ترانس دیوسر جریان

ترانس دیوسر جریان

شرکت IME ایتالیا تولید کننده انواع ترانس دیوسر جریان (Current Trancduser) ، ترانس جریان(CT) ، میترهای اندازه گیری می باشد. ترانس دیوسر جریان (مبدل) می تواند با دریافت ورودی های مختلف و تبدیل انواع سیگنال های آنالوگ با دقت بالا مورد استفاده قرار گیرد همچنین با پشتیبانی از سیگنال ها و رنج های مختلف اندازه گیری در خروجی می توان خروجی به دست آمده را در نمایش گرها ، سیستم های PLC و تجهیزات کنترلی مورد استفاده قرار داد.

برخی از زمینه های کاری پیمان الکتریک

پیمان الکتریک ارائه دهنده انواع لوازم برقی و اتوماسیون صنعتی با بهترین کیفیت و اطمینان در خرید می باشد.

محصولات قابل ارائه پیمان الکتریک

در بخش زیر می توانید محصولاتی که توسط کارشناسان ما قابل ارائه می باشد را مشاهده نمایید.

TM3I210

ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3I210 دارای ولتاژ ورودی 115 ولت AC دارای جریان ورودی 1-0 آمپر قابل استفاده در تابلو های کنترل ، جهت برقراری ایمنی بالا قابلیت اندازه گیری سیگنال های مستقیم و سیگنال های متناوب سینوسی و…

TM3I230

ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3I230 دارای ولتاژ ورودی 115 ولت AC دارای جریان ورودی 5-0 آمپر قابل استفاده در تابلو های کنترل ، جهت برقراری ایمنی بالا قابلیت اندازه گیری سیگنال های مستقیم و سیگنال های متناوب سینوسی و…

TM3I310

ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3I310 دارای ولتاژ ورودی 240-230 ولت AC دارای جریان ورودی 1-0 آمپر قابل استفاده در تابلو های کنترل ، جهت برقراری ایمنی بالا قابلیت اندازه گیری سیگنال های مستقیم و سیگنال های متناوب سینوسی و…

TM3I330

ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3I330 دارای ولتاژ ورودی 240-230 ولت AC دارای جریان ورودی 5-0 آمپر قابل استفاده در تابلو های کنترل ، جهت برقراری ایمنی بالا

TM3IH10

ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3IH10 دارای ولتاژ ورودی 150-20 ولت AC دارای جریان ورودی 1-0 آمپر قابل استفاده در تابلو های کنترل ، جهت برقراری ایمنی بالا قابلیت اندازه گیری سیگنال های مستقیم و سیگنال های متناوب سینوسی و…

TM3IH30

ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3IH30 دارای ولتاژ ورودی 150-20 ولت AC دارای جریان ورودی 5-0 آمپر قابل استفاده در تابلو های کنترل ، جهت برقراری ایمنی بالا> قابلیت اندازه گیری سیگنال های مستقیم و سیگنال های متناوب سینوسی و پیچیده…
صفحه1 از2