Coup-link

Coup-link

کوپلینگ قطعه‌‌ای است که برای اتصال دو شفت به یکدیگر استفاده می‌شود. درحالت عادی کوپلینگ ها اتصال را در حین کار کردن شفت ها قطع نمی کنند، مگر درمورد کوپلینگ های محدود کننده گشتاور ، که کارشان این است که اگر گشتاور انتقالی از حد مجاز عبور کرد اتصال را قطع کنند.
کاربرد کوپلینگ ها بیشتر به منظور رفع غیر همراستا بودن شفت ها و یا ایجاد انعطاف پذیری مکانیکی و هم چنین برای اتصال بخشهای محرک و محور می باشد

برخی از زمینه های کاری پیمان الکتریک

پیمان الکتریک ارائه دهنده انواع لوازم برقی و اتوماسیون صنعتی با بهترین کیفیت و اطمینان در خرید می باشد.

محصولات قابل ارائه پیمان الکتریک

در بخش زیر می توانید محصولاتی که توسط کارشناسان ما قابل ارائه می باشد را مشاهده نمایید.

کوپلینگ LK6-C40-10*10

کوپلینگ LK6-C40-10*10        

کوپلینگ LK6-C65-18*18

کوپلینگ LK6-C65-18*18      

کوپلینگ LK6-C82-20*20

کوپلینگ LK6-C82-20*20