نمایش موارد بر اساس برچسب: مبدل موترونا

چهارشنبه, 17 آذر 1395 00:00

اینترفیس کد SI 251

مبدل موترونا SI 251 (مبدل انکودر سینوسی کسینوسی)


 • دارای خروجی A, /A, B, /B, Z, /Z (RS422 / TTL) و A, B, Z (18 … 30 V HTL)
 • دارای ورودی سینوسی فرکانس از 0 الی 400 کیلو هرتز
 • دارای منبع تغذیه 18 الی 30 ولت DC

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
چهارشنبه, 17 آذر 1395 00:00

اینترفیس کد SV 211

مبدل موترونا SV 211 ، جداکننده سیگنال سینوسی کسینوسی با 4 خروجی سینوسی کسینوسی


 • دارای منبع تغذیه 5 ولت جهت پشتیبانی انکودر
 • مناسب برای دریافت فرکانس های ورودی تا 500 کیلو هرتز
 • دارای منبع تغذیه 17 الی 30 ولت DC

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
چهارشنبه, 17 آذر 1395 00:00

اینترفیس کد SV 210

مبدل موترونا SV 210 ، توزیع کننده سیگنال / جداکننده و مبدل افزایشی برای سیگنال های انکودر سینوسی کسینوسی


 • دارای منبع تغذیه 5 ولت یا 24 ولت جهت پشتیبانی انکودر
 • مناسب برای دریافت فرکانس های ورودی تا 500 کیلو هرتز
 • دارای منبع تغذیه 17 الی 30 ولت DC

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
چهارشنبه, 17 آذر 1395 00:00

اینترفیس کد FM260

مبدل موترونا FM260 ، افزاینده ضربه و فرکانس برای استفاده با انواع انکودر افزایشی و سنسور


 • دارای ورودی جامع برای سیگنال های A، B، Z انکودر افزایشی و یا A، / A، B، / B، Z، / Z با هر دو سطح TTL و یا فرمت RS422 و یا سطح HTL. همچنین مناسب برای موانع نور، سوئیچ مجاورتی یا سوئیچ NAMUR
 • دارای خروجی فرکانس جامع با 5 الی 30 ولت ، سطح خروجی و کانال های A, /A, B, /B, Z, /Z
 • دارای منبع تغذیه 11 الی 30 ولت DC

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
چهارشنبه, 17 آذر 1395 00:00

اینترفیس کد GV471

مبدل موترونا GV471 جداکننده پالس های نوسان دار برای انکودرهای افزایشی - دارای 4 یا 8 کانال خروجی


 • دارای منبع تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • دارای 1 کانال ورودی انکودر (A, /A, B, /B, Z, /Z)
 • دارای سطح خروجی قابل انتخاب (RS422 / TTL / HTL)
 • دارای سطح ورودی قابل انتخاب از میان RS422, TTL و HTL

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
چهارشنبه, 17 آذر 1395 00:00

اینترفیس کد GV470

مبدل موترونا GV470 جداکننده پالس های نوسان دار برای انکودرهای افزایشی - دارای 4 یا 8 کانال خروجی


 • دارای منبع تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • دارای 1 کانال ورودی انکودر (A, /A, B, /B, Z, /Z)
 • دارای سطح خروجی قابل انتخاب (RS422 / TTL / HTL)
 • دارای سطح ورودی قابل انتخاب از میان RS422, TTL و HTL

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
چهارشنبه, 17 آذر 1395 00:00

اینترفیس کد GV481

مبدل موترونا GV481 جداکننده پالس برای انکودرهای افزایشی - با قابلیت جداسازی به طور ساده یا کامل


 • دارای منبع تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • دارای سطح ورودی قابل انتخاب از میان RS422, TTL و HT
 • دارای 1 کانال ورودی انکودر (A, /A, B, /B, Z, /Z)

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
چهارشنبه, 17 آذر 1395 00:00

اینترفیس کد GV480

مبدل موترونا GV480 جداکننده پالس برای انکودرهای افزایشی - با قابلیت جداسازی به طور ساده یا کامل


 • دارای منبع تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • دارای سطح ورودی قابل انتخاب از میان RS422, TTL و HTL
 • دارای 1 کانال ورودی انکودر (A, /A, B, /B, Z, /Z)

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
چهارشنبه, 17 آذر 1395 00:00

اینترفیس کد GV461

مبدل موترونا GV461 جداکننده پالس برای انکودرهای افزایشی - با قابلیت جداسازی به طور ساده یا کامل


 • دارای منبع تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • دارای سطح ورودی قابل انتخاب از میان RS422, TTL و HTL
 • دارای 1 کانال ورودی انکودر (A, /A, B, /B, Z, /Z)

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
صفحه1 از5