در حال نمایش 3 نتیجه

صاعقه گیر الکترونیکی

یک صاعقه گیر الکترونیکی دارای سه بخش می‌باشد. اجزای صاعقه گیر الکترونیکی شامل میله صاعقه گیر (برقگیر)، هادی نزولی و شبکه ارتینگ است که در این میان شبکه ارتینگ، جهت انتقال صاعقه به وجود آمده و انتقال به چاه ارت پس از عبور از هادی نزولی به شبکه اتصال زمین و مرحله پایانی تخلیه، وارد عمل می‌شود. پس از نصب صاعقه گیر الکترونیکی در بالای ساختمان، باید آن را به وسیله سیم مسی بدون روکش به سیستم ارت متصل نمود تا از این طریق صاعقه گیر الکترونیکی، تخلیه بارهای الکتریکی را انجام داده و هوای اطراف خود را یونیزه نماید.

صاعقه گیر الکترونیکی ESE پیمان الکتریک