سنسور ifm (22)

سنسور Optex (16)

سنسور و انکودر Lenord Bauer (3)

سنسور و بریر Pepperl Fuchs پپرل فوکس (82)

سنسور ولتاژ و جریان LEM (18)

سنسور

سنسورها وسیله‌هایی هستند که جهت تشخیص مقادیر مختلف یا اندازه گیری اشیاء استفاده می‌شوند. سنسور Ifm و سنسور Sick از سنسورهایی هستند که دارای محصولات گسترده‌ای شامل انواع سنسور القایی، سنسور نوری، سنسور خازنی، سنسور مغناطیسی، سنسور فتوالکتریک، سنسور زاویه، سنسور لیزری، سنسور فیبر نوری می‌باشند.

سنسور القایی مجاورتی می‌تواند اجسام فلزی را که به سنسور نزدیک می‌شوند، بدون تماس فیزیکی، تشخیص دهد. بر اساس کاربرد، سنسور القایی مجاورتی تقریباً به سه نوع زیر طبقه بندی می‌شود:

  • نوع اول: نوسان فرکانس بالا با استفاده از القایی الکترومغناطیسی
  • نوع دوم: مغناطیسی با استفاده از آهنربا
  • نوع سوم: خازن با استفاده از تغییر در ظرفیت.

برای خرید سنسور القایی و سنسور نوری با شماره‌های زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098
33993009 21 0098

انکودر GEL 27xx پیمان الکتریک