تریستور Westcode وستکد (75)

نیمه هادی Westcode وستکد

تریستورهای وستکد Westcode کلیدهای یک‌ جهته‌ای هستند که جریان را فقط از آند به کاتد عبور می‌دهند و برای داشتن جریان دو طرفه لازم است دو تریستور را، برعکس یکدیگر موازی کنیم. تریستورها عمدتا برای تقویت و یا اصلاح جریان الکتریکی موجود در دستگاه‌های الکترونیکی طراحی شده و از آن‌ها در دو حالت پایدار روشن و خاموش استفاده می‌شود. جهت خرید و قیمت با ما تماس بگیرید.

عملکرد تریستورهای وستکد westcode مشابه رله است. در رله‌ اگر به سیم ‌پیچ ولتاژ اعمال شود، کنتاکت باز رله بسته می‌شود ولی در تریستورها با اعمال ولتاژ به پایه‌های کاتد و گیت، جریان بین پایه‌های آند و کاتد برقرار می‌شود.

تریستور دیسکی 1114 آمپر 1800 ولت N1114LS180 پیمان الکتریک