انکودر Absolute

انکودر Absolute

انکودر مطلق به این شکل کار می کند که در هر نقطه و موقعیتی که باشد ، سیگنالی که در خروجی برای کنترلر ارسال میکند بیانگر همان مکان است . انکودر مطلق نسبت به انکودر افزایشی گرانتر بوده و پس از هربار بازنشانی کنترلر ، موقعیت شفت انکودر فراموش نمی شود.

برخی از زمینه های کاری پیمان الکتریک

پیمان الکتریک ارائه دهنده انواع لوازم برقی و اتوماسیون صنعتی با بهترین کیفیت و اطمینان در خرید می باشد.

محصولات قابل ارائه پیمان الکتریک

در بخش زیر می توانید محصولاتی که توسط کارشناسان ما قابل ارائه می باشد را مشاهده نمایید.

انکودر GXM7W - RS485

انکودر ابسولوت BAUMER (Absolute Encoder) آلمان با قطر شفت 6 الی 10 میلیمتر، درجه حفاظتی IP65 , دارای استانداردهای اروپایی UL و,CE با ولتاژ ورودی 10 الی 30 ولت DC و شکل موج همگام و موازی قابلیت های انکودر ابسولوت…

انکودر G0P5H - CANopen®

انکودر ابسولوت BAUMER (Absolute Encoder) آلمان با قطر هالو 10 الی 14 میلیمتر، درجه حفاظتی IP54 , دارای استانداردهای اروپایی UL و ,CE با ولتاژ ورودی 10 الی 30 ولت DC و شکل موج همگام و موازی قابلیت های انکودر…

انکودر GXP5W - CANopen®

انکودر ابسولوت BAUMER (Absolute Encoder) آلمان با قطر شفت 6 الی 10 میلیمتر، درجه حفاظتی IP65 , دارای استانداردهای اروپایی UL و CE با ولتاژ ورودی 10 الی 30 ولت DC و شکل موج همگام و موازی قابلیت های انکودر…

انکودر G0M2H

انکودر ابسولوت BAUMER (Absolute Encoder) آلمان با قطر شفت 10 الی 14 میلیمتر، درجه حفاظتی IP65 , دارای استانداردهای اروپایی UL ,CE با ولتاژ ورودی 10 الی 30 ولت DC و شکل موج همگام و موازی قابلیت های انکودر ابسولوت…

انکودر GXM2S

انکودر ابسولوت BAUMER (Absolute Encoder) آلمان با قطر هالو 12 میلیمتر، درجه حفاظتی IP65 , دارای استانداردهای اروپاییUL و,CE با ولتاژ ورودی 10 الی 30 ولت DC و شکل موج همگام و موازی   قابلیت های انکودر ابسولوت Baumer انکودر multiturn/ SSI…

انکودر GM401

انکودر ابسولوت BAUMER (Absolute Encoder) آلمان با قطر شفت 10 میلیمتر، درجه حفاظتی IP65 , دارای استانداردهای اروپاییUL و,CE با ولتاژ ورودی 10 الی 30 ولت DC و شکل موج همگام و موازی   قابلیت های انکودر ابسولوت Baumer انکودر multiturn/ SSI…
صفحه1 از3