و سنسورهای 5 ولت TTL یا 10 الی 30 ولت HTL

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
یکشنبه, 14 آذر 1395 ساعت 00:00

اینترفیس کد LW 214

مبدل موترونا LW 214 به صورت ماژول فیبر نوری برای انتقال قوی در انکودر SSI یا سیگنال های سنسور

 • دارای درجه حفاظتی IP20
 • دارای منبع تغذیه 5 ولت DC یا 10 الی 30 ولت DC
 • مناسب برای اینترفیس RS422 افزایشی ، انکودر و سنسورهای 5 ولت TTL یا 10 الی 30 ولت HTL

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
یکشنبه, 14 آذر 1395 ساعت 00:00

اینترفیس کد LW 213

مبدل موترونا LW 213 به صورت ماژول فیبر نوری برای انتقال قوی در انکودر SSI یا سیگنال های سنسور

 • دارای درجه حفاظتی IP20
 • دارای منبع تغذیه 5 ولت DC یا 10 الی 30 ولت DC
 • مناسب برای اینترفیس RS422 افزایشی ، انکودر و سنسورهای 5 ولت TTL یا 10 الی 30 ولت HTL

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
یکشنبه, 14 آذر 1395 ساعت 00:00

اینترفیس کد ZU 252

مبدل موترونا ZU 252 به صورت ماژول فیبر نوری برای انتقال قوی در انکودر SSI یا سیگنال های سنسور


 • حداکثر فرکانس تبدیل 1 MHz
 • دارای منبع تغذیه 5 ولت DC یا 10 الی 30 ولت DC
 • دارای اینترفیس RS232 / RS485 جهت خواندن سریال مبدل
 • دارای ورودی شمارش انتخاب به فرمت TTL / RS422 و یا به فرمت HTL / 10-30 ولت
 • دارای شمارنده مناسب برای سیگنال های تربیع (A / B، 90º) و همچنین ورودی کانال

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
یکشنبه, 14 آذر 1395 ساعت 00:00

اینترفیس کد LW 218

مبدل موترونا LW 218 به صورت ماژول فیبر نوری برای انتقال قوی در انکودر SSI یا سیگنال های سنسور


 • دارای منبع تغذیه 5 ولت DC یا 10 الی 30 ولت DC

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
یکشنبه, 14 آذر 1395 ساعت 00:00

اینترفیس کد LW 217

مبدل موترونا LW 217 به صورت ماژول فیبر نوری برای انتقال قوی در انکودر SSI یا سیگنال های سنسور


 • دارای منبع تغذیه 5 ولت DC یا 10 الی 30 ولت DC

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
یکشنبه, 14 آذر 1395 ساعت 00:00

اینترفیس کد PR210

مبدل موترونا PR210 جهت تبدیل دیتای موازی (BCD, Binary, Gray) و تبدیل SSI به سریال RS 485 / RS 232 در خروجی


 • دارای منبع تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • ورودی موازی 20 بیت برای داده های با کد BCD یا باینری یا خاکستری
 • دارای رابط سریال RS232 و RS 485 برای خواندن نتیجه تبدیل سریال در خروجی

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface