ارستر فتوولتاییک

ارستر فتوولتاییک

این نوع ارسترها برای حفاظت از انواع پنل های خورشیدی، اینورتر خورشیدی، سلول های خورشیدی، اینورتر DC و همچنین جهت حفاظت در مقابل رعد و برق و صاعقه مورد استفاده قرار می گیرد.

برخی از زمینه های کاری پیمان الکتریک

پیمان الکتریک ارائه دهنده انواع لوازم برقی و اتوماسیون صنعتی با بهترین کیفیت و اطمینان در خرید می باشد.

محصولات قابل ارائه پیمان الکتریک

در بخش زیر می توانید محصولاتی که توسط کارشناسان ما قابل ارائه می باشد را مشاهده نمایید.

ارستر 5088676

سیستم های ارستر فتوولتاییک DC به همراه MC کانکتور با کد 5088676 کلاس 2+1 ارستر حفاظت از اینورتر و پنل خورشیدی قابلیت تحمل ولتاژ DC 600V دارای جریان تخلیه نامی 30 الی 50 کیلو آمپر دارای سیستم حفاظتی P20 دارای…

ارستر 5088678

سیستم های ارستر فتوولتاییک DC به همراه MC کانکتور با کد 5088678 کلاس 2+1 ارستر حفاظت از اینورتر و پنل خورشیدی قابلیت تحمل ولتاژ DC 900V دارای جریان تخلیه نامی 30 الی 50 کیلو آمپر دارای سیستم حفاظتی IP20 دارای…

ارستر 5088670

سیستم های ارستر فتوولتاییک DC به همراه MC کانکتور با کد 5088670 کلاس 2 ارستر حفاظت از اینورتر و پنل خورشیدی قابلیت تحمل ولتاژ DC 600V دارای جریان تخلیه نامی 20 الی 40 کیلو آمپر دارای سیستم حفاظتی IP65 دارای…

ارستر 5088672

سیستم های ارستر فتوولتاییک DC به همراه MC کانکتور با کد 5088672 کلاس 2 ارستر حفاظت از اینورتر و پنل خورشیدی قابلیت تحمل ولتاژ DC 600V دارای جریان تخلیه نامی 20 الی 40 کیلو آمپر دارای سیستم حفاظتی IP65 دارای…

ارستر 5094608

ارستر فتوولتاییک 5094608 V20-C 3-PH-1000 نوع 2+1 ارستر حفاظت از اینورتر و پنل خورشیدی قابلیت تحمل ولتاژ DC دارای جریان تخلیه نامی 20 KA دارای جریان تخلیه کل 40 KA دارای سیستم حفاظتی IP20 دارای استانداردهای جهانی CE و VDE…

ارستر 5094574

ارستر فتوولتاییک 5094574 V20-C 3PHFS-1000نوع 2+1 ارستر حفاظت از اینورتر و پنل خورشیدی قابلیت تحمل ولتاژ DC 1000V دارای جریان تخلیه نامی 20 KA دارای جریان تخلیه کل 40 KA دارای سیستم حفاظتی IP20 دارای استانداردهای جهانی CE و VDE…
صفحه1 از3