ترانس دیوسر اکتیو و راکتیو (8)

ترانس دیوسر جریان (8)

ترانس دیوسر ولتاژ (28)

مولتی فانکشن (6)

ترانس دیوسر | ترانسدیوسر IME

ترانسدیوسرها مبدل‌هایی هستند که برای تبدیل انرژی از یک شکل به شکل دیگر استفاده می‌شود و انرژی ورودی را به انرژی خروجی تبدیل می‌کند. مانند تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی و برعکس. استفاده از ترانسدیوسرها بسیار گسترده است.

عنصر بهره وری یکی از فاکتورهای مهم در سنجش ترانسدیوسرها می‌باشد که بر اساس نسبت انرژی خروجی به ورودی محاسبه می‌گردد. نمی‌توان گفت که ترانسدیوسرها دارای بهره وری 100% هستند، ولی هرچه میزان انرژی خروجی نسبت به انرژی ورودی بیشتر باشد می‌توان گفت که ترانسدیوسر از بهره وری بیشتری برخوردار است.

یکی از شرکت های تولید کننده ترانسدیوسر ، شرکت IME می باشد که ترانسدیوسر IME از با کیفیت ترین ترانس دیوسرها بوده و دارای انواع ترانسدیوسر ولتاژ، ترانسدیوسر جریان و ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو می باشد.

مولتی متر NEMO D4-b پیمان الکتریک