×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 489

نمایش موارد بر اساس برچسب: ترانسدیوسر جریان چیست

یکشنبه, 03 ارديبهشت 1994 00:00

TM3I210

ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3I210


 • دارای ولتاژ ورودی 115 ولت AC
 • دارای جریان ورودی 1-0 آمپر
 • قابل استفاده در تابلو های کنترل ، جهت برقراری ایمنی بالا
 • قابلیت اندازه گیری سیگنال های مستقیم و سیگنال های متناوب سینوسی و پیچیده و تغییر شکل یافته و سیگنال خروجی
منتشرشده در ترانس دیوسر جریان
پنج شنبه, 03 ارديبهشت 1394 00:00

TM3I230

ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3I230


 • دارای ولتاژ ورودی 115 ولت AC
 • دارای جریان ورودی 5-0 آمپر
 • قابل استفاده در تابلو های کنترل ، جهت برقراری ایمنی بالا
 • قابلیت اندازه گیری سیگنال های مستقیم و سیگنال های متناوب سینوسی و پیچیده و تغییر شکل یافته و سیگنال خروجی
منتشرشده در ترانس دیوسر جریان
پنج شنبه, 03 ارديبهشت 1394 00:00

TM3I310

ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3I310


 • دارای ولتاژ ورودی 240-230 ولت AC
 • دارای جریان ورودی 1-0 آمپر
 • قابل استفاده در تابلو های کنترل ، جهت برقراری ایمنی بالا
 • قابلیت اندازه گیری سیگنال های مستقیم و سیگنال های متناوب سینوسی و پیچیده و تغییر شکل یافته و سیگنال خروجی
منتشرشده در ترانس دیوسر جریان
پنج شنبه, 03 ارديبهشت 1394 00:00

TM3I330

ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3I330


 • دارای ولتاژ ورودی 240-230 ولت AC
 • دارای جریان ورودی 5-0 آمپر
 • قابل استفاده در تابلو های کنترل ، جهت برقراری ایمنی بالا
 • قابلیت اندازه گیری سیگنال های مستقیم و سیگنال های متناوب سینوسی و پیچیده و تغییر شکل یافته و سیگنال خروجی
منتشرشده در ترانس دیوسر جریان
پنج شنبه, 03 ارديبهشت 1394 00:00

TM3IH10

ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3IH10


 • دارای ولتاژ ورودی 150-20 ولت AC
 • دارای جریان ورودی 1-0 آمپر
 • قابل استفاده در تابلو های کنترل ، جهت برقراری ایمنی بالا
 • قابلیت اندازه گیری سیگنال های مستقیم و سیگنال های متناوب سینوسی و پیچیده و تغییر شکل یافته و سیگنال خروجی
منتشرشده در ترانس دیوسر جریان
پنج شنبه, 03 ارديبهشت 1394 00:00

TM3IH30

ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3IH30


 • دارای ولتاژ ورودی 150-20 ولت AC
 • دارای جریان ورودی 5-0 آمپر
 • قابل استفاده در تابلو های کنترل ، جهت برقراری ایمنی بالا>
 • قابلیت اندازه گیری سیگنال های مستقیم و سیگنال های متناوب سینوسی و پیچیده و تغییر شکل یافته و سیگنال خروجی
منتشرشده در ترانس دیوسر جریان
پنج شنبه, 03 ارديبهشت 1394 00:00

TM3IL10

ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3IL10


 • دارای ولتاژ ورودی 250-150 ولت DC
 • دارای جریان ورودی 1-0 آمپر
 • قابل استفاده در تابلو های کنترل ، جهت برقراری ایمنی بالا
 • قابلیت اندازه گیری سیگنال های مستقیم و سیگنال های متناوب سینوسی و پیچیده و تغییر شکل یافته و سیگنال خروجی
منتشرشده در ترانس دیوسر جریان
پنج شنبه, 03 ارديبهشت 1394 00:00

TM3IL30

ترانسدیوسر جریان با کد سفارTM3IL30


 • دارای ولتاژ ورودی 250-150 ولت DC
 • دارای جریان ورودی 1-0 آمپر
 • قابل استفاده در تابلو های کنترل ، جهت برقراری ایمنی بالا
 • قابلیت اندازه گیری سیگنال های مستقیم و سیگنال های متناوب سینوسی و پیچیده و تغییر شکل یافته و سیگنال خروجی
منتشرشده در ترانس دیوسر جریان