در حال نمایش 16 نتیجه

SHAFT

در انکودر شفت الترا ELTRA، تا زمانی که انکودر چرخشی افزایشی می‌چرخد، پالس و سیگنال را در خروجی می‌بینیم و برای اندازه گیری سرعت و موقعیت باید در کنترلر تعداد این پالس‌ها شمارش شود، ولی اگر کنترلر بازنشانی شود، وضعیت قبلی انکودر شفت را فراموش کرده و دوباره باید با شمارش پالس‌های انکودر شفت دار اطلاعات جدید را کسب کند.

اینکودر الترا T-EL30 | اینکودر 10000 پالس پیمان الکتریک