تست هوش

با دقت متن معما را بخوانید و در مدت زمان تنها ۱۰ ثانیه گزینه صحیح را پیدا کنید !!

Image

پاسخ تست هوش

گزینه " ه) جلد " جواب صحیح این تست هوش می باشد !