نمایش دادن همه 5 نتیجه

صاعقه گیر الکترونیکی

یک صاعقه گیر الکترونیکی دارای سه بخش می باشد. اجزای صاعقه گیر الکترونیکی شامل میله صاعقه گیر (برقگیر) ، هادی نزولی و شبکه ارتینگ است که در این میان شبکه ارتینگ ، جهت انتقال صاعقه به وجود آمده و انتقال به چاه ارت پس از عبور از هادی نزولی به شبکه اتصال زمین و مرحله پایانی تخلیه ، وارد عمل می شود. پس از نصب صاعقه گیر الکترونیکی در بالای ساختمان ، باید آن را به وسیله سیم مسی بدون روکش به سیستم ارت متصل نمود تا از این طریق صاعقه گیر الکترونیکی ، تخلیه بارهای الکتریکی را انجام داده و هوای اطراف خود را یونیزه نماید.

نصب صاعقه گیر پیمان الکتریک