نمایش 1–12 از 16 نتیجه

SHAFT

در انکودر شفت الترا ELTRA ، تا زمانی که انکودر چرخشی افزایشی می چرخد ، پالس و سیگنال را در خروجی می بینیم و برای اندازه گیری سرعت و موقعیت باید در کنترلر تعداد این پالس ها شمارش شود، ولی اگر کنترلر بازنشانی شود ، وضعیت قبلی انکودر شفت را فراموش کرده و دوباره باید با شمارش پالس های انکودر شفت دار اطلاعات جدید را کسب کند.

اینکودر الترا EH38 | انکودر 2500 پالس پیمان الکتریک