سنسور ifm (22)

سنسور Optex (16)

سنسور و انکودر Lenord Bauer (3)

سنسور و بریر Pepperl Fuchs پپرل فوکس (82)

سنسور ولتاژ و جریان LEM (18)

سنسور

سنسورها وسیله هایی هستند که جهت تشخیص مقادیر مختلف یا اندازه گیری اشیاء استفاده می شوند. سنسور Ifm و سنسور Sick از سنسورهایی هستند که دارای محصولات گسترده ای شامل انواع سنسور القایی، سنسور نوری، سنسورخازنی ، سنسور مغناطیسی ، سنسور  فتوالکتریک، سنسور زاویه، سنسور لیزری، سنسور فیبر نوری می باشند.

سنسور القایی مجاورتی می تواند اجسام فلزی را که به سنسور نزدیک می شوند ، بدون تماس فیزیکی  ، تشخیص دهد. بر اساس کاربرد، سنسور القایی مجاورتی تقریباً به سه نوع زیر طبقه بندی می شود:

نوع اول: نوسان فرکانس بالا با استفاده از القایی الکترومغناطیسی

نوع دوم: مغناطیسی با استفاده از آهنربا  

نوع سوم :  خازن با استفاده از تغییر در ظرفیت.

خرید سنسور القایی و خرید سنسور نوری

برای خرید سنسور القایی و سنسور نوری با شماره های زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098
33993009 21 0098

اسپید مانیتور PEPPERL+FUCHS KFD2-DWB-1.D پیمان الکتریک