ولوم AB (5)

ولوم Bourns (2)

ولوم Vishay ویشای (6)

ولوم

ولوم یا پتانسیومتر یک ابزار اندازه‌گیری است که در واقع تقسیم‌کننده ولتاژ است و برای اندازه‌گیری پتانسیل الکتریکی (ولتاژ) استفاده می‌شود. ولوم‌ها یا پتانسیومترها از یک عنصر مقاومت تشکیل شده‌اند بنابراین یک تماس لغزشی که در امتداد این عنصر حرکت می‌کند، تماس الکتریکی خوبی را با یک قسمت از آن برقرار می‌کند، پس از آن پایانه‌های برقی در انتهای هر عنصر، مکانیسمی برقی را از یک سر به انتهای دیگر منتقل می‌کند.

ولوم‌ها دارای سه برند ولوم Vishay، ولوم AB، ولوم Bourns می‌باشد که هر کدام دارای مدل‌های مختلفی هستند.

ولوم مولتی ترن یا پتانسیومترهای چرخشی (Multi turn) همچنین با چرخاندن یک شافت، اما با چند چرخش به جای کمتر از یک چرخش کامل کار می‌کنند. برخی پتانسیلومترهای چرخشی دارای یک عنصر مقاومت خطی با تماس کشویی هستند که توسط یک پیچ سرب منتقل می‌شوند. برخی دیگر عنصر مقاومت مارپیچی را دارند که با چرخش 10، 20 یا چرخش کامل‌تر می‌چرخد و در حین چرخش در مسیر مارپیچ حرکت می‌کند. پتانسیومترهای چرخشی، هم در دسترس کاربر و هم از پیش تعیین شده، امکان تنظیم دقیق‌تری دارند. ولوم مولتی‌ترن چرخش از طریق همان زاویه تنظیم را به طور معمول یک دهم به اندازه پتانسیل سنج چرخش ساده تغییر می‌دهد.

خرید ولوم

برای خرید ولوم با شماره‌های زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098
33993009 21 0098

پتانسیومتر سیمی تک دور 33 کیلو اهم-ППБ-15Г33К پیمان الکتریک