نمایش دادن همه 8 نتیجه

ترانس دیوسر جریان

شرکت IME ایتالیا تولید کننده انواع ترانس دیوسر جریان (Current Trancduser) ، ترانس جریان(CT) ، میترهای اندازه گیری می باشد. ترانس دیوسر جریان (مبدل) می تواند با دریافت ورودی های مختلف و تبدیل انواع سیگنال های آنالوگ با دقت بالا مورد استفاده قرار گیرد همچنین با پشتیبانی از سیگنال ها و رنج های مختلف اندازه گیری در خروجی می توان خروجی به دست آمده را در نمایش گرها ، سیستم های PLC و تجهیزات کنترلی مورد استفاده قرار داد.

TM3IL30 پیمان الکتریک