چهارشنبه, 28 بهمن 1394 ساعت 00:00

QG30-KI-030E-AV-PT-5V-U

سنسور شیب سنج با برند SENSSORS-DIS با کد سفارش QG30-KI-030E-AV-PT-5V-U

 • خروجی کانکتور M12
 • خروجی 0.5 الی4.5 ولت
 • دقت بین 0.5 الی 0.9 درجه
 • ولتاژ تغذیه 5 ولتDC
 • رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانیCE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شیب | شیب سنج
چهارشنبه, 28 بهمن 1394 ساعت 00:00

QG30-KI-030E-AV-K-5V

سنسور شیب سنج با برند SENSSORS-DIS با کد سفارش QG30-KI-030E-AV-K-5V

 • خروجی کانکتور M12
 • خروجی 0.5 الی 4.5 ولت
 • دقت بین 0.5 الی 0.9 درجه
 • ولتاژ تغذیه 5 ولتDC
 • رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانیCE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شیب | شیب سنج
چهارشنبه, 28 بهمن 1394 ساعت 00:00

QG30-KI-030E-AI-K

سنسور شیب سنج با برند SENSSORS-DIS با کد سفارش QG30-KI-030E-AI-K

 • خروجی کانکتور M12
 • خروجی 0.5 الی 4.5 ولت
 • دقت بین 0.5 الی 0.9 درجه
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولتDC
 • رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانیCE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شیب | شیب سنج
چهارشنبه, 28 بهمن 1394 ساعت 00:00

QG30-KI-030E-AV-K

سنسور شیب سنج با برند SENSSORS-DIS با کد سفارش QG30-KI-030E-AV-K

 • خروجی کانکتور M12
 • خروجی 0.5 الی 4.5 ولت
 • دقت بین 0.5 الی 0.9 درجه
 • رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانیCE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شیب | شیب سنج
چهارشنبه, 28 بهمن 1394 ساعت 00:00

QG30-KI-010E-AV-K-5V

سنسور شیب سنج با برند SENSSORS-DIS با کد سفارش QG30-KI-010E-AV-K-5V

 • خروجی کانکتور M12
 • خروجی 0.5 الی 4.5 ولت
 • دقت بین 0.2 الی 0.4 درجه
 • ولتاژ تغذیه 5 ولتDC
 • رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانیCE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شیب | شیب سنج
چهارشنبه, 28 بهمن 1394 ساعت 00:00

QG30-KI-010E-AV-K

سنسور شیب سنج با برند SENSSORS-DIS با کد سفارش QG30-KI-010E-AV-K

 • خروجی کانکتور M12
 • خروجی 0.5 الی 4.5 ولت
 • دقت بین 0.2 الی 0.4 درجه
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولتDC
 • رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانیCE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شیب | شیب سنج
چهارشنبه, 28 بهمن 1394 ساعت 00:00

QG30-KI-010E-AI-K

سنسور شیب سنج با برند SENSSORS-DIS با کد سفارش QG30-KI-010E-AI-K

 • خروجی کانکتور M12
 • خروجی 4 الی 20 میلی آمپر
 • دقت بین 0.1 الی 0.2 درجه
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولتDC
 • رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانیCE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شیب | شیب سنج