دلتا سه فاز

دلتا سه فاز

ترانس متغیر (اتوترانس) سه فاز :
ترانس متغیر 1.5 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STT-1.5KVAجهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 2 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت 0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
ترانس متغیر 3 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STT-3KVA جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 4 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت 0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
ترانس متغیر 6 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STT-6KVA جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 8 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت 0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
ترانس متغیر 9 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 12 آﻣﭙﺮ STT-9KVA با خروجی ثابت 0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
ترانس متغیر 15 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 20 آﻣﭙﺮ STT-15KVA با خروجی ثابت 0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
ترانس متغیر 20 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارشSTT-20KVAجهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 32 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
ترانس متغیر 30 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STT-30KVA جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 40 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت 0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
ترانس متغیر 40 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STT-40KVA جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ با تحمل جریان 50 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت 0 الی 500 ولت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی

برخی از زمینه های کاری پیمان الکتریک

پیمان الکتریک ارائه دهنده انواع لوازم برقی و اتوماسیون صنعتی با بهترین کیفیت و اطمینان در خرید می باشد.

محصولات قابل ارائه پیمان الکتریک

در بخش زیر می توانید محصولاتی که توسط کارشناسان ما قابل ارائه می باشد را مشاهده نمایید.

اتوترانس دلتا سه فاز STT-40

ترانسفورماتور متغیر 40 کیلو وات با کد سفارش STT-40KVA به صورت سه فاز با خروجی 50 آمپر برای هر فاز جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت…

اتوترانس دلتا سه فاز STT-30

ترانسفورماتور متغیر 30 کیلو وات با کد سفارش STT-30KVA به صورت سه فاز با خروجی 40 آمپر برای هر فاز جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت…

اتوترانس دلتا سه فاز STT-20

ترانسفورماتور متغیر 20 کیلو وات با کد سفارش STT-20KVA به صورت سه فاز با خروجی 32 آمپر برای هر فاز جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت…

اتوترانس دلتا سه فاز STT-15

ترانسفورماتور متغیر 15 کیلو وات با کد سفارش STT-15KVA به صورت سه فاز با خروجی 20 آمپر برای هر فاز جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت…

اتوترانس دلتا سه فاز STT-9

ترانسفورماتور متغیر 9 کیلو وات با کد سفارش STT-9KVA به صورت سه فاز با خروجی 12 آمپر برای هر فاز جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت…

اتوترانس دلتا سه فاز STT-6

ترانسفورماتور متغیر 6 کیلو وات با کد سفارش STT-6KVA به صورت سه فاز با خروجی 8 آمپر برای هر فاز جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت…
صفحه1 از2