نمایش موارد بر اساس برچسب: مشخصات فنی ارستر دیتا

پنج شنبه, 17 ارديبهشت 1394 00:00

ارستر دیتا کد 5081645

این نوع ارسترها برای حفاظت از خطوط کابلهای شبکه RF و کابل های سری CAT5 و CAT6 ، جهت حفاظت در مقابل رعد و برق و صاعقه و همچنین برای حفاظت از دوربین ها مورد استفاده قرار می گیرد.


ارستر دیتا کد 5081645

منتشرشده در ارستر دیتا
پنج شنبه, 20 -2669 00:00

ارستر دیتا کد 5081800

این نوع ارسترها برای حفاظت از خطوط کابلهای شبکه RF و کابلهای سری CAT5 و CAT6 ، جهت حفاظت در مقابل رعد و برق و صاعقه و همچنین برای حفاظت از دوربین ها مورد استفاده قرار می گیرد.


ارستر دیتا


مدل 5081800


کد سرج ارستر

نوع

وزن (Kg)

سرج ارستر

5081800

CAT6

16.600

ND-CAT6A/EA

منتشرشده در ارستر دیتا
پنج شنبه, 20 -2669 00:00

ارستر دیتا کد 5099803

ارستر دیتا (ارستر اسپارگپ Spargap) مدل FS-V20 با کد 5099803 با تحمل ولتاژ 280 ولت جهت حفاظت از لوله های نفتی ، ضد جرقه و ضد انفجار

منتشرشده در ارستر دیتا
شنبه, 02 فروردين 773 00:00

ارستر دیتا کد 5080282

این نوع ارسترها برای حفاظت از خطوط کابلهای شبکه RF و کابلهای سری CAT5 و CAT6 ، جهت حفاظت در مقابل رعد و برق و صاعقه و همچنین برای حفاظت از دوربین ها مورد استفاده قرار می گیرد.


ارستر دیتا مدل SD25-V11 25 با کد 5080282 با تحمل ولتاژ 7.5 ولت

منتشرشده در ارستر دیتا
پنج شنبه, 20 -2669 00:00

اسپارک گپ دیتا کد 5240085

این نوع ارسترها برای حفاظت از خطوط کابلهای شبکه RF و کابلهای سری CAT5 و CAT6 ، جهت حفاظت در مقابل رعد و برق و صاعقه و همچنین برای حفاظت از دوربین ها مورد استفاده قرار می گیرد.

ارستر دیتا (ارستر اسپارک گپ Spargap) کد 5240085 با جریان پالس 50 Kva الی 100 Kva جهت حفاظت از لوله های نفتی ، ضد جرقه و ضد انفجار

منتشرشده در ارستر دیتا
شنبه, 02 فروردين 773 00:00

اسپارک گپ دیتا کد 5240077

ارستر دیتا (ارستر اسپارک گپ Spargap) کد 5240077 با جریان پالس 10 Kva الی 350 Kva جهت حفاظت از لوله های نفتی ، ضد جرقه و ضد انفجار

منتشرشده در ارستر دیتا
شنبه, 02 فروردين 773 00:00

ارستر دیتا کد 5240050

این نوع ارسترها برای حفاظت از خطوط کابل های شبکه RF و کابل های سری CAT5 و CAT6 ، جهت حفاظت در مقابل رعد و برق و صاعقه و همچنین برای حفاظت از دوربین ها مورد استفاده قرار می گیرد.


ارستر دیتا مدل SD25-V11 25 با کد 5240050

منتشرشده در ارستر دیتا
پنج شنبه, 20 -2669 00:00

ارستر دیتا کد 5081793

این نوع ارسترها برای حفاظت از خطوط کابل های شبکه RF و کابل های سری CAT5 و CAT6 ، جهت حفاظت در مقابل رعد و برق و صاعقه و همچنین برای حفاظت از دوربین ها مورد استفاده قرار می گیرد.


ارستر دیتا مدل RJ45 S-ATM 8-F با کد 5081793

منتشرشده در ارستر دیتا
شنبه, 02 فروردين 773 00:00

ارستر دیتا کد 5098431

این نوع ارسترها برای حفاظت از خطوط کابل های شبکه RF و کابل های سری CAT5 و CAT6 ، جهت حفاظت در مقابل رعد و برق و صاعقه و همچنین برای حفاظت از دوربین ها مورد استفاده قرار می گیرد.


ارستر دیتا مدل MDP-4 D-24-T با کد 5098431 با تحمل ولتاژ 24 ولت


منتشرشده در ارستر دیتا
شنبه, 02 فروردين 773 00:00

ارستر دیتا کد 5098411

این نوع ارسترها برای حفاظت از خطوط کابل های شبکه RF و کابل های سری CAT5 و CAT6 ، جهت حفاظت در مقابل رعد و برق و صاعقه و همچنین برای حفاظت از دوربین ها مورد استفاده قرار می گیرد.


ارستر دیتا مدل MDP-4 D-5-T با کد 5098411 با تحمل 5 ولت

منتشرشده در ارستر دیتا
صفحه1 از2