ترانس دیوسر ولتاژ

ترانس دیوسر ولتاژ

شرکت IME ایتالیا تولید کننده انواع ترانس دیوسر ولتاژ (Voltage Trancduser) ، ترانس جریان(CT) ، میترهای اندازه گیری می باشد. ترانس دیوسر ولتاژ می تواند با دریافت ورودی های ولتاژ مختلف به صورت تک فاز و سه فاز با پاسخگویی 100 میلی ثانیه در خروجی رنج های مختلف را ارائه دهد و می توان خروجی به دست آمده را در نمایش گرها ، سیستم های PLC و تجهیزات کنترلی مورد استفاده قرار داد.

برخی از زمینه های کاری پیمان الکتریک

پیمان الکتریک ارائه دهنده انواع لوازم برقی و اتوماسیون صنعتی با بهترین کیفیت و اطمینان در خرید می باشد.

محصولات قابل ارائه پیمان الکتریک

در بخش زیر می توانید محصولاتی که توسط کارشناسان ما قابل ارائه می باشد را مشاهده نمایید.

ترانسدیوسر ولتاژ TM3ULC0

ترانسدیوسر ولتاژ TM3ULC0 با ورودی 0 - 500 ولت ، با تغذیه 150 - 250 ولت DC ، با خروجی 4-20 mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3ULC0…

ترانسدیوسر ولتاژ TM3ULA0

ترانسدیوسر ولتاژ TM3ULA0 با ورودی 0 - 440 ولت ، با تغذیه 150 - 250 ولت DC ، با خروجی 4-20 mA - 0-20 mA - 0-10 mA - 0-5 mA 2-10 V - 0-10 V - 0-5 V میلی…

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL90

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL90 با ورودی 0 - 400 ولت ، با تغذیه 150 - 250 ولت DC ، با خروجی 4-20 mA - 0-20 mA - 0-10 mA - 0-5 mA 2-10 V - 0-10 V - 0-5 V میلی…

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL70

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL70 با ورودی 0 - 250 ولت ، با تغذیه 150 - 250 ولت DC ، با خروجی 4-20 mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL70…

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL30

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL30 با ورودی 0 - 120 ولت ، با تغذیه 150 - 250 ولت DC ، با خروجی 4-20mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL30 تغذیه…

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL20

ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL20 با ورودی 0 - 110 ولت ، با تغذیه 150 - 250 ولت DC ، با خروجی 4-20 mA - 0-20mA - 0-10mA - 0-5mA 2-10V - 0-10V - 0-5V میلی آمپر مدل : ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL20…
صفحه1 از5