تریستور کابلی سمیکرون SKT130

تمام تریستور های کابلی از لحاظ ساختاری از چند لایه متناوب تشکیل شده اند و دارای ساختار دقیقی هستند که هر دستگاه با دستگاه دیگر متفاوت می باشد . بار الکتریکی اعمال شده در سراسر اتصالات به یکی از این لایه ها وارد می شود و سوئیچ موجود در تریستور کابلی سطح جریان را یکسان نگاه می دارد، این خصوصیات باعث شده است که تریستورهای کابلی در سیستم های کنترل کاربرد بسیاری داشته باشند .

 • کد فنی SKT 130 (SKT130/12E semikron و SKT 130/16E semikron و SKT130/18E semikron)
 • ولتاژ :  400 الی 1600 ولت
 • جریان : 130 آمپر

کاربرد تریستور کابلی : 

 • یکسوسازی جریان در یک جهت
 • کنترل موتور AC 
 • تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم
 • استفاده در دیمر و منابع تغذیه و انواع شارژر

مشخصات skkt57/16e semikron را از لینک آن ببینید.

SKT 80/16E semikron

SKT80/18E semikron

SKT 100/12E semikron

SKT100/14E semikron

SKT 100/16E semikron

SKT130/12 semikron

SKT 160/12E semikron

SKT 130/16E semikron

SKT 55/12E semikron

SKT55/16E semikron

SKT 160/16 semikron

SKT250/12E semikron

SKT250/16E semikron

SKT300/12E semikron

SKT300/16E semikron


سمیکرون


SKT 130


دانلود کاتالوگ SKT 130 semikron

تریستور کابلی سمیکرون

انواع تریستور یا دیود پیچی سمیکرون:

دیود پیچی 45 آمپر

دیود پیچی 20 آمپر

دیود پیچی 240 آمپر

دیود پیچی 26 آمپر

دیود پیچی 130 آمپر

دیود پیچی 100 آمپر

دیود پیچی 70 آمپر

جهت سفارش و خرید انواع تریستور های کابلی خواهشمند است آمپر مصرفی برای آند و کاتد را مشخص نمایید و در صورت نیاز با شماره زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098
33993009 21 0098

برای مشاهده ویدیو به انتهای صفحه مراجعه کنید.

تریستور کابلی سمیکرون SKT100

تمام تریستور های کابلی از لحاظ ساختاری از چند لایه متناوب تشکیل شده اند و دارای ساختار دقیقی هستند که هر دستگاه با دستگاه دیگر متفاوت می باشد . بار الکتریکی اعمال شده در سراسر اتصالات به یکی از این لایه ها وارد می شود و سوئیچ موجود در تریستور کابلی سطح جریان را یکسان نگاه می دارد، این خصوصیات باعث شده است که تریستورهای کابلی در سیستم های کنترل کاربرد بسیاری داشته باشند .

 • کد فنی SKT 100 (SKT100/12E semikron و SKT 100/16E semikron و SKT100/18E semikron)
 • ولتاژ :  400 الی 1800 ولت
 • جریان : 100 آمپر

کاربرد تریستور کابلی : 

 • یکسوسازی جریان در یک جهت
 • کنترل موتور AC 
 • تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم
 • استفاده در دیمر و منابع تغذیه و انواع شارژر

مشخصات skkt57/16e semikron را از لینک آن ببینید.

