دلتا تک فاز

دلتا تک فاز

مشخصات فنی ترانس متغیر و واریابل تک فاز دلتا

ترانس متغیر (اتوترانس) تک فاز :

ترانس متغیر 0.2 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارشMST-0.2KVAجهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 1 آﻣﭙﺮبا خروجی ثابت 0 الی 300 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانس متغیر 0.5 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارشMST-0.5KVAجهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 2 آﻣﭙﺮبا خروجی ثابت 0 الی 300ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانس متغیر 1 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارشMST-1KVAجهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 4 آﻣﭙﺮبا خروجی ثابت 0 الی 300 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانس متغیر 2 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارشMST-2KVAجهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 8 آﻣﭙﺮبا خروجی ثابت 0 الی 300 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانس متغیر 3 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارشMST-3KVAجهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 12 آﻣﭙﺮبا خروجی ثابت 0 الی 300ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانس متغیر 5 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارشMST-5KVAجهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 20 آﻣﭙﺮبا خروجی ثابت 0 الی 300ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانس متغیر 10 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارشMST-10KVAجهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 40 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت0 الی 300 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

ترانس متغیر 15 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارشMST-15KVAجهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 60 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت 0 الی 300ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

 

اتو ترانس دلتا تک فاز - 4.7 out of 5 based on 6 votes
اتوترانس تک فاز دلتا اتوترانس تک فاز 200W با خروجی 1A قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت به همراه صفحه دیجیتال    Model:MST-0.2    Power: 200VA         Input Voltage:220V            Output Voltage:300V          Current Output: 1A                اتوترانس تک فاز 500W با خروجی 2A قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا…
واریاک 0.2 کیلو وات تک فاز با کد فنی MST-0.2KVA دارای خروجی 1 آمپر برای هر فاز قابلیت تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت جهت کاهش افزایش یا کاهش دستی ولتاژ دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی دارای استاندارد های جهانی CE , ISO9001 , ISO14001 واریاک به طور کلی به…
واریاک 0.5 کیلو وات - 5.0 out of 5 based on 1 vote
واریاک 0.5 کیلو وات  تک فاز با کد فنی MST-0.5KVA با خروجی 2 آمپر برای هر فاز جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ  قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت جهت کاهش افزایش یا کاهش دستی ولتاژ دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی دارای استاندارد های جهانی CE ,…
واریاک 1 کیلو وات - 1.0 out of 5 based on 1 vote
واریاک 1 کیلو وات تک فاز با کد فنی MST-1KVA با خروجی 4 آمپر برای هر فاز جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ  قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت جهت کاهش افزایش یا کاهش دستی ولتاژ دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی دارای استاندارد های جهانی CE ,…
واریاک 2 کیلو وات تک فاز با کد فنی MST-2KVA با خروجی 8 آمپر برای هر فاز جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ  قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت جهت کاهش افزایش یا کاهش دستی ولتاژ دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی دارای استاندارد های جهانی CE , ISO9001…
واریاک 3 کیلو وات - 5.0 out of 5 based on 1 vote
واریاک 3  کیلو وات تک فاز با کد فنی MST-3KVA با خروجی 12 آمپر برای هر فاز جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ  قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت جهت کاهش افزایش یا کاهش دستی ولتاژ دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی دارای استاندارد های جهانی CE , ISO9001…
واریاک 5 کیلو وات تک فاز با کد فنی MST-5KVA   با خروجی 20 آمپر برای هر فاز قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت جهت کاهش افزایش یا کاهش دستی ولتاژ دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی دارای استاندارد های جهانی CE , ISO9001 , ISO14001 واریاک به طور…
واریاک 10 کیلو وات تک فاز با کد فنی MST-10KVA با خروجی40 آمپر برای هر فاز قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت جهت کاهش افزایش یا کاهش دستی ولتاژ دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی دارای استاندارد های جهانی CE , ISO9001 , ISO14001 واریاک به طور کلی به عنوان…
واریاک 15 کیلو وات تک فاز با کد فنی MST-15KVA با خروجی 60 آمپر برای هر فاز قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت جهت کاهش افزایش یا کاهش دستی ولتاژ دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی دارای استاندارد های جهانی CE , ISO9001 , ISO14001 واریاک به طور کلی به…
ترانسفورماتور متغیر 0.2 کیلو وات با کد سفارش MST-0.2KVA به صورت تک فاز  • با خروجی 1 آمپر برای هر فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ • قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
ترانسفورماتور متغیر 0.5 کیلو وات با کد سفارش MST-0.5KVA به صورت تک فاز  • با خروجی 2 آمپر برای هر فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ • قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
ترانسفورماتور متغیر 1 کیلو وات با کد سفارش MST-1KVA به صورت تک فاز  • با خروجی 4 آمپر برای هر فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ • قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
صفحه 1 از 2

تماس با ما

واحد فروش:
33999193 21 0098
33993055 21 0098
واحد حسابداری:
33992998 21 0098
واحد بازرگانی:
33993009 21 0098
فکس:
36057593 21 0098
پست الکترونیک:
info@peymanelc.com

دفتر مرکزی:
تهران، لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری ، مجتمع تجاری تهران الکتریک، طبقه اول واحد 203