در حال نمایش 9 نتیجه

شمارنده صاعقه گیر

شمارنده صاعقه گیر وسیله‌ای است که با استفاده از آن می توان لوازم الکتریکی را در مقابل خسارت ناشی از برخورد صاعقه به دستگاه یا ساختمان در امان نگه داشت و بدین گونه تعداد صاعقه‌های اصابت شده به ساختمان را به دست آورد. بدلیل اینکه صاعقه گیری که در کنار این دستگاه قرار دارد، مانع ورود این ولتاژ بالا به لوازم الکتریکی می‌شود. روش کار شمارنده صاعقه گیر به طوری است دارای دو ترمینال است که یک ترمینال به ولتاژ بالا و دیگری به زمین متصل شده و هنگامی که یک ولتاز قدرتمند و سریع به شمارنده صاعقه گیر اصابت می‌کند، دستگاه این ولتاژ را از طریق ترمینال‌های خود به زمین منتقل کرده و به همین ترتیب از لوازم الکتریکی محافظت می‌گردد.

نصب کانتر صاعقه گیر

نصب کانتر صاعقه‌گیر بسیار آسان است و صرفأ باید با کانداکتوری که در پایین قرار دارد با سفت کردن 4 پیچ که در ورق نگهدارنده قرار دارد مطابق باشد تا کنداکتور پایینی بین هر دو عنصر قرار بگیرد. رعد و برق در آزمایشگاه‌های رسمی و مستقل به صورت مصنوعی تولید شده تا آزمایش کانتر صاعقه گیر درست انجام شود. شمارنده صاعقه گیر با استفاده از این تست‌ها، کارایی و کاربرد موثر خود را ثابت کرده است و در برابر جریان رعد و برق (100 کیلو، 10/350 مگاهرت) بدون آسیب و خرابی مقاومت می‌کند.

کانتر صاعقه گیر LCX17 پیمان الکتریک