SKT 80/16E semikron

SKT80/18E semikron

SKT 100/12E semikron

SKT100/14E semikron

SKT 100/16E semikron

SKT130/12 semikron

SKT 160/12E semikron

SKT 130/16E semikron

SKT 55/12E semikron

SKT55/16E semikron

SKT 160/16 semikron

SKT250/12E semikron

SKT250/16E semikron

SKT300/12E semikron

SKT300/16E semikron


سمیکرون


SKT 100


دانلود کاتالوگ SKT 100 semikron

تریستور کابلی سمیکرون

انواع تریستور یا دیود پیچی سمیکرون:

دیود پیچی 45 آمپر

دیود پیچی 20 آمپر

دیود پیچی 240 آمپر

دیود پیچی 26 آمپر

دیود پیچی 130 آمپر

دیود پیچی 100 آمپر

دیود پیچی 70 آمپر

جهت سفارش و خرید انواع تریستور های کابلی خواهشمند است آمپر مصرفی برای آند و کاتد را مشخص نمایید و در صورت نیاز با شماره زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098
33993009 21 0098

برای مشاهده ویدیو به انتهای صفحه مراجعه کنید.

تریستور کابلی سمیکرون SKT80

تمام تریستور های کابلی از لحاظ ساختاری از چند لایه متناوب تشکیل شده اند و دارای ساختار دقیقی هستند که هر دستگاه با دستگاه دیگر متفاوت می باشد . بار الکتریکی اعمال شده در سراسر اتصالات به یکی از این لایه ها وارد می شود و سوئیچ موجود در تریستور کابلی سطح جریان را یکسان نگاه می دارد، این خصوصیات باعث شده است که تریستورهای کابلی در سیستم های کنترل کاربرد بسیاری داشته باشند .

 • کد فنی SKT 80 (SKT80/12E semikron و SKT 80/16E semikron و SKT80/18E semikron)
 • ولتاژ :  600 الی 1800 ولت
 • جریان : 80 آمپر

کاربرد تریستور کابلی : 

 • یکسوسازی جریان در یک جهت
 • کنترل موتور AC 
 • تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم
 • استفاده در دیمر و منابع تغذیه و انواع شارژر

مشخصات skkt57/16e semikron را از لینک آن ببینید.

SKT 80/16E semikron

SKT80/18E semikron

SKT 100/12E semikron

SKT100/14E semikron

SKT 100/16E semikron

SKT130/12 semikron

SKT 160/12E semikron

SKT 130/16E semikron

SKT 55/12E semikron

SKT55/16E semikron

SKT 160/16 semikron

SKT250/12E semikron

SKT250/16E semikron

SKT300/12E semikron

SKT300/16E semikron


سمیکرون


SKT 80


دانلود کاتالوگ SKT 80 semikron

تریستور کابلی سمیکرون

انواع تریستور یا دیود پیچی سمیکرون:

دیود پیچی 45 آمپر

دیود پیچی 20 آمپر

دیود پیچی 240 آمپر

دیود پیچی 26 آمپر

دیود پیچی 130 آمپر

دیود پیچی 100 آمپر

دیود پیچی 70 آمپر

جهت سفارش و خرید انواع تریستور های کابلی خواهشمند است آمپر مصرفی برای آند و کاتد را مشخص نمایید و در صورت نیاز با شماره زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098
33993009 21 0098

برای مشاهده ویدیو به انتهای صفحه مراجعه کنید.

تریستور کابلی سمیکرون SKT55

تمام تریستور های کابلی از لحاظ ساختاری از چند لایه متناوب تشکیل شده اند و دارای ساختار دقیقی هستند که هر دستگاه با دستگاه دیگر متفاوت می باشد . بار الکتریکی اعمال شده در سراسر اتصالات به یکی از این لایه ها وارد می شود و سوئیچ موجود در تریستور کابلی سطح جریان را یکسان نگاه می دارد، این خصوصیات باعث شده است که تریستورهای کابلی در سیستم های کنترل کاربرد بسیاری داشته باشند .

 • کد فنی SKT 55 (SKT55/12E semikron و SKT 55/16E semikron و SKT55/18E semikron)
 • ولتاژ :  400 الی 1800 ولت
 • جریان : 55 آمپر

کاربرد تریستور کابلی : 

 • یکسوسازی جریان در یک جهت
 • کنترل موتور AC 
 • تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم
 • استفاده در دیمر و منابع تغذیه و انواع شارژر

مشخصات skkt57/16e semikron را از لینک آن ببینید.

