انکودر SHAFT سری E40S6

انکودر SHAFT سری E40S6

برخی از زمینه های کاری پیمان الکتریک

پیمان الکتریک ارائه دهنده انواع لوازم برقی و اتوماسیون صنعتی با بهترین کیفیت و اطمینان در خرید می باشد.

محصولات قابل ارائه پیمان الکتریک

در بخش زیر می توانید محصولاتی که توسط کارشناسان ما قابل ارائه می باشد را مشاهده نمایید.

انکدر آتونیکس E40S6-1500-6-L-5

انکودرآتونیکس مدل (Encoder) E40S6-1500-6-L-5 اطلاعات مورد نیاز برای کنترل دقیق انواع برنامه های کاربردی، مانند موقعیت انتخاب دوار جدول و مکان، دستگاه مونتاژ، بسته بندی، رباتیک و بیشتر را فراهم می کند. ولتاژ 12 الی 24 ولت DC به صورت…

روتاری انکودر افزایشی آتونیکس E40S6-1024-6-L-5

انکدر آتونیکس 1024 پالس مدل (Encoder) E40S6-1024-6-L-5 اطلاعات مورد نیاز برای کنترل دقیق انواع برنامه های کاربردی، مانند موقعیت انتخاب دوار جدول و مکان، دستگاه مونتاژ، بسته بندی، رباتیک و بیشتر را فراهم می کند. ولتاژ 12 الی 24 ولت…

انکدر آتونیکس E40S6-100-6-L-5

روتاری انکودر افزایشی آتونیکس 100 پالس مدل (Encoder) E40S6-100-6-L-5 اطلاعات مورد نیاز برای کنترل دقیق انواع برنامه های کاربردی، مانند موقعیت انتخاب دوار جدول و مکان، دستگاه مونتاژ، بسته بندی، رباتیک و بیشتر را فراهم می کند. ولتاژ 12 الی…

انکودر افزایشی آتونیکس E40S6-1000-6-L-5

انکدر آتونیکس 1000 پالس مدل (Encoder) E40S6-1000-6-L-5 اطلاعات مورد نیاز برای کنترل دقیق انواع برنامه های کاربردی، مانند موقعیت انتخاب دوار جدول و مکان، دستگاه مونتاژ، بسته بندی، رباتیک و بیشتر را فراهم می کند. ولتاژ 12 الی 24 ولت…

انکودر E40S6-300-3-T-24

روتاری انکودر آتونیکس 300 پالس مدل (Encoder) E40S6-300-6-L-5 اطلاعات مورد نیاز برای کنترل دقیق انواع برنامه های کاربردی، مانند موقعیت انتخاب دوار جدول و مکان، دستگاه مونتاژ، بسته بندی، رباتیک و بیشتر را فراهم می کند. ولتاژ 12 الی 24…

انکودر آتونیکس E40S6-25-3-T-24

انکودر آتونیکس 25 پالس مدل (Encoder) E40S6-25-6-L-5 اطلاعات مورد نیاز برای کنترل دقیق انواع برنامه های کاربردی، مانند موقعیت انتخاب دوار جدول و مکان، دستگاه مونتاژ، بسته بندی، رباتیک و بیشتر را فراهم می کند. ولتاژ 12 الی 24 ولت…
صفحه1 از4