فیوز (سیبا) Siba (346)

فیوز AEG (3)

فیوز Bussmann باسمن (245)

فیوز فراز Ferraz (68)

فیوز لاوسون LAWSON (43)

فیوز

فیوز نوعی رزیستور مقاومتی است که به عنوان وسیله ای وابسته برای حفاظت از جریان بالا عمل می کند و می تواند منبعی برای جریان باشد. فیوز یک قطعه ی ضروری برای سیم های فلزی یا نوار هایی است که هنگام عبور جریان بالا از آنها ذوب می شوند. فیوز کاردی جریان اضافی را قطع می کند و از آسیب های جدی که باعث آتش گرفتن و داغ شدن بیش از حد می شود جلوگیری می کند. همچنین فیوز HRC وسیله ای است که جهت حفاظت از جریان بالا در سستم های الکترونیکی برای محدود کردن تهدید ها برای زندگی بشر و خسارت ها ضروری میباشد. فیوزها در رنج های متفاوتی از جریان و ولتاژ تولید می شوند. اگر جریان عبوری از فیوز شنت بالا باشد فیوز کف خواب می سوزد و این اتفاق ، موجب شکست مدار و قطع وسیله می شود.

Ferrazفیوز فست استوانه ای فرازFD36GB100V80T – A083651 پیمان الکتریک