SKT 80/16E semikron

SKT80/18E semikron

SKT 100/12E semikron

SKT100/14E semikron

SKT 100/16E semikron

SKT130/12 semikron

SKT 160/12E semikron

SKT 130/16E semikron

SKT 55/12E semikron

SKT55/16E semikron

SKT 160/16 semikron

SKT250/12E semikron

SKT250/16E semikron

SKT300/12E semikron

SKT300/16E semikron


سمیکرون


SKT 55


دانلود کاتالوگ SKT 55 semikron

تریستور کابلی سمیکرون

انواع تریستور یا دیود پیچی سمیکرون:

دیود پیچی 45 آمپر

دیود پیچی 20 آمپر

دیود پیچی 240 آمپر

دیود پیچی 26 آمپر

دیود پیچی 130 آمپر

دیود پیچی 100 آمپر

دیود پیچی 70 آمپر

جهت سفارش و خرید انواع تریستور های کابلی خواهشمند است آمپر مصرفی برای آند و کاتد را مشخص نمایید و در صورت نیاز با شماره زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098
33993009 21 0098

برای مشاهده ویدیو به انتهای صفحه مراجعه کنید.

کانکتور دوار یا اسلیپ رینگ یک دستگاه جدا کننده است که اتصال برق در آن ، اتصال مکانیکی و الکتریکی را بین دو عنصر یک سیستم الکترونیکی بدون اعوجاج سیگنال غیر قابل قبول یا از دست دادن جریان فراهم می کند.

کانکتور دوار A2S ایشن تول Asiantool  (Rotary connector) به صورت تک پل

 • تعداد پل کنداکتور : 1
 • ولتاژ : 250 ولت DC/AC
 • جریان : 30 آمپر
 • فرکانس : 200 مگا هرتز
 • سرعت : 2000 دور
 • گشتاور : 75 نیوتون متر

محصولات روتاری کانکتور را از لینک آن ببینید.

 کانکتور a2s

اطلاعاتی درباره خرید اسلیپ رینگ را از لینک آن ببینید.

مشخصات روتاری کانکتور

دانلود کاتالوگ روتاری کانکتور A2S

 کاتالوگ روتاری کانکتور

مشاهده محصولات اسلیپ رینگ

کانکتور دوار یا اسلیپ رینگ یک دستگاه جدا کننده است که اتصال برق در آن ، اتصال مکانیکی و الکتریکی را بین دو عنصر یک سیستم الکترونیکی بدون اعوجاج سیگنال غیر قابل قبول یا از دست دادن جریان فراهم می کند.

کانکتور دوار A3H ایشن تول Asiantool  (Rotary connector) به صورت سه پل

 • تعداد پل کنداکتور : 3
 • ولتاژ : 250 ولت DC/AC
 • جریان : 30 آمپر
 • فرکانس : 200 مگا هرتز
 • سرعت : 1200 دور
 • گشتاور : 400 نیوتون متر

محصولات روتاری کانکتور را از لینک آن ببینید.

 کانکتور a3h

اطلاعاتی درباره خرید اسلیپ رینگ را از لینک آن ببینید.

مشخصات روتاری کانکتور

دانلود کاتالوگ روتاری کانکتور A3H

 کاتالوگ روتاری کانکتور

مشاهده محصولات اسلیپ رینگ

کانکتور دوار یک دستگاه جدا کننده است که اتصال برق در آن ، اتصال مکانیکی و الکتریکی را بین دو عنصر یک سیستم الکترونیکی بدون اعوجاج سیگنال غیر قابل قبول یا از دست دادن جریان فراهم می کند.

کانکتور دوار A2H ایشن تول Asiantool  (Rotary connector) به صورت دو پل

 • تعداد پل کنداکتور : 2
 • جریان : 30 آمپر
 • فرکانس : 200 مگا هرتز
 • سرعت : 1800 دور
 • گشتاور : 200 نیوتون متر

محصولات روتاری کانکتور را از لینک آن ببینید.

