فیوز (سیبا) Siba (346)

فیوز AEG (3)

فیوز Bussmann باسمن (245)

فیوز فراز Ferraz (68)

فیوز لاوسون LAWSON (43)

فیوز

فیوز نوعی رزیستور مقاومتی است که به عنوان وسیله‌ای وابسته برای حفاظت از جریان بالا عمل می‌کند و می‌تواند منبعی برای جریان باشد. فیوز یک قطعه‌ی ضروری برای سیم‌های فلزی یا نوارهایی است که هنگام عبور جریان بالا از آن‌ها ذوب می‌شوند. فیوز کاردی جریان اضافی را قطع می‌کند و از آسیب‌های جدی که باعث آتش گرفتن و داغ شدن بیش از حد می‌شود جلوگیری می‌کند. همچنین فیوز HRC وسیله‌ای است که جهت حفاظت از جریان بالا در سیستم‌های الکترونیکی برای محدود کردن تهدیدها برای زندگی بشر و خسارت‌ها ضروری می‌باشد. فیوزها در رنج‌های متفاوتی از جریان و ولتاژ تولید می‌شوند. اگر جریان عبوری از فیوز شنت بالا باشد فیوز کف خواب می‌سوزد و این اتفاق، موجب شکست مدار و قطع وسیله می‌شود.

فست فيوز كاردي NH busmann پیمان الکتریک