نمایش موارد بر اساس برچسب: کاتالوگ اینترفیس

چهارشنبه, 17 آذر 1395 00:00

اینترفیس کد GV460

مبدل موترونا GV460 جداکننده پالس برای انکودرهای افزایشی - با قابلیت جداسازی به طور ساده یا کامل


 • دارای منبع تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • دارای سطح ورودی قابل انتخاب از میان RS422, TTL و HTL
 • دارای 1 کانال ورودی انکودر (A, /A, B, /B, Z, /Z)

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
سه شنبه, 16 آذر 1395 00:00

اینترفیس کد GV210

مبدل موترونا GV210


 • دارای منبع تغذیه 5 ولت DC یا 10 الی 30 ولت DC
 • دارای فرکانس ورودی بالا تا 1 مگا هرتز
 • دو سیگنال ورودی(A, /A, B, /B, Z, /Z) قابل تنظیم به سطح TTL / RS422 و یا به سطح (10 الی 30 ولت) HTL
 • دو سیگنال خروجی (A, /A, B, /B, Z, /Z) قابل تنظیم به سطح TTL / RS422 و یا به سطح (10 الی 30 ولت) HTL

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
سه شنبه, 16 آذر 1395 00:00

اینترفیس کد GV 204

مبدل موترونا GV 204


 • دارای منبع تغذیه 5 ولت DC یا 10 الی 30 ولت DC
 • حداکثر فرکانس ورودی 750 کیلو هرتز TTL یا 300 کیلو هرتز HTL
 • ورودی انکودر قابل برنامه ریزی A, /A, B, /B, Z, /Z برای استفاده با RS422 و یاسیگنال های تشخیص دهنده TTL و HTL

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
سه شنبه, 16 آذر 1395 00:00

اینترفیس کد IT251

مبدل موترونا IT251 به صورت مسطح جامع با تقسیم کننده فرکانس و رمزگشای مسیر


 • مبدل مسطح برای تبدیل سیگنال های انکودر افزایشی A/B/Z به RS422 / TTL به HTL و HTL به RS422 / TTL
 • حداکثر فرکانس ورودی 300 کیلو هرتز
 • دارای منبع تغذیه 18 الی 30 ولت DC

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
سه شنبه, 16 آذر 1395 00:00

اینترفیس کد GV210

مبدل موترونا GV210 به صورت مسطح جامع و دوبل


 • دارای رابط رمزگذار عمومی، قابل اجرا به عنوان مبدل سطح دو، جدا کننده انکودر و سوئیچ متقابل انکودر
 • دارای منبع تغذیه 12 الی 30 ولت DC، خروجی 5 ولت کمکی (2x125mA) برای پشتیبانی انکودرهای افزایشی
 • دو سیگنال ورودی A, B, Z و A, /B, /Z/, قابل تنظیم به سطح TTL / RS422 و یا به سطح (10 الی 30 ولت) HTL
 • دو سیگنال خروجی A, B, Z و A, /B, /Z/ قابل تنظیم به سطح TTL / RS422 و یا به سطح (10 الی 30 ولت) HTL

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
سه شنبه, 16 آذر 1395 00:00

اینترفیس کد PU210

مبدل موترونا PU210 به صورت مسطح جامع و جداکننده بالقوه برای سیگنال های انکودر افزایشی


 • سیگنال ورودی A, /A, B, /B, Z, /Z قابل تنظیم به سطح TTL / RS422 و یا به سطح (10-30 V) HTL
 • سیگنال خروجی A, /A, B, /B, Z, /Z (push-pull) ، سطح خروجی بسته به ولتاژ از راه دور (Vext= 5 - 30V)

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
سه شنبه, 16 آذر 1395 00:00

اینترفیس کد PU204

مبدل موترونا PU204 جهت تبدیل TTL - RS422 به HTL


 • PU 204 یک مبدل مسطح برای انکودرهای افزایشی از استاندارد TTL- RS422 به سطح HTL (A، B، Z، 10-30V) است، و حداکثر فرکانس آن 200 کیلو هرتز می باشد.
 • این واحد همچنین می تواند استانداردهای مختلف از سیگنال های جهت دار را به استاندارد تربیع برگرداند.
 • همچنین دارای منبع تغذیه 10 الی 30 ولت DC می باشد.

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface
سه شنبه, 16 آذر 1395 00:00

اینترفیس کد PU202

مبدل موترونا PU202 جهت تبدیل HTL به TTL- RS422


 • PU 202 یک مبدل مسطح برای انکودرهای افزایشی از HTL (A، B، Z، 10-30V) به TTL و RS422 در سطح های استاندارد است، و حداکثر فرکانس آن 200 کیلو هرتز می باشد.
 • این واحد همچنین می تواند استانداردهای مختلف از سیگنال های جهت دار را به استاندارد تربیع برگرداند.
 • همچنین دارای منبع تغذیه 5 ولت DC می باشد.

جهت مشاهده ویدیو مرتبط با اینترفیس و مبدل به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

منتشرشده در Interface