چهارشنبه, 11 بهمن 1396 ساعت 00:00

بانک بار

بانک بار چیست؟
Resistive load bank (Ohmic load bank)

بانک باردستگاهی است که بار الکتریکی را توسعه می دهد و بار را به یک منبع برق متصل می کند و منبع خروجی حاصل از منبع را تبدیل یا تخلیه می کند.بانک بار شامل عناصر بار با حفاظت، کنترل، اندازه گیری و لوازم جانبی مورد نیاز برای عملیات است. انواعبانک باربرای آزمایش منابع قدرت مانند ژنراتورهای آماده به کار و باتری استفاده می شوند.

بانک بار
بانک بار اهمی یا مقاومتی که رایج ترین نوع بانک بار محسوب می شود، بارگذاری معادل برای هر دو ژنراتور و محرک اول فراهم می کند. به این معنا که برای هر کیلووات (یا اسب بخار)، بار توسط بانک بار اهمی به ژنراتور اعمال می شود و مقدار مساوی از بار به محرک توسط ژنراتور استفاده می شود.

بانک بار

در این عملیات، انرژی اضافی به عنوان نتیجه عملیات بانک بارمقاومتی حذف می شود و نتایجی از قبیل حرارت زدایی از خنک کننده، ضرر اگزوز و ژنراتور و انرژی مصرف شده توسط دستگاه های جانبی را شامل می گردد.بانک بار مقاومتی بر تمام جنبه های سیستم تولید نیز تأثیر می گذارد.

بانک بار

بار یک بانک بارمقاومتی بوسیله تبدیل انرژی الکتریکی به حرارت از طریق مقاومت های با قدرت بالا مانند مقاومت های شبکه ایجاد می شود. این گرما باید از طریق بانک بار، از طریق هوا و یا آب، با وسایل اجباری یا حرارتی از بین برود.

بانک بار
Resistive Load Bank Testing

تست بانک بار مقاومتی

بانک بار تسترهای بانک بارمقاومتی شایع ترین نوع از دو نوع تسترهایبانک بار می باشند. بار بانک بار مقاومتی با تبدیل و یا انرژی الکتریکی با استفاده از قدرت مقاومت بالا به گرما (شبکه پیکربندی مقاومت که اغلب استفاده می شود) ایجاد می گردد.بانک بار مقاومتی بارهای زیر را به طور مثال شبیه سازی می کند:

  • روشنایی
  • موتورها
  • ترانسفورماتور

بانک بار

جهت مشاهده دیگر مقالات پیمان الکتریک اینجا کلیک نمایید.

منتشرشده در مقالات