 کانکتور a2h

اطلاعاتی درباره خرید اسلیپ رینگ را از لینک آن ببینید.

مشخصات روتاری کانکتور

دانلود کاتالوگ روتاری کانکتور A2H

 کاتالوگ روتاری کانکتور

مشاهده محصولات اسلیپ رینگ

کانکتور دوار یک دستگاه جدا کننده است که اتصال برق در آن ، اتصال مکانیکی و الکتریکی را بین دو عنصر یک سیستم الکترونیکی بدون اعوجاج سیگنال غیر قابل قبول یا از دست دادن جریان فراهم می کند.

کانکتور دوار A4H ایشن تول Asiantool  (Rotary connector) به صورت دو پل

 • تعداد پل کنداکتور : 2
 • جریان : 30 و 4 آمپر
 • فرکانس : 200 مگا هرتز
 • سرعت : 1200 دور
 • گشتاور : 400 نیوتون متر

محصولات روتاری کانکتور را از لینک آن ببینید.

 کانکتور a4h

اطلاعاتی درباره خرید اسلیپ رینگ را از لینک آن ببینید.

مشخصات روتاری کانکتور

دانلود کاتالوگ روتاری کانکتور A4H

 کاتالوگ روتاری کانکتور

مشاهده محصولات اسلیپ رینگ

کانکتور دوار مرکوتاک mercotac (mercotac rotary connector)

شرکت Mercotac مرکوتاک ، به یک محیط پیشرفته در زمینه تولید انواع کانکتور ، اسلیپ رینگ جیوه ای، کانکتور هرزگرد اختصاص یافته است. کانکتور چرخشی مرکوتاک Mercotac حاوی موادی است که نباید در سطل زباله ریخته شود ، بلکه از طریق بازیافت مناسب یا یک برنامه بازیابی دور انداخته می شوند. شرکت Mercotac یک سرویس بازیافت را برای این منظور ارائه می دهد و کلیه کاربران نهایی را ترغیب می کند تا کانکتورهای هرز گرد Mercotac را به درستی دور ریخته یا آنها را برای بازیافت به شرکت Mercotac بازگردانند.

انواع کانکتور مرکوتاک mercotac ساخت آمریکا بوده و از کیفیت خوبی برخوردار است.

 کانکتور دوار Mercotac

چرا کانکتور دوار Mercotac نسبت به کانکتور چرخشی (Slip ring) برتر است؟

اول اینکه ، برخلاف کانکتور چرخشی ، کانکتور مرکوتاک Mercotac به دلیل طراحی منحصر به فرد خود ، تقریباً از نظر سرو صدا صفر می باشد. دوم ، مقاومت از طریق تماس چرخشی کمتر از یک میلیمتر است که بسیار پایین تر از مقاومت یک کانکتور اسلیپ رینگ است. سوم ، کانکتورهای  Mercotac سیگنال را با گذشت زمان تخریب نمی کنند ، که این امر در کانکتور slipring اتفاق می افتد. چهارم ، اسلیپ رینگ slipring به تعمیر و نگهداری نیاز دارند و اتصالات Mercotac بدون تعمیر و نگهداری هستند. پنجم ، اسلیپ رینگ جیوه ای Mercotac  فشرده تر و جمع و جورتر هستند و به مراتب کمتر از کانکتورهای چرخشی از نظر توانایی می باشند.

 کانکتور چرخشی Mercotac

نحوه انتخاب کانکتور مناسب Mercotac با توجه به کاربردهای متفاوت چگونه می باشد؟

تعداد هادی ها ، ولتاژ ، آمپر و RPM تعیین می کند که کدام مدل از کانکتور جیوه ای  Mercotac مورد نیاز است. ابتدا تعداد هادی های مورد نیاز را مشخص کنید. در مرحله بعدی ، به صفحه مشخصات رجوع  کنید تا مشخص شود که آیا واحد Coaxial یا Modular نیازهای آمپر ، ولتاژ و RPM شما را برآورده می کند یا خیر. لطفا توجه داشته باشید: اگرچه کانکتورهای بزرگتر Mercotac برای 30 آمپر درجه بندی شده اند اما برای برنامه های سیگنال به همان اندازه کار می کنند.

