خرید و فروش نویز فیلتر

نویز فیلتر، یک دستگاه رابط الکترومغناطیسی است که به منظور از بین بردن تداخل درون خطوط سیگنال یا خطوط قدرت بکار می رود. نویز فیلتر تداخل سیگنال که توسط خود دستگاه یا عوامل بیرونی ایجاد می شود را از بین برده و به ایمنی دستگاه در برابر سیگنال های الکترو مغناطیسی کمک می نماید. بسیاری از دستگاه های الکترونیکی دارای فیلتر برق ورودی می باشند که یا به طورت یک دستگاه جداگانه و یا به صورت تعبیه شده در مدار مورد استفاده قرار می گیرد. کار کرد فیلتر برق خروجی نیز به این صورت است که فرکانس های الکترونیکی را که ممکن است با دستگاه های دیگر تداخل پیدا کند ، کاهش می دهد.

خرید نویز فیلتر

نویز فیلتر های TDK با کد های مختلفی ارائه می شود . جهت خرید آنها با شماره های زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098
33993009 21 0098

نویز فیلتر تک فاز (10)

نویز فیلتر سه فاز (16)