کلاس C+D

کلاس C+D

این ارسترها برای محافظت در مقابل سوئیچینگ می باشندکه به عنوان حفاظت ثانویه در مقابل اضافه ولتاژ عمل می کنند و ولتاژ نشتی از ارسترهای کلاس B را حذف می نمایند و همچنین ولتاژهای ناشی از سوئیچینگ، بر روی شبکه برق قدرت را به زمین منتقل می نماید.

سرج ارستر کلاس C طوری طراحی شده است که رابط میان هادی سیستم الکتریکی و و زمین باشد و میزان اضافه ولتاژ در دستگاه الکتریکی را کاهش دهد. سرج ارستر کلاس C تک قطبی بوده و برای محافظت از تجهیزات الکتریکی در هنگام تغییر ولتاژ ناشی از رعد و برق به کار میرود.

برخی از زمینه های کاری پیمان الکتریک

پیمان الکتریک ارائه دهنده انواع لوازم برقی و اتوماسیون صنعتی با بهترین کیفیت و اطمینان در خرید می باشد.

محصولات قابل ارائه پیمان الکتریک

در بخش زیر می توانید محصولاتی که توسط کارشناسان ما قابل ارائه می باشد را مشاهده نمایید.

ارستر OBO کلاس C+D کد 5094931

ارستر 5094931 V10-C/3+NPE+FS با کلاس حفاظتی C+D نوع 3+2 سه فاز+نول ، تحمل ولتاژ 280 ولت

ارستر OBO کلاس C+D کد 5094920

ارستر 5094920 مدل V10-C/3+NPE با کلاس حفاظتی C+D نوع 3+2 ، سه فاز+نول ، تحمل ولتاژ 280 ولت

ارستر OBO کلاس C+D کد 5093418

ارستر 5093418 مدل V20-C/1+NPE-280 با کلاس حفاظتی C+D نوع 3+2 ، تک فاز تحمل ولتاژ 280 ولت