فروش کانکتور چرخشی ASIANTOOL

انواع کانکتور چرخشی (روتاری کانکتور) ایشن تول  Asiantool با کدهای فنی زیر در فروشگاه پیمان الکتریک قابل ارائه می باشد.

کانکتور چرخشی Asiantool  یا روتاری کانکتور یک دستگاه جدا کننده است که اتصال برق در آن ، اتصال مکانیکی و الکتریکی را بین دو عنصر یک سیستم الکترونیکی بدون اعوجاج سیگنال غیر قابل قبول یا از دست دادن جریان فراهم می کند.

انواع کانکتور چرخشی ایشن تول  Asiantool :

کانکتور چرخشی یا روتاری کانکتور A2S

کانکتور چرخشی یا روتاری کانکتور A2H

کانکتور چرخشی یا روتاری کانکتور A3H

کانکتور چرخشی یا روتاری کانکتور A4H

کانکتور چرخشی یا روتاری کانکتور A6H

کانکتور چرخشی یا روتاری کانکتور A8H

کانکتور a4h

مشاهده لیست کامل روتاری کانکتور Asiantool

برای خرید کانکتور چرخشی با شماره های زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098 
33993009 21 0098


چاپ   ایمیل