HALLOW SHAFT

HALLOW SHAFT

خرید انکودر الترا ELTRA مراحل زیر را شامل می شود :
جهت خرید انکودر میتوانید عکس محصول را بفرستید.
می توانید از جایگزین انکودر درخواستی که توسط مهندسین ما پیشنهاد می گردد، استفاده کنید.
برای دریافت مشاوره و اطلاعات فنی و تماس با کارشناسان نیز می توانید مدل انکودر درخواستی خود را در ایمیل ارسال کنید.

برخی از زمینه های کاری پیمان الکتریک

پیمان الکتریک ارائه دهنده انواع لوازم برقی و اتوماسیون صنعتی با بهترین کیفیت و اطمینان در خرید می باشد.

محصولات قابل ارائه پیمان الکتریک

در بخش زیر می توانید محصولاتی که توسط کارشناسان ما قابل ارائه می باشد را مشاهده نمایید.

اینکودر الترا EN EL 63

اینکودر هالو شفت الترا EN EL 63 مدل معرفی اینکودر های الترا شرکت الترا ایتالیا در سال 1985 در زمینه تولید انواع اینکودرهای ابسولوت شفت دار سوکتی و کابلی سنسورهای القایی ترانس دیوسر فعالیت دارد ومفتخر به کسب استاندارهای UL،…

اینکودر الترا EL120_T

اینکودر هالو شفت الترا EL120_T: مدل معرفی اینکودر های الترا شرکت الترا ایتالیا در سال 1985 در زمینه تولید انواع اینکودرهای ابسولوت شفت دار سوکتی و کابلی سنسورهای القایی ترانس دیوسر فعالیت دارد ومفتخر به کسب استاندارهای UL، Ex، ISO،…

اینکودر الترا EL50F_T

اینکودر هالو شفت الترا EL50F_T: مدل معرفی اینکودر های الترا شرکت الترا ایتالیا در سال 1985 در زمینه تولید انواع اینکودرهای ابسولوت شفت دار سوکتی و کابلی سنسورهای القایی ترانس دیوسر فعالیت دارد ومفتخر به کسب استاندارهای UL، Ex، ISO،…

اینکودر الترا EL48C_T

اینکودر هالو شفت التراEL48C_T: مدل معرفی اینکودر های الترا شرکت الترا ایتالیا در سال 1985 در زمینه تولید انواع اینکودرهای ابسولوت شفت دار سوکتی و کابلی سنسورهای القایی ترانس دیوسر فعالیت دارد ومفتخر به کسب استاندارهای UL، Ex، ISO، CE،…

اینکودر الترا EL40G

اینکودر هالو شفت التراEL40G: مدل معرفی اینکودر های الترا شرکت الترا ایتالیا در سال 1985 در زمینه تولید انواع اینکودرهای ابسولوت شفت دار سوکتی و کابلی سنسورهای القایی ترانس دیوسر فعالیت دارد ومفتخر به کسب استاندارهای UL، Ex، ISO، CE،…

اینکودر الترا EL38F_T

اینکودر هالو شفت الترا EL38F_T: مدل معرفی اینکودر های الترا شرکت الترا ایتالیا در سال 1985 در زمینه تولید انواع اینکودرهای ابسولوت شفت دار سوکتی و کابلی سنسورهای القایی ترانس دیوسر فعالیت دارد ومفتخر به کسب استاندارهای UL، Ex، ISO،…
صفحه1 از2