ارستر DEHN کلاس 2

ارستر DEHN کلاس 2

ارستر کلاس 2 Dehn برای محافظت در مقابل سوئیچینگ می باشد که به عنوان حفاظت ثانویه در مقابل اضافه ولتاژ عمل می کند و ولتاژ نشتی از ارسترهای کلاس B (ارستر کلاس 1) را حذف می نماید و همچنین ولتاژهای ناشی از سوئیچینگ، بر روی شبکه برق قدرت را به زمین منتقل می نماید.
(سرج ارستر کلاس C) ارستر کلاس 2 Dehn تک قطبی بوده و برای محافظت از تجهیزات الکتریکی در هنگام تغییر ولتاژ ناشی از رعد و برق به کار میرود. این سرج ارسترها قابلیت تحمل ولتاژ 275 ولت را دارا می باشند.

برخی از زمینه های کاری پیمان الکتریک

پیمان الکتریک ارائه دهنده انواع لوازم برقی و اتوماسیون صنعتی با بهترین کیفیت و اطمینان در خرید می باشد.

محصولات قابل ارائه پیمان الکتریک

در بخش زیر می توانید محصولاتی که توسط کارشناسان ما قابل ارائه می باشد را مشاهده نمایید.

ارستر تابلویی

ارستر تابلویی کلاس 2 با کد سفارش 952173 و 952178 مدل DG M TN CI 275/DG M TN CI 275 FM ارستر تابلویی جهت حفاظت از فاز با فیوزهای پشتیبان یکپارچه برای سیستم های تک فاز TN با پیکربندی 0+2…

ارستر فاز و نول

ارستر فاز و نول کلاس 2 سه فاز + نول با کد سفارش 952322 و 952327 مدل DG M TT CI 275/DG M TT CI 275 FM ارستر فاز و نول جهت حفاظت از فاز با فیوزهای پشتیبان یکپارچه برای…

سرج ارستر

سرج ارستر کلاس 2 با کد سفارش 952406 و 952401 مدل DG M TNS CI 275/DG M TNS CI 275 FM ارستر ماژولار حفاظت از فاز با فیوزهای پشتیبان یکپارچه برای سیستم های TN-S با پیکربندی 0+4 با ولتاژ نامی…

ارستر

ارستر کلاس 2 سه فاز با کد سفارش 952304 و 952309 مدل DG M TNC CI 275/DG M TNC CI 275 FM ارستر ماژولار حفاظت از فاز با فیوزهای پشتیبان یکپارچه برای سیستم های TN-C با پیکربندی 0+3 با ولتاژ…