سرج ارستر کلاس C | ارستر تک پل و سه پل

سرج ارستر کلاس C | ارستر تک پل و سه پل

این ارسترها برای محافظت در مقابل سوئیچینگ می باشندکه به عنوان حفاظت ثانویه در مقابل اضافه ولتاژ عمل می کنند و ولتاژ نشتی از ارسترهای کلاس B را حذف می نمایند و همچنین ولتاژهای ناشی از سوئیچینگ، بر روی شبکه برق قدرت را به زمین منتقل می نماید.

سرج ارستر کلاس C طوری طراحی شده است که رابط میان هادی سیستم الکتریکی و و زمین باشد و میزان اضافه ولتاژ در دستگاه الکتریکی را کاهش دهد. سرج ارستر کلاس C تک قطبی بوده و برای محافظت از تجهیزات الکتریکی در هنگام تغییر ولتاژ ناشی از رعد و برق به کار میرود. این سرج ارستر به دلیل آنکه دارای وریستور اکسید فلزی می باشد از ظرفیت تخلیه بالایی برخوردار است.

ارستر تک پل

این ارسترها می توانند همراه با یک فاز و یک نول باشند که می توانند در دسته بندی کلاس C و کلاس B قرار بگیرند

یک خروجی کنتاکت نرمالی اپن جهت plc دارا 

ارستر سه پل

این سرج ارسترها که به صورت سه فاز هستند همراه با سه پل و یک نول هستند که قدرت بالاتری دارند که می توانند در دسته بندی کلاس C و کلاس B+C قرار بگیرند و دارای یک خروجی کنتاکت نرمالی اپن جهت plc .باشند

 

برخی از زمینه های کاری پیمان الکتریک

پیمان الکتریک ارائه دهنده انواع لوازم برقی و اتوماسیون صنعتی با بهترین کیفیت و اطمینان در خرید می باشد.

محصولات قابل ارائه پیمان الکتریک

در بخش زیر می توانید محصولاتی که توسط کارشناسان ما قابل ارائه می باشد را مشاهده نمایید.

ارستر 5095253

ارستر 5095253 ، نوع 2 کلاس C ، مدل V20-3+NPE-280 ارستر حفاظت از فاز وسه پل با تحمل ولتاژ AC 280 V دارای جریان تخلیه نامی 20 KA دارای جریان تخلیه کل 60 KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع…

ارستر 5095333

ارستر 5095333 ، نوع 2 کلاس C ، مدل V20-3+NPE+FS-280 ارستر حفاظت از فاز وسه پل با تحمل ولتاژ AC 280 V دارای جریان تخلیه نامی 20 KA دارای جریان تخلیه کل 60 KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع…

ارستر 5095161

ارستر 5095161 ، نوع 2 کلاس C ، مدل V20-1-280 ارستر حفاظت از فاز با تحمل ولتاژ AC 280 V دارای جریان تخلیه نامی 20 KA دارای جریان تخلیه کل 40 KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر125 A…

ارستر 5095281

ارستر 5095281 ، نوع 2 کلاس C ، مدل V20-1+FS-280 سرج ارستر تک فاز ارستر حفاظت از فاز و تک پل با تحمل ولتاژ AC 280 V دارای جریان تخلیه نامی 20 KA دارای جریان تخلیه کل 40 KA ماکزیمم…

سرج ارستر 5095251

ارستر 5095251 ، نوع 2 کلاس C ، مدل V20-1+NPE-280 ارستر حفاظت از فاز و نول ، تک پل با تحمل ولتاژ AC 280 V دارای جریان تخلیه نامی 20 KA دارای جریان تخلیه کل 60 KA ماکزیمم فیوز پشتیبان…

سرج ارستر 5095331

ارستر 5095331 ، نوع 2 کلاس C ، مدل V20-1+NPE+FS-280 ارستر حفاظت از فاز و نول ، تک پل با تحمل ولتاژ AC 280 V دارای جریان تخلیه نامی 20 KA دارای جریان تخلیه کل 60 KA ماکزیمم فیوز پشتیبان…
صفحه1 از3