کلاس C

کلاس C

این ارسترها برای محافظت در مقابل سوئیچینگ می باشندکه به عنوان حفاظت ثانویه در مقابل اضافه ولتاژ عمل می کنند و ولتاژ نشتی از ارسترهای کلاس B را حذف می نمایند و همچنین ولتاژهای ناشی از سوئیچینگ، بر روی شبکه برق قدرت را به زمین منتقل می نماید.

سرج ارستر کلاس C طوری طراحی شده است که رابط میان هادی سیستم الکتریکی و و زمین باشد و میزان اضافه ولتاژ در دستگاه الکتریکی را کاهش دهد. سرج ارستر کلاس C تک قطبی بوده و برای محافظت از تجهیزات الکتریکی در هنگام تغییر ولتاژ ناشی از رعد و برق به کار میرود. این سرج ارستر به دلیل آنکه دارای وریستور اکسید فلزی می باشد از ظرفیت تخلیه بالایی برخوردار است.

برخی از زمینه های کاری پیمان الکتریک

پیمان الکتریک ارائه دهنده انواع لوازم برقی و اتوماسیون صنعتی با بهترین کیفیت و اطمینان در خرید می باشد.

محصولات قابل ارائه پیمان الکتریک

در بخش زیر می توانید محصولاتی که توسط کارشناسان ما قابل ارائه می باشد را مشاهده نمایید.

ارستر V20-C 1-280

ارستر 5094618 با کلاس حفاظتی C مدل V20-C 1-280 ارستر حفاظت از فاز تحمل ولتاژ230 V جریان تخلیه نامی 20 KA جریان تخلیه کل 20 KA سیستم حفاظتی IP20 ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر125 A قابلیت تحمل دمای…

ارستر V20-C 1+FS-280

ارستر 5094727 با کلاس حفاظتی C مدل V20-C 1+FS-280 ارستر حفاظت از فاز ریموت کنترل خروجی تحمل ولتاژ 230 V جریان تخلیه نامی 20 KA جریان تخلیه کل 20 KA سیستم حفاظتی IP20 ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر…

ارستر V20-C 3+NPE+FS

ارستر 5094765 با کلاس حفاظتی C مدل V20-C 3+NPE+FS ارستر حفاظت از فاز و نول دارای ریموت کنترل خروجی تحمل ولتاژ 230 V جریان تخلیه نامی 20 KA جریان تخلیه کل 80 KA سیستم حفاظتی IP20 ماکزیمم فیوز پشتیبان برای…

ارستر V20-C 1+NPE+FS

ارستر 5094760 با کلاس حفاظتی C مدل V20-C 1+NPE+FS ارستر حفاظت از فاز و نول دارای ریموت کنترل خروجی تحمل ولتاژ 230 V جریان تخلیه نامی 20 KA جریان تخلیه کل 40 KA سیستم حفاظتی IP20 ماکزیمم فیوز پشتیبان برای…

ارستر V20-1+NPE-75

ارستر 5095221 با کلاس حفاظتی C مدل V20-1+NPE-75 سرج ارستر کلاس C طوری طراحی شده است که رابط میان هادی سیستم الکتریکی و و زمین باشد و میزان اضافه ولتاژ در دستگاه الکتریکی را کاهش دهد. سرج ارستر کلاس C…

ارستر OBO کلاس C کد 5095221

ارستر V20-1+NPE-75 با کد 5095221 با کلاس حفاظتی C ارستر حفاظت از فاز با تحمل ولتاژ AC 75 V دارای جریان تخلیه نامی 40 KA دارای جریان تخلیه کل 40 KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر125 A قابلیت…
صفحه1 از2