کانکتور چرخشی Mercotac چگونه نصب می شود؟

کانکتور دوار Mercotac برای نصب در انتهای محور چرخش به صورت عمودی یا افقی طراحی شده اند. روش نصب به مدل Mercotac بستگی دارد. کانکتورهای هرزگرد Mercotac بزرگتر معمولاً در انتهای دستگاه چرخش یا با بوش پلاستیکی یا بدنه در یک شافت تو خالی نصب می شوند. Mercotac ممکن است با یک سیستم پیچ و مهره یا یک سیستم گیره شکاف در محل نگه داشته شود. کانکتورهای کوچکتر Mercotac به پریز برق وصل می شوند و به عنوان کانکتور الکتریکی  و اتصال الکتریکی استفاده می شوند.]

روتاری کانکتور

انواع کانکتور mercotac :

مدل کانکتورهای 1پین مرکوتاک mercotac شامل:

Model Mercotac 110 - T8 10s 10Amp/6Amp

Model Mercotac 1500 500 Amp

Mercotac 1250 250 Amp Model

Model Mercotac 110 10 Amp

 

مدل کانکتورهای 2 پین مرکوتاک mercotac شامل:

Model Mercotac  235 30 Amp

Model Mercotac 205 6 Amp 500 V

Model Mercotac 215-2K 15 Amp 200 V

Model Mercotac 230 30 Amp 250 V

مدار کانکتور چرخشی Mercotac

مدل کانکتورهای 3 پین مرکوتاک mercotac شامل:

Model Mercotac 335 30 Amp 500V

Model Mercotac 331 2G 6 Amp 250V

Model Mercotac 330 30 Amp 250V

Model Mercotac 305 6 Amp

 

مدل کانکتورهای 4 پین مرکوتاک mercotac شامل:

Model Mercotac 435 30 Amps 500V

Model Mercotac 6100 3G 100 Amps 500V

Model Mercotac 430 2G 6 Amp 250V

 

مدل کانکتورهای 6 پین مرکوتاک mercotac شامل:

Model Mercotac 630 2G 6 Amps 250V

 

مدل کانکتورهای 8 پین مرکوتاک mercotac شامل:

Model Mercotac 830 2G 6 Amps 250V

فروشگاه پیمان الکتریک نمایندگی مرکوتاک mercotac در ایران را دارا می باشد.

منابع:

http://www.mercotac.com/html/faqs.html

محصولات کانکتور دورانی و اسلیپ رینگ

برای خرید اسلیپ رینگ با شماره های زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098 
33993009 21 0098

فیوزهای فشار قوی برای سیستم هایی که با  برق متناوب AC و  فرکانس 50 تا 60 هرتز کار می کنند و ولتاژ آنها بالای 1000 ولت است طراحی شده است . این فیوزها به دو دسته جریان محدود و جریان نا محدود تقسیم می شوند

فیوز 6 کیلو ولت AEG 

فیوز 6 کیلو ولت 90 آمپر AEG | آاگ

فیوز 6 کیلو ولت 80 آمپر AEG | آاگ

فیوز 6 کیلو ولت 25 آمپر AEG | آاگ

فیوز 6 کیلو ولت 55 آمپر AEG | آاگ

فیوز 6 کیلو ولت 75 آمپر AEG | آاگ

فیوز 6 کیلو ولت 110 آمپر AEG | آاگ

فیوز 6 کیلو ولت 70 آمپر AEG | آاگ

فیوز 6 کیلو ولت

برای خرید فیوز AEG با شماره های زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098
33993009 21 0098

انواع فیوز siba سیبا را از لینک آن دریافت کنید.

فیوز siba