ولوم Vishay ویشای

ولوم Vishay ویشای

ولوم ویشای Vishay ، پتانسیومتر یا مقاومت متغیری است که معمولاً برای کلیه برنامه های کاربردی شامل تعداد معقول چرخه ها استفاده می شود (چند ده هزار نفر ، از طریق دستی). همچنین ولوم Vishay  برای تجهیزات مختلف پشت پنل جلویی نصب می شوند و اغلب دکمه هایی دارند که روی شفت های آنها نصب شده است. کاربردهای رایج عبارتند از: تنظیم نور یا روشنایی صفحه ، به کار انداختن صدا برای برنامه صوتی ، تنظیم سرعت تجهیزات ماشین کاری یا پارامترهای مختلف برای کنترل از راه دور صنعتی.

خرید ولوم ویشای Vishay 

برای خرید ولوم ویشای با شماره های زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098
33993009 21 0098

برخی از زمینه های کاری پیمان الکتریک

پیمان الکتریک ارائه دهنده انواع لوازم برقی و اتوماسیون صنعتی با بهترین کیفیت و اطمینان در خرید می باشد.

محصولات قابل ارائه پیمان الکتریک

در بخش زیر می توانید محصولاتی که توسط کارشناسان ما قابل ارائه می باشد را مشاهده نمایید.

ولوم ده دور 100 اهم vishay ویشای

ولوم ده دور یا پتانسیومتر 100 اهم ویشای Vishay که به آن مقاومت متغیر می گویند که جهت تغییر اهم به صورت خطی استفاده می شود. ولوم ده دور یا ولوم مولتی ترن با دقتی در حد 10 برابر ولوم…

ولوم ده دور 200 اهم vishay ویشای

ولوم ده دور یا پتانسیومتر 200 اهم ویشای Vishay که به آن مقاومت متغیر می گویند که جهت تغییر اهم به صورت خطی استفاده می شود. ولوم ده دور یا ولوم مولتی ترن با دقتی در حد 10 برابر ولوم…

ولوم ده دور 500 اهم vishay ویشای

ولوم ده دور یا پتانسیومتر 500 اهم ویشای Vishay که به آن مقاومت متغیر می گویند که جهت تغییر اهم به صورت خطی استفاده می شود. ولوم ده دور یا ولوم مولتی ترن با دقتی در حد 10 برابر ولوم…

ولوم ده دور 1 کیلو اهم vishay ویشای

ولوم ده دور یا پتانسیومتر 1 کیلو اهم ویشای Vishay که به آن مقاومت متغیر می گویند که جهت تغییر اهم به صورت خطی استفاده می شود. ولوم ده دور یا ولوم مولتی ترن با دقتی در حد 10 برابر…

ولوم ده دور 2 کیلو اهم vishay ویشای

ولوم ده دور یا پتانسیومتر 2 کیلو اهم ویشای Vishay که به آن مقاومت متغیر می گویند که جهت تغییر اهم به صورت خطی استفاده می شود. ولوم ده دور یا ولوم مولتی ترن با دقتی در حد 10 برابر…

ولوم ده دور 5 کیلو اهم vishay ویشای

ولوم ده دور یا پتانسیومتر 5 کیلو اهم ویشای Vishay که به آن مقاومت متغیر می گویند که جهت تغییر اهم به صورت خطی استفاده می شود. ولوم ده دور یا ولوم مولتی ترن با دقتی در حد 10 برابر…