نمایش 1–16 از 28 نتیجه

ترانس دیوسر ولتاژ

ترانسدیوسر ولتاژ (Voltage Transducers) یا مبدل ولتاژ یک مدار الکتریکی است که، بسته به اینکه جریان AC یا DC باشد بر سطح ولتاژ و جریان توزیع شده توسط مدار الکتریکی نظارت می‌کند. اگر جریان موجود در مدار جریان متناوب یا AC باشد آنگاه ترانسدیوسر با سهولت بیشتری به نظارت و اندازه گیری جریان می‌پردازد. قابلیت اندازه گیری ولتاژ ترانسدیوسرهای مختلف و محدوده استفاده از آن‌ها بسیار گسترده می‌باشد، به عنوان مثال در کامپیوترها و ترانسفورمرهای بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ترانسدیوسرها دارای طیف وسیعی از اندازه و ظرفیت می‌باشند. به عنوان مثال ترانسدیوسرهای تبدیل ولتاژ به جریان voltage-to-current transducers به این صورت عمل می‌کنند که میزان ولتاژ ارسال شده توسط مبدل را اندازه گیری می‌کند و آن را به یک جریان تنظیم شده‌ای تبدیل می‌کند. هدف از این کار حفاظت از تمام اجزای مدار از دریافت بار اضافی و آسیب ناشی از آن می‌باشد. برخی از انواع ترانسدیوسرها به قدری کوچک هستند که قادر به اندازه گیری و تنظیم مقادیر مختلف ولتاژ در یک منبع تغذیه کامپیوتر شخصی می‌پردازند و اطمینان حاصل می‌کنند که هر یک از خروجی‌های منبع تغذیه به صورت جداگانه مقادار درستی از ولتاژ را دریافت می‌کنند .

شرکت IME ایتالیا تولیدکننده انواع ترانس دیوسر ولتاژ (Voltage Trancduser)، ترانس جریان (CT)، میترهای اندازه گیری می‌باشد. ترانس دیوسر ولتاژ می‌تواند با دریافت ورودی‌های ولتاژ مختلف به صورت تک فاز و سه فاز با پاسخگویی 100 میلی ثانیه در خروجی رنج‌های مختلف را ارائه دهد و می‌توان خروجی به دست آمده را در نمایشگرها، سیستم‌های PLC و تجهیزات کنترلی مورد استفاده قرار داد.

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UH20 پیمان الکتریک